Joske
Opět omyl. Jestliže někdo tvrdí, že je mu něco jasné, zpravidla se nachází ve tmách.
Kallistratos
Na Glorii se ve své době vyskytlo hned několik registrací, které měly potřebu mluvit o Zemi, která by měla být plochá :) Vůbec nedokázaly upřesnit svou představu a bylo to pouze tvrzení ve smyslu - ano, to kolečko je hranaté. Tyto zde stále jsou, jen mají občas jiné jméno. Každému rozumnému člověku je jasné jaký tvar má Země, že je to geoid mírně zploštělý na pólech a mající i drobné anomálie v …More
Na Glorii se ve své době vyskytlo hned několik registrací, které měly potřebu mluvit o Zemi, která by měla být plochá :) Vůbec nedokázaly upřesnit svou představu a bylo to pouze tvrzení ve smyslu - ano, to kolečko je hranaté. Tyto zde stále jsou, jen mají občas jiné jméno. Každému rozumnému člověku je jasné jaký tvar má Země, že je to geoid mírně zploštělý na pólech a mající i drobné anomálie v oblasti moří. Tvrzení o nějaké ploché Zemi je úkazem spíše informační zaostalosti a nebo provokace. A tak Stylita jasně uvedl a částečně i demaskoval princip uvažování takových, kteří se mohli zacyklit ve svém uvažování. Ztrácet čas je myslím zbytečně. Co píše Joske tomu nerozumím a v zásadě to rezonuje s dříve uvedeným. Jsem jinak rád, že Bůh dal člověku poznání, smysly, schopnost poznávat, rozvíjet se a žít a tvořit. Lidé jsou hospodáři na této Zemi a každý má šanci být hospodářem, dobrým hospodářem v rámci svých možností. Kulaťoučká Země není předpeklí ani vyhnanství nebo prostor utrpení či nějaká satanova matrace v které se pohybují lidští roztoči :) ale je to místo setkávání a růstu a poznání... mající svá omezení i své možnosti. I své ukazatele směřující výše. Jak se toho zhostíme je na nás.... I na Joskovi, který by možná nejraději, tmu, satana, matrici, oheň, peklo a kouř zdá se.... Přeji mu silný, radostný, důvěrný, láskyplný, odvážný a naděje plný život. O tom křesťanství totiž je. 😊
-----------------------

Joske 15.2.2021 14:54
Zde opět omyl a plody mysli, spoutané Satanovou matricí.
Všechno, co odvádí pozornost člověka od cíle (Spása v Kristu Ježíši), je od zlého. Obhajoba kulaté nebo ploché země je zde v jedné rovině. Vyznavač kulaté i ploché země je poután stejně zmatenou logikou.
Již nějakou dobu je výuka o kulaté zemi ve školních osnovách. Není to tedy tak, že by se jednalo o něco nového, obtížně příjímaného.
Joske
Zde opět omyl a plody mysli, spoutané Satanovou matricí.
Všechno, co odvádí pozornost člověka od cíle (Spása v Kristu Ježíši), je od zlého. Obhajoba kulaté nebo ploché země je zde v jedné rovině. Vyznavač kulaté i ploché země je poután stejně zmatenou logikou.
Již nějakou dobu je výuka o kulaté zemi ve školních osnovách. Není to tedy tak, že by se jednalo o něco nového, obtížně příjímaného.

More
Zde opět omyl a plody mysli, spoutané Satanovou matricí.
Všechno, co odvádí pozornost člověka od cíle (Spása v Kristu Ježíši), je od zlého. Obhajoba kulaté nebo ploché země je zde v jedné rovině. Vyznavač kulaté i ploché země je poután stejně zmatenou logikou.
Již nějakou dobu je výuka o kulaté zemi ve školních osnovách. Není to tedy tak, že by se jednalo o něco nového, obtížně příjímaného.

Kallistratos Jak napsal o něco níže Stylita: Dohadovat se o tvaru zeměkoule nemá cenu, kdo věří v plochou zemi a myslí si, že je to logika Písma, toho logikou fyziky nepřesvědčíš.

Tento výborný výrok Stylity má ale ještě jednu hodnotu. Ukazuje nám, jak logika některých ustrnula pouze na jim známých skutečnostech, pojmech a představách. Obtížně přijímají, jak věci nové, tak názory druhých lidí a pokud neporozumí a nebo neobsáhnou řečené, tak se uchylují do útočné "sebeobrany".
Kallistratos
Jak napsal o něco níže Stylita: Dohadovat se o tvaru zeměkoule nemá cenu, kdo věří v plochou zemi a myslí si, že je to logika Písma, toho logikou fyziky nepřesvědčíš.

Tento výborný výrok Stylity má ale ještě jednu hodnotu. Ukazuje nám, jak logika některých ustrnula pouze na jim známých skutečnostech, pojmech a představách. Obtížně přijímají, jak věci nové, tak názory druhých lidí a pokud …More
Jak napsal o něco níže Stylita: Dohadovat se o tvaru zeměkoule nemá cenu, kdo věří v plochou zemi a myslí si, že je to logika Písma, toho logikou fyziky nepřesvědčíš.

Tento výborný výrok Stylity má ale ještě jednu hodnotu. Ukazuje nám, jak logika některých ustrnula pouze na jim známých skutečnostech, pojmech a představách. Obtížně přijímají, jak věci nové, tak názory druhých lidí a pokud neporozumí a nebo neobsáhnou řečené, tak se uchylují do útočné "sebeobrany".
Barbarin
Hoki-hooki, 31.1. 2020 jsi napsal, že se loučíš skutečně natrvalo. Opět jsi lhal. Neumíš se ovládat?
Barbarin
10. května 2018 jsi oznamoval, že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. Opět jsi lhal. Jsi notorický lhář, Hoki-hooki. Je jedno, jak si říkáš, tvé pravé jméno je Syn Lháře.
One more comment from Barbarin
Barbarin
Monku, 24. června 2013 jsi ujišťoval své "přátele", že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem. Lhal jsi, tvá ujišťování nemají žádnou hodnotu. Jsi notorický lhář. Dej pozor, všichni lháři skončí v ohnivém jezeře.
Kallistratos
Vkládám sem:
-------------------
Kallistratos
před 20 minutami
VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír
Libore, prosím raději už mlč a napni síly pro svou rodinu a své děti. Této odpovědnosti Tě nikdo nezbavil a priorita přece není neustále házet hnůj na papeže a ŘKC, ale Tvá priorita je snad uživit a postarat se o rodinu, své děti, svou životní partnerku Tam napni své …More
Vkládám sem:
-------------------
Kallistratos
před 20 minutami
VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír
Libore, prosím raději už mlč a napni síly pro svou rodinu a své děti. Této odpovědnosti Tě nikdo nezbavil a priorita přece není neustále házet hnůj na papeže a ŘKC, ale Tvá priorita je snad uživit a postarat se o rodinu, své děti, svou životní partnerku Tam napni své výchovné síly, a více než než v tom svém pekelném "salemském" harašení, kde vidím tak málo lásky. (Mimochodem, láska spojena s dobrým příkladem a zodpovědností vychovává více než tisíc slov a megafony nalepené na ústa :) Kdo má rodinu dobře ví...)

Nezaměstnanost je v současnosti minimální, takže argumenty, jak není práce a není někdo živen od své církve nejsou akceptovatelné. Mnoho z těch co kritizuješ za komančů makali fyzicky a do jisté míry je to i "zušlechtilo". Mimochodem, interpretuješ věci někdy tendenčně a docela nepřesně. A jestli se domníváš, že to buzerování a urážení papeže a znevěrohodňování ŘKC je služba Bohu, tak se mýlíš. Podobně tak ti, kteří se domnívají, že jejich neustálá kritika patří mezi skutky duchovního milosrdenství :) A jen jeden tematický odkaz na skutky milosrdenství: www.pastorace.cz/Knihovna/2-Skutky-milosr…

(mimochodem je úžasné sledovat, jak mi někdo je schopen tento komentář z daného vlákna mazat do 5 sec.! Už dvakrát se to povedlo... Že by česká administrace "fungovala" a měl ji dokonce někdo na starosti. Ta rychlost :)
Kallistratos
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela …More
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela pomine jakékoli zlo a tedy i jeho bytí. Láska je největší síla ve Vesmíru, je tvůrčí a mocná, je vytrvalá a obětující se, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy.... MILUJE. Takový je Bůh. Úžasný Kristus. Boží Syn. 🙂
9 more comments from Kallistratos
Kallistratos
Zlo bude zničeno a Dobro oslaveno. Bůh je Láska, která radikálně proměňuje. Střípky Božího království můžeme objevovat i na tomto světě a můžeme se s pomocí Boží učit skládat obrazy a chápat co je cenné a co marné.... a lnout k Tomu, který vše stvořil.
Kallistratos
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav…
More
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky, jako on.
Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více nemocných duší, než tisíce lékařů nemocných těl.
Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, léčil bez léků…, křísil mrtvé.
Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl zadržet!
Nade vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy, a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
Velcí mužové přišli a odešli, všichni lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.
Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel a Přímluvce u Boha.

Issac Newton
Kallistratos
Jak už jsem napsal níže: Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...

A jde-li o to ostatní - jsou lidé zlí i nemocní a takovým přeji jediné - brzké uzdravení těla i duše.
Kallistratos
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------…More
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------------------------------------------------------------------------------
bratr1
2. úno 2014
Papeže Františka užít, pak upálit-plán levice
Otče Libore, nemyslíte si, že přece jen ten název Papeže Františka užít, pak upálit - plán levice je poněkud "divoký" abych tak řekl slušně? Chtěl jsem se jen zeptat, pokud nenastane toto za "úřadování" papeže Františka: "zbořeno město Řím a věčný soudce Bůh začne soudit svůj lid." jak to zdůvodníte nebo reinterpretujete? Děkuji za odpověď.
Kallistratos
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další …More
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další hlouposti :) Jak jsem řekl, považuji Barbarina za provokujícího ateistu a trolla a slovo s ním nehodlám ztrácet. Za tyto je možné se jen modlit. A jen zopakuji - Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...
Kallistratos
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeské…More
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeského Otce je : VĚŘIT v Toho kterého poslal a činit skutky VÍRY./KAŽDÝ tzv dobrý skutek nebývá 🤫 skutekem víry tedy Vůlí Boží/
"Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na
oltář svého syna Izáka? Nevidíš že VÍRA působila spolu s jeho skutky
a že ve skutcích došla VÍRA dokonalost
i
".
Kallistratos
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, …
More
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.
Kallistratos
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvo…More
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.


A nyní pokojný den, musím ještě pár věcí udělat. A darebákům přeji trochu úsměvu a děkuji za pobavení. To "Vymazal ses z Knihy Života" bylo vrcholem a současně ukázkou defektního uvažování rádoby zdejšího pseudoproroka, ale spíše "komedianta božího" na Glorii :) Díky i za nemocné, ukazují nám jaký dar je zdraví a jak je třeba o něj usilovat. O zdraví duše i těla.
Kallistratos
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a …
More
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a obtěžovat. Paní Svatošová navrhuje pro takové ubožáky koš a má úplnou pravdu :) Stejně tak zdůrazňuje ale i velikost svobody a cenu svátosti smíření... Jsou prostě věci, které nás mohou posunout dále, a i když ďábel si myslí, že nás sráží, tak ve skutečnosti Bůh negativní potenciál umí proměnit i v tvořivou sílu.... Jizvy umí spolehlivě zacelit a imunitu posílit :)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Anonym podepsaný sedmi mužskými křestními jmény
Před pár dny jsem jednomu takovému viru dovolila vniknout do mé duše. Řádil v ní sice jen chvíli, zato byl nadmíru úspěšný. S hanbou musím přiznat, že se mu podařilo mě zcela ochromit a rozhodit, a taky připravit o čas, který se už nikdy nevrátí a který jsem mohla (a určitě měla!) věnovat něčemu rozumnějšímu. Tím virem byl dopis psaný tiskacími písmeny, podepsaný sedmi mužskými křestními jmény, zkrátka anonym. Samozřejmě vím, co se má s anonymním dopisem udělat. Hodit ho do koše a pustit jeho obsah okamžitě z hlavy. Jenže já jsem s ním v duchu dva dny diskutovala, a co je horší, představovala jsem si, kdo to tak asi mohl napsat. To samozřejmě nemám šanci vypátrat, nejsem detektiv. Jsem jen chybující člověk, což jsem si naštěstí po těch dvou dnech plně uvědomila, když jsem se přistihla, že už z napsání onoho anonymu začínám podezírat některé konkrétní lidi. S největší pravděpodobností lidi nevinné. V takové situaci bych se před 11. zářím určitě v první volné chvíli rozjela do Třebenic, abych to dala do pořádku ve svátosti smíření (zpovědi). Samozřejmě to tímto způsobem do pořádku dám, i když někde jinde.

Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?
Přece jen ale ten anonym byl k něčemu dobrý. Jakmile mi tohle všechno došlo, podívala jsem se provinile na fotografii svého dosavadního zpovědníka, zavražděného P. Ladislava, ze které se mi dívá přímo do očí, a jako bych slyšela: "Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?" Říkal. A není to vůbec snadné. Stačí jeden anonym a člověk je v pasti. Příště to poletí rovnou do koše.

ZDROJ: www.vira.cz/…/cert-nikdy-nesp…
Segal
😁 To si piš že má! 🐔🐔🐔🐔🐔🐔
Zedad
Hoki máš nějaký problém s chováním a komunikací? No tak si to řeš mimo mne, prosím tě.