Clicks163

Kříž

Stylita
1
Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho, ať uprchnou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí. Jako pomíjí dým, tak ať pominou, jako rozplývá se vosk od ohně, tak ať zhynou běsové před tváří …More
Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho, ať uprchnou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí. Jako pomíjí dým, tak ať pominou, jako rozplývá se vosk od ohně, tak ať zhynou běsové před tváří těch, kteří Boha milují, žehnají se Kříže znamením a radostně praví: Buď pozdraven, nejctěnější a životodárný Kříži Páně, jenž vyháníš běsy silou na tobě rozpjatého Pána našeho, Ježíše Krista, který do pekla sestoupil, moc ďáblovu přemohl a daroval nám tebe, uctívaný Kříž svůj, k vyhánění všech škodících nám nepřátel.
Ó přečestný a životodárný Kříži Páně, pomáhej mi s Bohorodicí Pannou a se všemi svatými. Amen.
Ohraď nás, Pane, mocí drahocenného a oživujícího kříže svého a ochraňuj nás od všelikého zla.
Dank aan Sterre der Zee
Děkuji . ❤️