Clicks952
Victory

Objektivní pohled na události kolem schiigumena Sergeje a jeho význam pro pravoslavnou církev i ruský národ

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je prorockým hlasem uvnitř katolické církve. Nyní se ale s bolestí obracíme na pravoslavnou církev a zároveň na portál „Třetí Řím“ i na skupinu athoských mnichů s prosbou, aby znovu zvážili své postoje k určitým událostem souvisejícím s duchovní obnovou pravoslavné církve a národa v Rusku.

Otec Sergej se v současné době nachází ve vězení v Moskvě. Komu je nepohodlný? Na prvním místě apostatickému patriarchu Kirillovi, který tvoří jednotu s elitami, prosazujícími nebezpečnou vakcinaci, která spadá do procesu čipizace člověka. Boží slovo před čipizací výrazně varuje trestem ohnivého jezera (Zj 14 a 19).

Apostata Kirill se nenápadně snaží zavést zhoubný ekumenismus s apostatickým Vatikánem v čele s tzv. Františkem Bergogliem, který rovněž prosazuje nebezpečnou mRNA vakcínu, aniž by bral v úvahu varování skutečných odborníků. Navíc tento pseudopapež prosazuje legalizaci svazků sodomitů (2020) a sám intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu (2019). Dopustil se hrubého modlářství a stáhl na sebe několikanásobnou anathemu. Pseudo-patriarcha Kirill s ním tvoří duchovní jednotu a prosazuje tohoto ducha apostaze a prokletí do pravoslavné církve i na celý ruský národ.

Opakovanými nočními přepady Sredneuralského kláštera byly spáchány závažné zločiny. Cílem bylo zničit nejen duchovní, ale i fyzický odkaz schiigumena Sergeje. Došlo k hrubému porušení mezinárodních zákonů zabezpečujících náboženskou svobodu. Záležitost by měla být řešena před mezinárodním soudem. To, že za celou zločineckou akcí stojí rovněž apostata Kirill, je zbytečné komentovat. Bez jeho příkazu by si státní úřady něco takového nedovolily konat.

Tento zločin by měl provokovat pravoslavnou církev k neustálé modlitbě a k zakládání nepřetržitých modlitebních stráží. Bohu díky za ty, kteří už tak činí. Kéž by se zapojilo co nejvíce věřících! Bůh pak na modlitby svých věrných může zasáhnout.

Útok na schiigumena Sergeje i na monastýr by měl být motivací k jednotě všech upřímných pravoslavných křesťanů. Jako nezúčastněná strana však s bolestí sledujeme, že místo jednoty proti společnému nepříteli dochází k bolestnému zraňování, očerňování a rozdělení ve vlastních řadách. Jak postoj athoských mnichů, tak i vedení portálu „Třetí Řím“, jako by nevnímali potřebu sjednotit pravoslavné věřící. Pro určité dílčí neshody se nezdůrazňuje podstata, a tou je společný boj za obnovu pravoslavné církve i ruského národa.

Plukovník Kvačkov morálně podporuje schiigumena Sergeje. Ze strany athoských mnichů i „Třetího Římu“ zřejmě z nedorozumění došlo k jeho očernění. Je to voda na mlýn nepřátelům ke škodě celého díla.

Kéž Bůh dá pravou moudrost k obnovení jednoty!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Praha 13. 3. 2021