Clicks71
fil.news

Mga Katolikong Lay Binuhay ang Pamantasan para sa Buhay

Binuhay ng mga Katolikong Lay ang Pamantasan para sa Buhay ni John Paul II matapos ipangalan ni Papa Francis ang mga tagapagtanggol ng aborsyon sa dating Vatican na sinusuportahan ng Pamantasan para sa Buhay.
Ang pag-anunsyo ay ginawa ni Propesor Josef Seifert sa panahon ng pagpupulong sa Humanae Vitae sa Roma noong Oktubre 28.
Si Propesor Seifert ang unang presidente ng Pamantasan na tinawag na John Paul II Academy for Human Life and the Family. Ang Pamantayan ay magsisilbi ng parehong layunin gaya ng orihinal, katulad ng "pagdepensa sa buhay ng tao sa lahat ng antas" at ang "pag-aaral ng kasal". Ito ay magiging independiyenteng hindi gobyernong organisasyon ngunit di gaya ng Pamantasan para sa Buhay ng Vatican, mahigpit itong susunod sa Katolikong Pananampalataya.

picture: © European Parliament, CC BY-NC-ND, #newsEcdchwfbpt