Clicks563
Stylita
9
ikona Matky Boží s Ježíškem, Rusko
U.S.C.A.E.
Teotokos nie je matka Bohočloveka ale Bohorodička resp. významovo totožne Matka Božia Katolík definície nemení Katolík ich iba vysvetlí ikona nie je z hmoty sa mi zdá stylita čo povieš je to hmotné vyobrazenie či nie? presne ako sochy len sochy sú iná technika vyobrazenia zasa dokola židovsko-protestantský týždeň skončil a nastupuje pravoslávny a pravoslávie pozná pani Eva najmenej nie žeby tie …More
Teotokos nie je matka Bohočloveka ale Bohorodička resp. významovo totožne Matka Božia Katolík definície nemení Katolík ich iba vysvetlí ikona nie je z hmoty sa mi zdá stylita čo povieš je to hmotné vyobrazenie či nie? presne ako sochy len sochy sú iná technika vyobrazenia zasa dokola židovsko-protestantský týždeň skončil a nastupuje pravoslávny a pravoslávie pozná pani Eva najmenej nie žeby tie druhé veci nejako naozaj poznala ale ťažko môže poznať niečo keď niečo veľmi podobné z čoho sa vlastne odštiepili má za pohanstvo tak ani to odštiepené nemôže skutočne poznať a protirečí si
Martina Bohumila Lutherová
19 Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil.
20 Pak vzal býčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít.
STEJNĚ HOŘÍ I DNEŠNÍ CHRÁMY ŘÍMSKÝCH MODLOSLUŽEBNÍKŮ?

21 Áronovi Mojžíš řekl: "Co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak veliký hřích?"
22 Áron odvětil: "Nechť můj pán tolik neplane hněvem! Ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému.
23 Řekli mi: »Udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.«
24 Řekl jsem jim: Kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně, a tak vznikl tento býček."
25 Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná; to Áron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodolibosti jejich protivníků.
ŘÍMŠTÍ K.MODLOSLUŽEBNÍCI PRODÁVALI ODPUSTKY A POŘÁDALI VOJNY K DOBYTÍ
JINÝCH UZEMÍ, KE ZÍSKÁNÍ MOCI , PENĚZ.

26 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci.
27 Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."
28 Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.
OČISTA PŘIJDE A DOPLATÍ NA TO I NAIVNÍ VĚŘÍCÍ V PAPEŽSTVÍ.
U.S.C.A.E.
to zas tak rozšírené nebolo tieto excesi s odpustkami a zarazilo sa to no vidím že zo skončením toho týždňa som sa unáhlil 😊
U.S.C.A.E.
56. Odpustky.

1. Nekupovaly se za peníze,

neboť, kdo jen poněkud zná křesťanské náboženství, ví, že ani za doby nynější, ani za dob dřívějších nikdy nebylo možno získati odpustky, dokud nebyly odpuštěny hříchy. Až po odpuštění hříchů lze získati odpuštění časných trestů. Při každých odpustcích papeži slavnostně prohlášených chodili tedy křesťané ku zpovědi, a k tomu byla předepsána zvláštní …More
56. Odpustky.

1. Nekupovaly se za peníze,

neboť, kdo jen poněkud zná křesťanské náboženství, ví, že ani za doby nynější, ani za dob dřívějších nikdy nebylo možno získati odpustky, dokud nebyly odpuštěny hříchy. Až po odpuštění hříchů lze získati odpuštění časných trestů. Při každých odpustcích papeži slavnostně prohlášených chodili tedy křesťané ku zpovědi, a k tomu byla předepsána zvláštní nějaká podmínka, na př. návštěva kostela, modlitba na jistý účel, udělení almužny na dobrý účel. Tedy vidno z toho, že odpouštějí se sice skutečně při odpustcích hříchy, ale ve zpovědi, dávají se peníze, ale ne na vykoupení z hříchů, nýbrž pouze na dobrý účel po odpuštění hříchů na odpuštění časných trestů (Dr. Řehák).
2. Nebylo jich užíváno k ledajakým účelům,
neboť to ukazuje nově uveřejněný doklad z Vratislavského diecésánního archivu. Roku 1516 zavítal do Vratislavi vyslanec apoštolské stolice Faustus Sabeus; přinášel hojné odpustky těm, kdož by vykonavše všechny obvyklé podmínky přispěli nějakým milodarem k účelu papežem vytyčenému. A který to byl účel? Milodarů sebraných užito býti mělo: 1. k vydržování špitálu pro chudé a nemocné osoby, zvláště poutníky do Říma z celého takřka světa přicházející, 2. k výživě opuštěných dítek, 3. k poskytování výbavy chudým dívkám.

JUC. F. ZELENKA, zemský vzdělavatel Orla. 1924

Jak to bylo s odpustky.
Martina Bohumila Lutherová
56. Odpustky.

1. Nekupovaly se za peníze,.....
ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÁ ENERGIE S TAKOVÝMI LHÁŘI.
DNES UŽ NÁM TVRDÍ ŽE HITLER BYLA NÁŠ ZACHRÁNCE
A RUSOVÉ JSOU ZLODUŠI.

----------------------------------------------------------------------------------------------
píše zaba:/a Bohumila se přidává/
... Začínám chápat co znamenalo Pánovo varování nehažte perly sviním, protože jinak se prot…
More
56. Odpustky.

1. Nekupovaly se za peníze,.....
ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÁ ENERGIE S TAKOVÝMI LHÁŘI.
DNES UŽ NÁM TVRDÍ ŽE HITLER BYLA NÁŠ ZACHRÁNCE
A RUSOVÉ JSOU ZLODUŠI.

----------------------------------------------------------------------------------------------
píše zaba:/a Bohumila se přidává/
... Začínám chápat co znamenalo Pánovo varování nehažte perly sviním, protože jinak se proti Vám obrátí a roztrhají Vás.....S démonem v diskuzi vždy prohrajeme a se zlou se potážeme, minimálně nás pěkně rozhodí.
Tina 13
🙏🙏🙏
Martina Bohumila Lutherová
To je ale Pravoslavná Bohorodička
ne napodobeniny, římské, které vznikly
když bylo povoleno křesťanské nábo
ženstvía aby to bylo pro pohanský lid
lákavé tak pohanské sošky s dítětem
předělali na "Matku Boží.
Pravoslavná Bohorodička to je ORGINÁl
platí jen na Matku Bohočlověka.
Martina Bohumila Lutherová
Takovou jsem z východu dostala
v rámu. Pod sklem jsou ve schránce ostatky,
žel nevím kterého svatého Pravoslavného.