Clicks9
vi.news

Tây Ban Nha: Giám mục Opus Dei? Không bao giờ!

Ở Tây Ban Nha, một “Ủy ban bổ nhiệm giám mục” bất thường tồn tại để “giúp” Sứ thần Bernardito Auza bổ nhiệm các giám mục chống Công giáo.

Nó được tạo nên bởi các Hồng y Omella (Barcelona), Blázquez (Valladolid), Osoro (Madrid), các giám mục Escribeano (Zaragoza), de las Heras (León), và tu sĩ Dòng Tên Germán Arana

Chính sách của họ là loại trừ có phân loại các ứng viên khỏi Opus Dei hay Neocatechumenal Way. Do đó, một số linh mục đã bị loại mặc dù có báo cáo xuất sắc, InfoVaticana.com (ngày 6 tháng 9) viết.

Cả hai nhóm đều cố gắng tâng bốc Francis, và các giám mục Opus-Dei không được biết đến vì đã tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Hiện tại, tám giáo phận Tây Ban Nha đang bỏ trống.

Hình ảnh: © Opus Dei, Press Picture, #newsOgujumxhgd