Clicks221
csk.news

Dobré Peniaze: Väčšina Z Nich Ide Františkovi

Vatikánska banka (IOR) zverejňuje 11. Júna svoju riadnu Účtovnú Závierku, ktorá zdôrazňuje solídnosť a silu financií IOR.

Táto mini banka má iba 99 zamestnancov. Komisia Kardinálov, ktorá je za banku zodpovedná, sa rozhodla dať 75% zo ziskov Františkovi alebo konkrétnym Vatikánskym subjektom a zvyšných 25% prideliť na zvýšenie vlastného imania IOR.

Toto sú kľúčové finančné údaje pre Ústav v roku 2020:

• 5,0 miliárd EUR v klientskych aktívach, z čoho 3,3 miliardy EUR sú aktíva spravované pre tretie strany alebo v úschove
• Čistý zisk 36,4 milióna EUR (2019: 38 miliónov EUR; 2018: 17,5 milióna EUR)
• 645,9 milióna EUR čistého imania po rozdelení zisku z roku 2020.

Pomer TIER 1 dosiahol 39,7%. Čím vyšší je pomer, tým väčší je podiel na objeme pôžičky, ktorá je krytá vlastným imaním. Napríklad JPMorgan Chase má pomer 15%.

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsZcrppdnfdz