44:49
PODZIELONYM I SKŁÓCONYM NARODEM ŁATWIEJ SIĘ MANIPULUJE PODZIELONYM I SKŁÓCONYM NARODEM ŁATWIEJ SIĘ MANIPULUJEMore
PODZIELONYM I SKŁÓCONYM NARODEM ŁATWIEJ SIĘ MANIPULUJE
PODZIELONYM I SKŁÓCONYM NARODEM ŁATWIEJ SIĘ MANIPULUJE
sługa Boży
V.R.S. Klejem była Prawdziwa Katolicka Wiara - bez niej, rzeczywiście nie ma szans.
V.R.S.
Nic nowego od kilkuset lat nad Wisłą. Nie da się sztucznie sklecić tego co jednością nie jest.