27:33

Mariin pražský sloup a zasvěcení Slovenska, sv. Gabriel Urgebadze

Židům 11,33-12,2; Evangelium sv. Matouše 10,32-38 a 19,27-30
Stylita
Znovuotvoření hranic mezi Českou a Slovenskou republikou neznamená přípravu na znovusjednocení Československa. Pro tuto variantu není jediný politický subjekt v parlamentech obou republik.
Libor Halik