Clicks62
vi.news

Francis thúc đẩy "chủ nghĩa nhân văn toàn vẹn" để bảo vệ "Mẹ Trái Đất"

Nhu cầu về một "sự hợp tác giữa các tôn giáo" đang trở nên cấp bách hơn đối với nhân loại ngày nay, Giáo hoàng Francis nói trong cuộc họp liên tôn ngày 22 tháng 11 tại Bangkok.

Nói chuyện như một chính trị gia, ông đã đề cập đến các vấn đề như di cư, tị nạn, nạn đói và chiến tranh và cảnh báo về "sự xuống cấp và hủy hoại cuat ngôi nhà chung của chúng ta", một cách diễn đạt mà Francis từng giải thích là từ đồng nghĩa của "mẹ Trái đất".

Francis kêu gọi thúc đẩy một "chủ nghĩa nhân văn toàn vẹn" để bảo vệ "ngôi nhà chung của chúng ta." Hiện tại không rõ "chủ nghĩa nhân văn toàn vẹn" là gì.

Hình ảnh: © Vatican Media, #newsHopyxsnatz