Radek33

Prowadź mnie, Panie!

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. (Ps 25, 4) Ksišżki Obietnice dla czcicieli …
Radek33
"Kto częściej w życiu wzywa imienia Maryi,zyskuje przy śmierci odpust zupełny, byleby Najświętszy Sakrament przyjął, albo przynajmniej ze skruchą wymówił imię Jezus i przyjął smierć z poddaniem się woli Bożej "