DLACZEGO I JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

1. Pismo Święte jako Słowo Boże Biblia jest to Księga jedyna w swoim rodzaju, ponieważ jest natchnioną przez Boga. Ma dwóch autorów: Boga i człowieka. I datego jest święta, jest Słowem Boga. Dzięki …More
1. Pismo Święte jako Słowo Boże
Biblia jest to Księga jedyna w swoim rodzaju, ponieważ jest natchnioną przez Boga. Ma dwóch autorów: Boga i człowieka. I datego jest święta, jest Słowem Boga. Dzięki Biblii nawiązujemy kontakt z Bogiem, słyszymy Jego głos, podziwiamy Jego dzieła. Biblia ST została napisana w starożytności, ale przeznaczona jest dla wszystkich pokoleń, jest zawsze aktualna. Duża część Biblii ST ma za przedmiot historię narodu Izraelskiego. Jednak nie mieści się ona w ramach podręcznika historii. Bóg nie tylko mówi o tym, co się działo w przeszłości, ale ukazuje znaczenie tych wydarzeń w perspektywie swoich rządów nad światem, swojej Opatrzności i sprawiedliwości. Historia w ujęciu Biblii jest historią zbawienia.
Autorzy Biblii chcą przedstawić człowiekowi każdego czasu, jak Bóg realizuje swój zbawczy plan i Jego wierność danym człowiekowi obietnicom. A zatem, możemy powiedzieć, że Biblia nastawiona jest na przyszłość. Słowo Boże jest wiecznie żywe.Żywe bowiem jest słowo …More
Verbum Dei aeternum
Może się zdarzyć, że czegoś w Piśmie Świętym nie rozumiemy. Jest wiele trudnych do zrozumienia stron szczególnie w Księgach Proroków i w Apokalipsie. I co wtedy robić? Próbować samemu odkryć Boże orędzie? Możemy posłużyć się komentarzem. Ale też możemy po prostu pominąć ten tekst. Trzeba być świadomy, że do zrozumienia Biblii potrzebne jest pewne przygotowanie, studium. Trzeba niekiedy znać sposób …More
Może się zdarzyć, że czegoś w Piśmie Świętym nie rozumiemy. Jest wiele trudnych do zrozumienia stron szczególnie w Księgach Proroków i w Apokalipsie. I co wtedy robić? Próbować samemu odkryć Boże orędzie? Możemy posłużyć się komentarzem. Ale też możemy po prostu pominąć ten tekst. Trzeba być świadomy, że do zrozumienia Biblii potrzebne jest pewne przygotowanie, studium. Trzeba niekiedy znać sposób myślenia autora-człowieka i sytuację historyczną, w której pisał. Czytelnikowi Biblii powinna towarzyszyć swego rodzaju pokora, to znaczy zgoda na to, Bóg nie musi mu od razu dać poznać całe swoje Słowo. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na wartość wspólnoty, w której poznaje się Słowo Boże pod kierunkiem osoby kompetentnej. Sama Biblia mówi nam o tym, że do jej zrozumienia potrzebny jest przewodnik. Przypomnijmy sobie fragment z Dz 8,27-31, w którym św. Łukasz opisuje spotkanie diakona Filipa z urzędnikiem królowej Kandaki. Diakon Filip podszedł do wozu urzędnika i usłyszał, że on czyta księgę proroka Izajasza. Zapytał się więc: Czy rozumiesz, co czytasz? A ten odpowiedział, że nie rozumie, ponieważ nikt mu nie wyjaśnił. Wtedy Filip usiadł przy nim i wyjaśnił mu, że tekst, który czytał, mówi o Jezusie Chrystusie. W jakim celu Duch Święty natchnął św. Łukasza, aby wydarzenie to włączył do Dziejów Apostolskich? Czy nie dlatego, aby ukazać nam potrzebę przewodnika w zrozumieniu Biblii? Odpowiedzią Boga na naszą prośbę o zrozumienie Jego Słowa nie musi być jakieś cudowne wewnętrzne światło, najczęściej Bóg przychodzi nam z pomocą posługując się człowiekiem.