Zhromaždenie ospevovateľov LGBT pod dohľadom Jamesa Martina, SJ. Katolíci protestujú… pápež chváli

Zhromaždenie ospevovateľov LGBT pod dohľadom Jamesa Martina, SJ. Katolíci protestujú… pápež chváli

Disidentský jezuita James Martin, SJ pod záštitou svojej novej organizácie Outreach zorganizoval konferenciu, na ktorej početní stúpenci ideológie LGBT presadzovali jej požiadavky.
Boli tam duchovní, dokonca aj biskup. Táto udalosť vyvolala modlitebný protest veriacich katolíkov, zatiaľ čo pápež František… adresoval otcovi Martinovi srdečný list.

Medzi rečníkmi a účastníkmi, ako sám P. Martin uviedol vo svojom liste Františkovi, boli „teológovia a spisovatelia, stredoškolskí učitelia a univerzitní profesori, pastori a laickí vedúci farností, matky a otcovia, homosexuáli, heterosexuáli, bisexuáli, lesbičky a transrodové osoby“.

„Všetci patria do tej istej Cirkvi,“ dodal jezuitský LGBT aktivista. Podujatie zorganizovala organizácia Outreach, ktorú založil P. James Martin, SJ, ako zdroj informácií pre LGBTQ katolíkov.

Prvý deň mal príhovor biskup John Stowe z Lexingtonu v Kentucky, druhý deň „poctil“ svojou prítomnosťou p. Bryan Massingale, deklarovaný homosexuál a prednášajúci na Fordhamskej univerzite. Slová podpory poslal aj arcibiskup New Yorku, kardinál Timothy M. Dolan. Medzi rečníkmi bola aj radikálna aktivistka „transgender“ ideológie, ktorá sa predstavila ako Colt St. Amand – „transgender-queer muž s dvoma dušami“ a vo svojej práci psychologičky podporuje paramedicínske experimenty zmeny pohlavia u detí.

Extrémistická agenda propagácie sexuálnych a rodových porúch zo strany duchovných a ľudí, ktorí sa vydávajú za katolíkov, sa stretla s reakciou veriacich katolíkov v USA. Študentská akcia TFP zorganizovala protestnú modlitbu a petíciu, v ktorej viac ako 20 000 ľudí vyjadrilo svoj nesúhlas s konferenciou a činmi P. Jamesa Martina.

„Martinova verejná vzbura proti katolíckej morálnej náuke vyvoláva pohoršenie, najmä medzi veriacimi katolíckymi študentmi. Okrem toho sa konferencie zúčastňuje viacero disidentov, ktorí majú spoločný cieľ: normalizáciu hriechov proti prirodzenosti v Svätej katolíckej Cirkvi,“ – čítame v texte petície.

Po skončení podujatia poslal P. Martin pápežovi Františkovi list, ako oznámil samotný jezuita-disident, v ktorom „opisuje, čo sa na konferencii dialo, najmä panelové diskusie medzi ľuďmi s rôznymi názormi“. Krátko nato jezuita na Twitteri zverejnil sken odpovede, ktorú dostal od úradujúceho pápeža, ktorý opäť pochválil jeho aktivitu v prospech homosexuálno-genderovej ideológie.

„Drahý brat“ – oslovil P. Martina, poďakoval mu za jeho list a zablahoželal mu k zorganizovaniu konferencie. Pápež poukázal na dôležitosť „stretnutia tvárou v tvár“ po „pandémii“ koronavírusu a potom výslovne vyjadril svoju podporu podvratným aktivitám organizácií „LGBT katolíkov“.

„Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v práci na kultúre stretnutia, ktorá skracuje vzdialenosti a obohacuje nás rozdielmi, tak ako to robil Ježiš, ktorý sa priblížil ku každému,“ napísal František. „Uisťujem vás o svojich modlitbách. Neprestávajte sa za mňa modliť. Nech vás Ježiš požehná a Panna Mária nech nad vami bdie,“ dodal.

Nie je to prvýkrát, čo súčasný rímsky biskup podporil organizácie propagujúce ideológiu LGBT. Podobné listy dostal nielen P. James Martin, ale aj zástupcovia New Ways Ministry, „pastoračnej služby“, ktorej poslaním je potvrdzovať homosexuálne a „transrodové“ osoby v ich poruchách a hriechoch.

MH
Zhromaždenie ospevovateľov LGBT pod dohľadom Jamesa Martina, SJ. Katolíci protestujú… pápež chváli
dominikguzman
Knihy od pátra jezuitu Jamesa Martina môžete nájsť v kresťanskom kníhkupectve na tomto odkaze: Knihy od: James Martin • Zachej.sk Zástanca LGBT páter James Martin a jeho nová kniha - Slovenský dohovor za rodinu
U.S.C.A.E.
tomu pánovi Anthonymu Steinovi z returntotradition.org sa bridí vôbec to pomenovávať a má zaujímavé zástupné pojmy ako: téma Jamesa Martina alebo dav Jamesa Martina 😊
dominikguzman
Ja som si myslel, že to robí preto, aby mu youtube nezmazal videá, že porušuje podmienky komunity a pod.
dominikguzman
On má inakšie zvlášť podcasty, ktoré na Youtube nedáva.
U.S.C.A.E.
chápem prečo 😊 a minule pár dní dozadu sám seba zvozil že horlí za návrat Tradície a Latinskú výslovnosť má pritom hroznú 😊
dominikguzman
Veď pokiaľ nie je kňaz, tak mu to môže byť šum a fuk.
U.S.C.A.E.
Taylor Marshall povedal že najhoršiu čo kedy počul bola od írskeho kňaza že sa mu páči výslovnosť kanaďana ktorý žije v USA vie aj francúzsky a mamu má z toskánska Kennedy Hall sa ten pán volá a mal ho ako hosťa on samozrejme tie kecy že francúzsky prišelci do kanady pomaly snáď lovili indiánov ako zver rozdrvil na prach však tam majú oficiálne kmeň indiánsko-francúzskych miešancov
slovo Kanada …More
Taylor Marshall povedal že najhoršiu čo kedy počul bola od írskeho kňaza že sa mu páči výslovnosť kanaďana ktorý žije v USA vie aj francúzsky a mamu má z toskánska Kennedy Hall sa ten pán volá a mal ho ako hosťa on samozrejme tie kecy že francúzsky prišelci do kanady pomaly snáď lovili indiánov ako zver rozdrvil na prach však tam majú oficiálne kmeň indiánsko-francúzskych miešancov

slovo Kanada je pofrancúžštené indiánske KANATA a prešlo to aj do angličtiny
U.S.C.A.E.
a spomenul že videl fotku ako náčelník v svojom panovníckom ohoze v svojom etnickom kroji Prijímal v kostole Krista pokľačiačky a do úst v polovičke minulého storočia čiže pred DVK že tam nič proti ničomu analogicky je to tak ako keď Prijímal Cisár v cisárskom odeve ten indián tam nešiel robiť pohanstvá
dominikguzman
Pobavím vtipom. Počítačový preklad Church Militant - Cirkevní militanti :D Veď prečo by nemohol náčeník v etnickom kroji ísť na prijímanie? Nebol to azda len list na penise a čelenka na hlave.
U.S.C.A.E.
kde sú tie doby ako vtedy keď evanjelizovali divokých indiánov budúcej kanady však jednému JEZUITSKÉMU misionárovi ufikli akurát kánonické prsty a bez nich nemohol správne držať Kalich a ani Hostiu výnimku dostal od samého Pápeža tuším to bol Klement VIII. že ten kto prelial Krv za Krista je hodný premieňať víno na Krv Kristovu aj bez kánonických prstov
a ten misionár sa tam vrátil bojovníci kmeň…More
kde sú tie doby ako vtedy keď evanjelizovali divokých indiánov budúcej kanady však jednému JEZUITSKÉMU misionárovi ufikli akurát kánonické prsty a bez nich nemohol správne držať Kalich a ani Hostiu výnimku dostal od samého Pápeža tuším to bol Klement VIII. že ten kto prelial Krv za Krista je hodný premieňať víno na Krv Kristovu aj bez kánonických prstov

a ten misionár sa tam vrátil bojovníci kmeňa boli vybití z jeho odvahy
dominikguzman
Nuž, a dnes nám táto odvaha chýba. Treba aj viditeľnými prejavmi svedčiť o viere, ako že nosíme kríž alebo ruženec na viditeľnom mieste, alebo si dáme tričko s Kristom, alebo sochu či obraz pred dom. Ako to hovoril Dr. Taylor Marshall, treba obsadzovať verejný priestor, aby ostatní videli, že sme tu a nebojíme sa.
U.S.C.A.E.
aj ako proti ťah lebo čo robia sluhovia Zlého no presne to akurát v satanových službách Zlý vie že to má efekt nie nadarmo sa nazýva Božia opica
apredsasatoci
Verejný priestor je obsadený kresťanmi. 🥱
dominikguzman
Kresťanmi na papieri? Ten veľa znesie. Najlepší je toaletný...
U.S.C.A.E.
keď Heger povedal že za ním do obývačky prišiel "duch svätý" a povedal mu že má byť tým premiérom no to je kresťan ako lusk mám tušák že to duchárenie má následky a buď halucinoval z Pýchy alebo prišiel vskutku duch ale ten z dola nejaký ten duchársko-vodkový
dominikguzman
Tak lepšie byť opitý Duchom Svätým ako sa to javilo u apoštolov na Turíce, než opitý nesvätým špiritusom z vodky. Kto chce, aby v ňom pôsobil Duch Svätý, ten by mal často pristupovať k sviatosti zmierenia a Eucharistii, a modliť sa ruženec k Panne Márii, ktorá bola plná Ducha Svätého a cez ňu Pán rozdáva všetky dary a milosti. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny …More
Tak lepšie byť opitý Duchom Svätým ako sa to javilo u apoštolov na Turíce, než opitý nesvätým špiritusom z vodky. Kto chce, aby v ňom pôsobil Duch Svätý, ten by mal často pristupovať k sviatosti zmierenia a Eucharistii, a modliť sa ruženec k Panne Márii, ktorá bola plná Ducha Svätého a cez ňu Pán rozdáva všetky dary a milosti. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej Nevesty.