Clicks44
Victory
Otvorený list arcib. Jánovi Babjakovi ohladom nútenia kňazov k testovaniu. Vážený arcibiskupe Jane, po přečtení Tvého vyhlášení, kterým nutíš kněze k přijetí nebezpečného testování, dostane šok asi …More
Otvorený list arcib. Jánovi Babjakovi ohladom nútenia kňazov k testovaniu.

Vážený arcibiskupe Jane,

po přečtení Tvého vyhlášení, kterým nutíš kněze k přijetí nebezpečného testování, dostane šok asi každý, nejen řecko-katolík. To přece není možné! Uvědomuješ si, že hrubě zneužíváš službu Kristova pastýře? Jak můžeš mít tu drzost uzurpovat si vládu nad zdravím a smrtí svých „zaměstnaných“, čili kněží?!

Bez výčitek svědomí má tu drzost arciheretik Bergoglio, který nejenže prosazuje „vakcinaci pro všechny“, ale dovršil i apostazi, zašifrovanou v Nostra aetate. Byla vtělena synkretistickým setkáním v Assisi (1986) a Bergoglio ji důsledně dovršil intronizací démona Pačamamy ve vatikánských zahradách a v chrámu sv. Petra. Tento arciheretik, jehož jméno bez skrupulí mantruješ v každé liturgii, na sebe stáhl několik exkomunikací – anathem. Kromě likvidace podstaty křesťanství, tedy základních věroučných pravd a morálních zákonů, na nichž závisí naše spása, se dopouští i zločinu proti lidskosti. Tím je prosazování nové mRNA a mDNA vakcíny pro všechny. Tato vakcína mění lidský genom!

A Ty, arcibiskupe Jane, svým veřejným gestem zneužití autority k zločinu ohrožení zdraví a života, nutíš kněze na šikmou cestu vedoucí do ohnivého jezera. Tento program je prosazovaný masovým distributorem vakcín, Gatesem. Ty jeho program prosazuješ, a tím máš spoluvinu na jím plánované redukci lidstva skrze nevyzkoušené vakcíny, které jsou spojeny s digitalizací a podezřelým testováním. Mnozí odborníci tvrdí, že antigenové testování, kromě jiného, infikuje člověka. Pak se mu dává jediná naděje – vakcína, která však může postupně zapříčinit smrt. Plán Gatese je snížit pomocí vakcín populaci o 10-15 %. Je zde reálné nebezpečí, že testování je už určitou formou čipizace, jak tvrdí někteří odborníci. Očipovaný člověk přestává být svobodný a stává se biorobotem. To je nejtěžší zločin proti lidskosti, který je úzce spojený se ztrátou věčného života, tedy s věčným zavržením v pekle.

Vážený arcibiskupe Jane, buď jsi o škodlivosti testů věděl, a pokud ne, byl jsi povinen se informovat, jaký je postoj skutečných odborníků na virologii, bakteriologii a epidemiologii. Slepě ses stal nástrojem těch, kteří zradili své svědomí, lidství a Boha a usilují o genocidu lidstva, a to nejen fyzickou, ale i duchovní. Masový vrah Eichmann měl svými rozkazy na svědomí miliony mrtvých, ač osobně možná ani kuřeti neublížil. Ty ses svým zločinným nařízením postavil do role masového vraha.

Čiň pokání, dokud je čas! Co nejdříve odvolej svůj příkaz i své nespravedlivé sankce. Musíš se nyní pokořit a veřejně přiznat svůj omyl. Pak požádej kněze a věřící o odpuštění zločinu a velkého pohoršení. Tím se staneš příkladem pokání pro mnohé. Udělej to, i kdyby Tě služebníci tohoto světa zbavili církevního úřadu, či dokonce i života. Kéž je Ti příkladem statečnosti vyznavač a mučedník biskup Pavel Gojdič!

Buď statečný, Jane, lidské je chybovat a hřešit, ale ďábelské je odmítat pokání.

V Kristu Tvůj

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

3. 11. 2020