Clicks8
tr.news

ABD'li Başpiskopos, Diz Çökerek Komünyon Almayı "Yasaklamak" İçin Yalan Söylüyor

Seattle Başpiskoposu Paul Etienne, inananların kutsal ekmeği şarabı alırken ayakta kalmalarını emretti.

Koronavirüsten sonra, kadehten Komünyon tamamen ortadan kalkmış durumda. Etienne, 27 Mayıs tarihli pastoral mektubunda “diz çökmek veya başka jestler eklemenin Komünyon alımını kişiselleştirdiğini” yazarken, “duruş birliği” istiyor.

Ancak: "Çeşitlilik içinde birlik" mantrası kaçınılmaz olarak aynı piskoposlar tarafından "duruma göre" sapıklığını tanıtmak için kullanıldığından, "kişiselleştirmenin" nesi yanlış ki?

Etienne, 2011 Roma Missal Genel Talimatnamesine uyuyor gibi yaparak yalan söylüyor. Bu talimatnamede, "bir inanan diz çökerek Komünyon almak istemediği sürece", Komünyonun ayakta kabulünün ABD'deki bir "norm" olduğunu yazıyor.

Başka bir deyişle: Etienne'nin kararı tamamen geçersiz ve hükümsüzdür.

Resim: Paul Etienne © Facebook, #newsObfpqpccuo