maj057
👍 🤗 🙏
mk2017
Pieśń błagana
Grzeszni senni,zapomniani, Ojcze nasz.
Budzimy się dziś z otchłani, Ojcze nasz.
Daj nam jutrznię jasnowłosą,
Z krwi i potu obmyj rosą,
Prowadź w pole choćby boso, Ojcze nasz!
Upadamy dziś pod krzyżem, Chrystusie,
Tobie tylko się ukożym, Chrystusie.
Twoje Imię nam buławą, Świeć nam jasno drogę krwawą,
Daj dla Polski żyć*) ze sławą, Chrystusie!
W Tobie niecił zapał Boży Duch Święty. …More
Pieśń błagana
Grzeszni senni,zapomniani, Ojcze nasz.
Budzimy się dziś z otchłani, Ojcze nasz.
Daj nam jutrznię jasnowłosą,
Z krwi i potu obmyj rosą,
Prowadź w pole choćby boso, Ojcze nasz!
Upadamy dziś pod krzyżem, Chrystusie,
Tobie tylko się ukożym, Chrystusie.
Twoje Imię nam buławą, Świeć nam jasno drogę krwawą,
Daj dla Polski żyć*) ze sławą, Chrystusie!
W Tobie niecił zapał Boży Duch Święty.
Żar ten w serca niech nam wdroży Duch Święty.
Proś więc,by przez łask Swych tchnienie.
W nas przytłumiał żądz płomienie,
Światłem rozwiał błędów cienie Duch Święty!
Dawna nasza Ty Królowo, Maryjo,
Ach,za nami przemów słowo, Maryjo,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Ochromiałym podaj rękę, Swe Królestwo weź w opiekę, Maryjo! ------- *) W pierw: > Daj zmartwychwstać nam...<