csk.news
41.6K

Kto chýba na Františkovej Pachamamskej synode? Kristov Kríž

Autor portálu Caminante-Wanderer.Blogspot.com (21. októbra) si všimol, že sa nikde na Amazonskej synode neobjavuje Kristov Kríž.

„Verím, že misionári, ktorí evanjelizovali Amazoniu, budú mať vo svojich kanoe kríž.“ Avšak noví Amazonskí kresťania, ktorí navštevujú Vatikán križ nenosia, „nesú modlu“.

František sa zúčastňuje tejto hry: „V jeho prítomnosti, pár metrov od hrobky Princa Apoštolov, boli opäť uctievané pohanské modly, samotní démoni."

#newsTlsmhtmanc
apredsasatoci
Tento má tiež toho istého Pána ako bergoglio. m.facebook.com/story.php