Storočia delia katolicizmus od Evanjelií

Už nehovoriac o častiach biblie pred Ježíšom ... začne tu niekto konečne myslieť?
Světlana Růžena Smrková
Ano byla mimo Radostnou zvěst.
Zde na Gtv je někde film o M. Lutehrovi.
který jako August. mnich poprve viděl
a četl Bibli když se stal mnichem.........
To znamená, že Písmo svaté, mezi lidem
nebylo a tak se mohlo učit cokoliv.
Ani moji rodiče i prarodiče nikdy Bibli
neměli. Jen růženec.
hajaj búvaj ovečky
A dôsledky takej prikázanej nevzdelanosti sa stali pre kresťanstvo a katolíkov osobitne katastrofálnymi. Protivia sa Božiemu slovu skoro vo všetkom.
apredsasatoci
A napriek tomu mali ľudia väčšiu vieru ako dnes, keď vieme všetci čítať.
Čím to je? Čím to je?
hajaj búvaj ovečky
Nie je jedno čomu veríte, treba veriť v pravdu, nie klamstvám.
hajaj búvaj ovečky
Pekný refrén, no ľudová múdrosť nenahradí tú božskú z Písiem.
apredsasatoci
Tak neklamte! Ja vám to predsa nakazem.
hajaj búvaj ovečky
Citovaním biblie neklamem, každý si citáty môže overiť v biblii sám.
Světlana Růžena Smrková
Tak jest, celá století, bylo mimo Radostnou zvěst.
hajaj búvaj ovečky
Ježíš a jeho súčasníci, nie katolicizmus priniesol tú Radostnú zvesť.
Marieta Ria
Ježiš Kristus založil tú Cirkev - jednu, všeobecnú, KATOLÍCKU. Je to Jeho dielo. Katolícka Cirkev existuje odvtedy, ako Syn Boží, J. Kristus prišiel na tento svet a vykúpil nás. Evanjelium popisuje Jeho život - takže odvtedy tu máme radostnú zvesť.
hajaj búvaj ovečky
Peter na ktorom Ježíš založil svoju církev bol pravoverným židom, žiadnym rímskym teda pohanským pontifexom.
apredsasatoci
Apoštol Pavol sa nazýva apoštolom pohanov.
Marieta Ria
Treba čítať s porozumením - Kristus založil KATOLÍCKU CIRKEV - odvtedy trvá, či bol Peter žid nehrá rolu - nezakladal ju Peter, ale Ježiš Kristus!
Prestaň so šírením týchto bludov! Prečo sa aktivuješ na katolíckej stránke, keď Ti katolicizmus tak leží v žalúdku? Núti Ťa niekto??
apredsasatoci
Kresťanstvo nie je show podľa najnovšej módy, ktorá práve frčí.
hajaj búvaj ovečky
Marieta Ria, aj Ježíš aj Peter boli židovského verovyznania.
apredsasatoci
A čo tým chcete povedať? Pretože to tu nikto nepopiera.
hajaj búvaj ovečky
Porovnajte židovskú vieru a katolícku.
Trepifajksl
Jdi s židovskou vírou mezi své a neotravuj
apredsasatoci
Takže Boh nemal poslať JK na spásu človeka, či?
hajaj búvaj ovečky
Trepifajksl , nie mňa ale Ježíša so všetkými apoštolmi žiadaš aby neotravovali.
Trepifajksl
Jo jasně, a pondělí bylo ve středu.
Marieta Ria
Eva, to sa znižuješ na takúto úroveň?? Nie je Ti to trápne? Striedaš nicky ako ponožky a pritom posudzuješ súkromie iných...
hajaj búvaj ovečky
Trepifajksl , nepropagujem judaizmus ktorý je založený na farizejoch čo by odsúdili Ježíša opäť.
BernadettaJaMalinka
To že Ježiš a apoštoli boli židia, nieje dnes vôbec podstatne, hajajko! Pretože spasení neboli z dodržiavania zákona ale z viery v Ježiša Krista, tak ako aj všetci pohania, ktorým bolo neskôr hlasane evanjelium. Nijakého pohana oni, ako židia, nezavazovali dodržiavať mojžišov zákon, ich nariadenia a príkazy, sviatky a obety. Oni sami to prestali dodrziavat.. 😏 To všetko skončilo totiž príchodom …More
To že Ježiš a apoštoli boli židia, nieje dnes vôbec podstatne, hajajko! Pretože spasení neboli z dodržiavania zákona ale z viery v Ježiša Krista, tak ako aj všetci pohania, ktorým bolo neskôr hlasane evanjelium. Nijakého pohana oni, ako židia, nezavazovali dodržiavať mojžišov zákon, ich nariadenia a príkazy, sviatky a obety. Oni sami to prestali dodrziavat.. 😏 To všetko skončilo totiž príchodom mesiáša. Už je obetovany predsa pravy Baránok, všetky ostatné obety sú už modlosluzbou!! . Platne ostáva desatoro, to je boží zákon, ktorý Ježiš nezrušil ale naplnil.

Okyptenci robili rozbroje aj v prvej cirkvi, niet sa čo čudovať že aj teraz mútia vody!! ☹️
Světlana Růžena Smrková
Milá Marieto, sama jsem si nezrušila ani MBL,
nikdo se k tomu nepřizna.....ani mátušku Marýnu-
k tomu se přiznala Maria Maria/tovika,
také nevím proč jste s takovou nenávistí
zrušili můj nedávný nick Tábor hoří dohořívá....
podotýkám všechny byly pozastaveny pro
mě z nerozumných a nepochopitelných důvodů

Marieta Ria
gtv, měla pro mě nabídku na jinou registraci.
JSTE MAXIMÁLNĚ TRAPNÍ …More
Milá Marieto, sama jsem si nezrušila ani MBL,
nikdo se k tomu nepřizna.....ani mátušku Marýnu-
k tomu se přiznala Maria Maria/tovika,
také nevím proč jste s takovou nenávistí
zrušili můj nedávný nick Tábor hoří dohořívá....
podotýkám všechny byly pozastaveny pro

mě z nerozumných a nepochopitelných důvodů

Marieta Ria
gtv, měla pro mě nabídku na jinou registraci.
JSTE MAXIMÁLNĚ TRAPNÍ KATOLÍČCI.
když vedle sebe neznesete sestru Mariinu.
hajaj búvaj ovečky
BernadettaJaMalinka, to je presne ten katolícky blud protirečiaci biblii. Ako byť spasený, slovami Ježíša
BernadettaJaMalinka
Šak píšem že musíme dodržiavať desatoro, či necitas do konca?
Ale z dodržiavania zákona, teda všetkých ostatných zákonov a predpisov nikto nebude ospravedlneny!! Žiadnemu zidovi nestačí len starý zákon!! Lebo nemá odpustené hriechy!!
Máš to tak popletené že až..
Najskôr musí byť človek ospravedlneny vierou v Ježiša a pokrstený a potom aj dodrží prikázania.More
Šak píšem že musíme dodržiavať desatoro, či necitas do konca?
Ale z dodržiavania zákona, teda všetkých ostatných zákonov a predpisov nikto nebude ospravedlneny!! Žiadnemu zidovi nestačí len starý zákon!! Lebo nemá odpustené hriechy!!

Máš to tak popletené že až..
Najskôr musí byť človek ospravedlneny vierou v Ježiša a pokrstený a potom aj dodrží prikázania.
apredsasatoci
A čo to znamená pre apoštolov a pre mňa?
Aká je podstata kresťanstva? Aký je zmysel kresťanstva pre mňa?
hajaj búvaj ovečky
Kresťanstvo má príliš veľa církví ktoré si navzájom protirečia. Biblia je iba jednou.
apredsasatoci
Absolutny súhlas. Preto sa pýtam.
Odpoviete/neodpoviete?
hajaj búvaj ovečky
Smrteľníkov sa nepýtaj na Božie plány či vôľu.
apredsasatoci
Božiu vôľu pre mňa poznám. Preto sa nemôžem na ňu pýtať vas.
Takže neodpoviete? Aj to je odpoveď.🥴
hajaj búvaj ovečky
Nie som žrec, ani iný vykladač.
Václav Lukeš
Protestantští teologové dospěli po pěti stech letech k poznání, že katolickou církev založil Ježíš Kristus.
Když Luther prosadil v 16. století namísto Katolickéké církve v Německu svoje schizma, tak aby rozchod s Katolickou církvi zdůvodnil, vynalezl "teorii dekadence". Ta tvrdí, že Římská církev sešla z křesťanské cesty, degenerovala do katolicismu a teprve protestanti se reformací …More
Protestantští teologové dospěli po pěti stech letech k poznání, že katolickou církev založil Ježíš Kristus.

Když Luther prosadil v 16. století namísto Katolickéké církve v Německu svoje schizma, tak aby rozchod s Katolickou církvi zdůvodnil, vynalezl "teorii dekadence". Ta tvrdí, že Římská církev sešla z křesťanské cesty, degenerovala do katolicismu a teprve protestanti se reformací znovu vrátili k tradici původní církve, která existovala jen do konce prvního tisíciletí.

Pozdější protestantští teologové posunuli počátek odpadu Katolické církve od apoštolské až k roku 313, kdy se stalo katolicismus státním náboženstvím.

Evangelický teolog Harnack (+1939) posunul počátek odklonu katolické církve od původní apoštolské na začátek druhého století a jako katolické označil nauku a zákony pro boj proti gnózi.

Evangeličtí teologové Käsemann (+1998), Conzelmann (+1989) "našli" katolicismus již u Lukáše a Matouše v očekávání, jehož formou se stala nauka o církvi.

Současní protestanští teologové viní z odpovědnosti za katolicismus samotného Ježíše, který podle jejich názoru definoval zjevení přijaté od Otce ve formě vhodné pro tehdejší lidi.

Tato evangelická argumentace zcela potvrzuje katolickou nauku, že jedinou Svatou Katolickou a Apoštolskou Církev založil sám Pan Ježíš Kristus.

Hubert Hecker
apredsasatoci
Som nevedela, že bludari tu majú summit.
hajaj búvaj ovečky
Biblia je tými bludmi?
apredsasatoci
Nie! Vase nemiestne výklady!
hajaj búvaj ovečky
Historické pravdy sú tými nemiestnymi výkladmi?
apredsasatoci
Kto je autorom konkretne vašich výkladov?
hajaj búvaj ovečky
Ktorého, že všetcia v evanjeliách boli pravovernými židmi a teda žiadnymi katolíkmi?
apredsasatoci
Boh si najprv vyvolil Židov. Potom pohanov. Reklamácie treba predkladať Bohu (nie mne).
hajaj búvaj ovečky
34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, 35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.
Sk 10, 35
BernadettaJaMalinka
No veď.. čiže Boh nenadrza Židom!!
hajaj búvaj ovečky
Samozrejme že nenadŕža, ak nedodržiavajú Prikázania, oni ich majú oveľa viacej. Ale aj medzi nimi sú Bohu milí.
BernadettaJaMalinka
Ale ak aj sú ešte dnes židia ktorí zákon mojžišov zachovávajú ale neuverili v Krista, nebudú spasení.
hajaj búvaj ovečky
Boh spasí koho chce. Určite sa neriadi vašou teológiou.
BernadettaJaMalinka
Povedal nám jasne kto bude a nebude spaseny. To nieje moja teológia ale apoštolská náuka!!
Nebude spasený NIKTO bez viery v Ježiša Krista, Boha a Pána, ktorý príde súdiť svet!!
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa, hovorí Ježiš.More
Povedal nám jasne kto bude a nebude spaseny. To nieje moja teológia ale apoštolská náuka!!
Nebude spasený NIKTO bez viery v Ježiša Krista, Boha a Pána, ktorý príde súdiť svet!!

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa, hovorí Ježiš.