TerezaK
BENEDIKT XVI NÁS UPOZORŇUJE PRED ANTIKRISTOM V SÚČASNOM SVETE
Úryvok z najnovšej knihy životopisu Benedikta XVI. publikovaného minulý mesiac, kde je aj časť nasledovného rozhovoru s Petrom Seewaldom:
Skutočným nebezpečím pre Cirkev a teda aj pre Petrovu službu sú diktatúry univerzálnych ideológií, ktoré sa tvária humánne, avšak keď im niekto protirečí, je hneď vylúčený zo spoločnosti. …More
BENEDIKT XVI NÁS UPOZORŇUJE PRED ANTIKRISTOM V SÚČASNOM SVETE
Úryvok z najnovšej knihy životopisu Benedikta XVI. publikovaného minulý mesiac, kde je aj časť nasledovného rozhovoru s Petrom Seewaldom:
Skutočným nebezpečím pre Cirkev a teda aj pre Petrovu službu sú diktatúry univerzálnych ideológií, ktoré sa tvária humánne, avšak keď im niekto protirečí, je hneď vylúčený zo spoločnosti. Pred 100 rokmi by ktokoľvek pokladal za absurdné hovoriť o homosexuálnych manželstvách. Dnes však tí, ktorí mu odporujú, sú hneď akoby vylúčení zo spoločnosti. To isté platí aj pre otázku potratov, či umelú reprodukciu ľudského bytia v laboratóriách. Moderná spoločnosť má v úmysle vytvoriť protikresťanské vyznanie viery, a ten kto sa mu rázne postaví, je hneď exkomunikovaný zo spoločnosti. Mať strach z tejto duchovnej moci Antikrista je úplne prirodzené a je potrebná modlitba celých diecéz a celej Cirkvi, aby napomohli tomuto odporu voči týmto silám.“