CÓRKA MARYI
"Idź, Moja Armio Reszty, wiedząc, że otrzymasz wszelką pomoc i Łaski, aby odnieść sukces w tej ostatniej świętej Misji na ziemi, abym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże z tej ziemi i wprowadzić je do Mojego Nowego Raju."