Clicks864

Video: Odprosujúca krížová cesta AZN v uliciach Bratislavy za otvorenie Božích chrámov pre Boží ľud. Symbolické klopanie na brány kostolov, ale aj KBS

Video: Odprosujúca krížová cesta AZN v uliciach Bratislavy za otvorenie Božích chrámov pre Boží ľud. Symbolické klopanie na brány kostolov, ale aj KBS TU: alianciazanedelu.sk/archiv/8364
alebo TU: m.vk.com/video639175507_456239030

Odprosujúca krížová cesta v uliciach Bratislavy:
za urážky Božieho Majestátu, znesväcovanie nedele, znesväcovanie Eucharistie, urážky Najsvätejšieho Mena Ježišovho, Najsvätejšej Trojice, Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, urážky svätých, za odvrátenie chorôb, moru, hladu a vojny, za úctu k životu od počatia až po prirodzenú smrť, za rodiny, za dodržiavanie ľudských práv a úplnej náboženskej slobody, za práva dané od Boha – za vysluhovanie sviatosti, ktoré ustanovil Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ a Vykupiteľ sveta, predovšetkým sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie a za otvorenie Božích chrámov pre Boží ľud.

Autor krížovej cesty: Patrik Taraj

Začiatok pri pri Morovom stĺpe pri Blumentále, 1. zastavenie kostol Blumentál, 2. zastavenie kostol sv. Alžbety, 3. zastavenie kostol sv. Ladislava, 4. zastavenie kostol Milosrdných bratov, 5. zastavenie kostol sv. Uršule, 6. zastavenie františkáni, 7. zastavenie jezuiti, 8. zastavenie sv. Michal archanjel, 9. zastavenie kostol Najsvätejšej Trojice, 10. zastavenie kapucíni, 11. zastavenie Morový stĺp u kapucínov, 12 zastavenie KBS, 13. zastavenie CMBF, 14. zastavenie katedrála sv. Martina a záver pri Morovom stĺpe na Hviezdoslavovom námestí pri zastávke Most SNP.

alianciazanedelu.sk/archiv/8364
ľubica
velmi dobrý nápad, až teraz som to registrovala... chýba vám 7 zastavenie
Anton Čulen
vďaka za upozornenie.