Clicks40
lt.news

Liuteris grįžo prie „popiežiaus asilo“

Spalio 25 d. Pranciškus pasveikino vokiečių liuteronus „ekumeninėje piligriminėje kelionėje“ į Romą. Jų nenaudingas šūkis buvo „Su Liuteriu popiežiui“, nes Liuterio statula jau yra Vatikane.

Pranciškus į audiencij1 pavėlavo beveik 45 minutes. Po 2016 metų spalio mėnesio tai buvo antras kartas, kai grupė atvyko į Romą. Vėlgi, Pranciškaus Liuterio statula buvo pastatyta Audiencijos salėje, o šalia mažesnio Pranciškaus paveikslo buvo matomas didelis Liuterio paveikslas.

Liuteris teigė, kad „velnias įkūrė popiežių“ ir kad velnias veikia per popiežių ir Romos sostą: „Kas nori girdėti kalbantį Dievą, teskaito Šventąjį Raštą; kas nori išgirsti kalbantį velnią, teskaito popiežiaus dekretus ir bules“.

Jis sakė, kad popiežius „meluoja, piktžodžiauja, keikia ir siautėja, kai jį varo pragariškas šėtonas“, nemoko „nieko kito, išskyrus tuščią stabmeldystę“, riaumoja „tarsi apsėstas ir pilnas velnių“, „išduoda ir gadina“ krikščionių bažnyčią.

Liuteriui popiežius buvo „popiežiaus asilas“, „prakeiktas, didžiulis monstras Romoje“, Romos bažnyčia – „berniukų mokykla, paleistuvės ir hermafroditų bažnyčia“ ir „pagrindinė velnio sriuba“, o popiežiaus kurija „mulų pulkas“. Pranciškus šį „išminties šaltinį“ dabar pastatė ant pjedestalo.

#newsKfshidhcxu