Clicks50
ľubica
2
15 rokov na pápežskom stolci - pp. Benedikt XVI. ! VIVAT! Priatelia Benedikta XVI.More
15 rokov na pápežskom stolci - pp. Benedikt XVI. ! VIVAT!

Priatelia Benedikta XVI.
ľubica
Hojnosť Božích milostí pre dušu i telo prajem a vyprosujem pápežovi Benediktovi XVI. skrze Nepoškvrnené Srdce Matky Bolestnej...... Tiež k narodeninám 16.4. (93 r ), nech obety, modlitby za neho nech prúdia aj z nášho Slovenska...Priatelia Benedikta XVI.