Soport
Jeden z mála blahoslavených.
Bratia a sestry
Blahovec01
Totálne zneváženie a výsmech Krista.

Toho kňaza by som okamžite vykopol z pastorácie, za
znevažovanie Kristovej preliatej krvi za nás hriešnikov. Nehodný kňaz!

Majú títo liberálni kňazi nejaký limit správania sa, slušnosti a úcty ku Kristovi a jeho prelietej krvi?
Myslím si, že nie.
Totálny úpadok!
Soport
Pes není Boží stvoření? Co znesvěcuje svět? Opuštěný pejsek na mši v dobrých lidských rukou, nebo blahovec - zapšklý slovenský tupý katolík co se mu z huby hrne jen nenávist a smrad? Pak se nedivte, že je u vás satan s vakcinací jako u prvních na světě. A patří vám to, bezcitní tupci.
zaba
Na setkání s prezidentem, králem...bych také nešel se psem a každá modlitba natož bohoslužba je pokus o komunikaci a setkání s Nejvyšším. Nehledě na to, že na psa musím dávat stále pozor, takže taková bohoslužba už jen kvůli této banální okolnosti nemůže za moc stát.
Blahovec01
Soport:

Predovšetkým by to chcelo rešpektovať nejaké etické princípy v komunikácii. Nenávisť nie je dobrá vlastnosť. To, že strieľaš nenávisť na iných sa ti môže obratom vrátiť. Naviac, nemáš pravdu. Nemáš pravdu v tom, že človek sa nesmie klaňať Božiemu stvorenstvu, je to modloslužba. Človek je tiež súčasť Božieho stvorenstva, tak hovorí kniha Genezis.

Človeka stvoril Boh a len Bohu sa človek…More
Soport:

Predovšetkým by to chcelo rešpektovať nejaké etické princípy v komunikácii. Nenávisť nie je dobrá vlastnosť. To, že strieľaš nenávisť na iných sa ti môže obratom vrátiť. Naviac, nemáš pravdu. Nemáš pravdu v tom, že človek sa nesmie klaňať Božiemu stvorenstvu, je to modloslužba. Človek je tiež súčasť Božieho stvorenstva, tak hovorí kniha Genezis.

Človeka stvoril Boh a len Bohu sa človek klania. Nikomu inému. Hovorí o tom Boží zákon, daný Mojžišovi našim Stvoriteľom. Prečítaj si ho a skús mu porozumieť. Potom nebudeš tu vypisovať v nenávisti bludy a hlúposti. Pohania sa klaňajú zvieratám, modlám, stromom, či inému stvorenstvu. Kresťan sa klania výlučne Bohu svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi.

O tvojej tuposti a mentálnej obmedzenosti niet pochýb. Nečítal si Bibliu a riadiš sa len svetským pohľadom liberalizmu. Pes na omšu nepatrí. Ani krava, ani prasa, ani kôň, ani iné zviera. Je to modloslužba a vecholná neúcta k Bohu. Nieviem si predstaviť, že by sa na stretnutie váženej osobnosti, napr. štátnikovi dostavil niekto so psom. Je to vylúčené a vrcholne neetické. Keď ešte aj na stretnutie s váženou osobnosťou, napr. anglickou kráľovnou sa musí dodržať etiketa oblečenia, vystupovania, úklonu, podania ruky, či otočenie tela. A ty tu vyprávaš nezmyly o psovi na omši. Hrozné, kde ľudia vo svojom mentálnom zmätku a úbohosti dospejú. Pes ani prasa, ani kôň do kostola neptrí. To si až tak hlboko klesol vo svojej neúcte k svojmu Stvoriteľovi?

Ábel a Kain obetovali Bohu. Ábel obetoval prvotriedne dary, Kain nie. Obeta Ábela bola prijatá a obeta Kaina nie. Ako to skončilo vieme. Boh nepríjme úctu od človeka, ak ho znevažuje nejakým zvieraťom.

A s tou vakcináciou ako uvádzaš sa pozri do vlastných radov, kto a ako vakcináciu víta a pripravuje. Daj si pozor, aby teba nezaočkovali a nezačipovali ako prvého. Osud je niekedy nevyspytateľný. Čo želáš iným môže sa to prihodiť tebe. O ľudskej hlúposti politikov radšej pomlč. V každej krajine nielen u nás je ich dosť a dosť. Boh trestá každú krajinu tým, že keď ľudia nemajú pravú úctu k Bohu a porušujú Boží zákon, tak politikom odoberá rozum. A to sa deje samozrejme aj na Slovensku, tiež v Česku, ale aj naprieč Európou, Vatikánom a USA.

Pochválený buď ježiš Kristus!
forthetruth333
prečo pes nemá ruško???