Jan Zbigniew wojan
To widzicie jaki cham prowadzi komisję za nasze pieniądze ! Już wtedy wiedzieli o zaplanowanym "wirusie", który "zaraża" dziś i wszystko zatajali !
Jan Zbigniew wojan
Nie ma szczepień bez twojej świadomej zgody!
Art. 192. polskiego Kodeksu karnego:
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak …More
Nie ma szczepień bez twojej świadomej zgody!
Art. 192. polskiego Kodeksu karnego:
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym.
Na podstawie art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel RP „nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.
„Interesy i dobro jednostki powinny być stawiane ponad wyłącznym interesem nauki lub społeczeństwa” – Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO. Oznacza to, że nikt nie może być zmuszony do zaszczepienia, żeby chronić innych!
Tak więc, choć obowiązkowe szczepienia dzieci od noworodka są niezgodne z Konstytucją RP i wieloma przepisami, nikt ustawy nie zaskarża do Trybunału !
Głosowanie ws. szczepień obowiązkowych USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.
youtube.com/watch?v=t3GbUsuQ2cI
Czy prawa zawarte w Konstytucji są zapisane by ograniczać wolność obywatela, czy po to by nie dopuszczać do bezprawia rządzących ? A dlaczego dzieje się inaczej - co na to prawnicy ?
Jak legalnie uniknąć szczepionek, maseczek i spisu powszechnego? Mec. Jacek Wilk [Expert w Bentleyu]
youtube.com/null
Jak uniknąć spisu powszechnego? Adw. Jacek Wilk
youtube.com/watch?v=NDithNwqu2g
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
2 more comments from Jan Zbigniew wojan
Jan Zbigniew wojan
Wprowadzanie do obrotu szczepionek jako produkt leczniczy nie odpowiadający wymaganym od szczepionek warunkom jakości jest przestępstwem.
Obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U. 2016.0.1137, tj. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., wyraźnie wskazuje na to, że:
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla …More
Wprowadzanie do obrotu szczepionek jako produkt leczniczy nie odpowiadający wymaganym od szczepionek warunkom jakości jest przestępstwem.
Obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U. 2016.0.1137, tj. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., wyraźnie wskazuje na to, że:
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dodatkowo, ewidentnie łamana jest przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską tzw. Zasada Ostrożności, która mówi że:
„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.
Lekarz, wystawiając zaświadczenie, w którym poświadcza zdarzenie nieprawdziwe, naraża się na odpowiedzialność karną z art. 271 KK.
Przestępstwo fałszu intelektualnego polega na wprowadzeniu do autentycznego dokumentu nieprawdziwej treści mającej na celu „stwierdzenie okoliczności nieistniejących lub przeinaczeniu okoliczności faktycznych bądź też na zatajeniu takich okoliczności” przez osobę zobowiązaną do wystawienia dokumentu.
Zgodnie z art. 271 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Przepis ten wprowadza odpowiedzialność karną za urzędowe poświadczenie nieprawdy. Sprawcą tego czynu może każdy funkcjonariusz publiczny – a więc także pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego (art. 115 par. 13 pkt 4 kodeksu karnego).
Art. 157a. Uszkodzenie prenatalne
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.
Uwaga: podanie szczepionki nie jest działaniem leczniczym, koniecznym dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu dziecka.
Art. 165. Inne niebezpieczeństwa
Dz.U. 2016.0.1137, t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Każda osoba, zwłaszcza urzędnik państwowy, jest prawnie zobowiązany do zawiadomienia właściwego urzędu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
cda.pl/video/7918172e5
Jan Zbigniew wojan
Bo to jest banda przekupnych lokajów Farmy - tylko szekle ich interesują, a sami szczepić się nie będą !
Tad shares this
31.3K
Przygotowania już dziewięć lat temu.
Bos016
Jan Zbigniew wojan
To są kundle SYSTEMU ! Następny holokaust !
Jarujestem
Oni już wiedzieli, że będzie coś takiego jak covid. POwskie pachołki dr Mengele!!!!
Katoliczek shares this
4
Adrianna7
Genetycznie zmodyfikowane białko „Magneto” zdalnie kontroluje mózg i zachowanie
odkrywamyzdrowie.pl/…ialko-magneto-zdalnie-kontroluje-mozg-i-zachowanie
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Masoni nie dbają o ludzi tylko całą swoją działalność skupiają na inwigilacji zniewalaniu i eliminowaniu gojów !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
6h057
Poproszę o informacje jak znaleźć to na stronie senatu
Lech42
6h057 nie ma tego już na stromie Senatu. Posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 04.07.2012 r. Na stronie Senatu nie przechowuje się archiwalnych nagrań z przed dziewięciu lat.
6h057
To w jaki sposob ktoś wygrzebal ten link?
Lech42
6h057 Już dziewięć lat temu Komisja Zdrowia obradowała na temat przymusu szczepień link do youtube youtube.com/watch?v=tKd-Rx4JQ48 Wygląda na to, że już wtedy przygotowywali się do czasów obecnych.
6h057
O widzisz, dzięki za link to już mi wystarczy.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
...szczepionka mają inny cel ; LUDOBÓJSTWO I DEPOPULACJĘ GOJÓW !
Lech42
Szczepionki nie chronią nas przed chorobą !!!