Clicks683

A világ és a hagyományos vallások vezetőinek 7. kongresszusa: Astana, 2021. június

"A világ- és a hagyományos vallások vezetőinek kongresszusa egy egyedülálló vallásközi fórum, amelyet háromévente hívnak össze Asztanában Nurszultan Nazarbajev elnök kezdeményezésére. 15 éve ez a fórum fontos szerepet játszik a kultúrák és a civilizációk közeledésében, a korunk legfontosabb kihívásaira adott válaszok keresésében." - olvashatjuk az astanatimes.com 2018-as cikkében (astanatimes.com/…itional-religions-from-idea-to-inclusive-dialogue/).

Figyelemre méltó a konferencia résztvevőinek azon törekvése, hogy visszaszorítsák a szélsőséges vallási csoportok által gyakorolt és támogatott erőszakos cselekményeket (ld. pl. keresztényüldözés). Ugyanakkor aggodalomra ad okot ennek a leginkább egy nagy nemzetközi jelmezbálra emlékeztető rendezvénynek otthont adó Astana, a maga okkult szimbólumaival.
Már a név is hátborzongató, ugyanis a főváros neve "Satana" szó anagrammája.
Astanát az illuminátus fővárosának is nevezik.
Astana az első XXI. században épült főváros, és tökéletes példája annak, hogy merrefelé halad a világ. Egyetlen ember víziója. Nurszultan Abisuli Nazarbajev elnök álmainak megvalósulása. Olajdollárok milliárdjaival a háttérben, az ázsiai sztyeppék távoli és sivatagos vidékén startolt a város építése. Az eredmény megdöbbentő.

Egy futurisztikus okkult főváros, az Új Világrend és az ember által ismert vallások közül a legrégebbi vallás dicséretének ötvözetében. Ez a vallás pedig a Napimádás.
A Béke piramis – Nagy-Britannia legtermékenyebb építészének munkája. Ez az óriási piramis furcsa jelenség az ázsiai sztyeppe közepén. Az épületet abból a célból emelték, hogy „ összehozza a világ vallásait”. A tervező Norman Foster szerint az épületben nincs felismerhető vallási jelkép, azért, hogy lehetővé tegyék a vallások harmonikus újraegyesítését. Valójában a piramis az okkultisták szerinti egyetlen igaz vallás temploma. A Napimádásé.

Az épületen belüli utazás valóban szimbolikus. Minden egyes embernek a megvilágosodás felé vezető útját reprezentálja. A piramis forma jelentése: A beavatottak a piramis formát ideális formaként fogadták el mind a titkos tanítások felől, mind azok terjesztésére létrehozott intézmények számára. A piramis a misztériumokat képviselő végső szimbólum. Az illuminátusok birtokában levő isteni tudást és a tömegek zavarodottságát egyaránt megtestesíti. Tegyünk egy kört az astanai Béke piramisban.
Az Operaház (alagsor): Belépve a piramis alsó szintjére a sötét, tátongó barlangszerű belsejébe jutunk. Az asztanai Operaház alagsora, ahová a gyanútlan tömeget beengedik. A sötétség ellenére egy óriás Nap képe majdnem a teljes mennyezetet elfoglalja.

Középső rész: Kazahsztán vallási nagygyűlése – a Napasztal körül. Az Operaház teteje pont a piramis közepe. Tárgyalóul szolgál a világ vallási vezetői számára a vallásegyesítő konferenciákhoz. Itt álljunk meg egy percre és figyeljünk az itteni szimbolizmusokra.
A világ minden tájáról származó vallási vezetők ülnek az óriási Napforma körül és azt vitatják meg, hogy hogyan tudnák összeegyeztetni a különbözőségeiket a közelgő NEW AGE-dzsel.

Ez igen lármás vitákban zajlik. Ez a hely sokkal világosabb, mint az Operaház. Ez reprezentálja a megvilágosodás felé tartó folyamatot. A kerekasztal közepét a Nap képe foglalja el. Pontosan megegyezik az Operaház tetején levő Nap helyével. Így, amíg az átlagnépesség az anyagi világ sötétségében szórakozik, addig a megvilágosodottak pontosan a fejük fölött arról elmélkednek, hogy érhetnék el az isteni létet.

A piramis csúcsa: A csúcs kerek formájú, teljesen üvegfelületekkel határolt és fürdik a napfényben. Fehér galambok vannak az ablakokba ágyazva. A békét reprezentálják, amelyet az fog eredményezni, ha a világ kormányai és vallásai egyesülnek az Új Világrendben. A csúcs tetején látjuk, amint a Napisten ráragyog a megvilágosodottakra.

A piramis szintjei: a sötét alsó Operaház, a középső tárgyalóterem és az Isteni csúcs a világ pitagoraszi vízióját testesíti meg. Pitagorasz tanításait napjaink okkult társaságai alaposan tanulmányozták. Pitagorasz három részre osztotta az Univerzumot. A legfelsőbb világra (supreme), az elöljárók világára (superior) és az alantas világra (inferno). Más szóval ez a piramis sokkal több, mint egy turista látványosság. Ez a beavatottak filozófiájának reprezentációja. Így tervezte meg a brit építész, Sir Norman Foster.

A műemlék egy népmese megtestesülése. A mitikus életfa és a boldogság varázslatos madara a Samruk nevű madár, amely a tojását egy nyárfa két ága közti résbe rakta. Az arany glóbusz az emlékmű tetején a Napot jelenti. A megvilágosodottak legfőbb istenségét. Ez az életfa reprezentálja azt a folyosót, amelyen a lélek elhagyja a földi világot és eljut az isteni világba. Ez visszatérő fogalom a legtöbb (de nem minden) ezoterikus (titkos) társaságban.

A glóbusz belsejében pedig egy rejtélyes dolgot találunk. Nazarbayev elnök aranyháromszögbe foglalt kézlenyomatát...

(hirarena.com/a-kazah-nazarbayev-es-az-uj-vilagrend_910)

Szóval tegyük félre a vallási nézeteltéréseket/különbségeket és "szeressük egymást gyerekek"? Na jó, de milyen alapon? Kire és mire alapozva?
És mi lesz Jézus Krisztus kérésével? "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek."(Mt 28, 19-20) A szinkretizmus rossz irány!


(A Buddha nem isten, nem is egy isten földi megtestesülése, hanem ember)

(de hogy Jézus Krisztus valóban Isten, abban nem)

(Rendben, de akkor "tegyétek tanítványommá mind a népeket!")

(Allah a három isteni személlyel, aki Atya, Fiú és Szentlélek)
(youtube.com/watch?v=5MJrF88Jd7k)

Nem is beszélve arról, hogy az irgalmasság egyik lelki cselekedete "a tudatlanokat tanítani".
Mennyország, Mennyország
Az előző kongresszus összefoglalója: youtube.com/watch?v=Ah8_CpoVIqA