Clicks139
csk.news

Zbabelý František: „Mojžišov zákon“ Sa Stáva „Božím Zákonom“

František pozdravil nadchádzajúci Židovský Nový Rok počas Anjela Pána 5. Septembra a želajúc si, aby bol pre veriacich Židov „nový rok bohatý na ovocie mieru a dobra pre všetkých, ktorí verne kráčajú v Pánovom Zákone“ - ako premenoval to, čo počas Generálnej Audiencie 11. Augusta nazval „Mojžišovým zákonon“.

Počas tejto audiencie správne povedal, že Mojžišov zákon „ničomu neprospieva“ a „nedáva život“, zatiaľ čo tí, ktorí hľadajú život, musia hľadať naplnenie Zákona v Kristovi.

Svätý Pavol vysvetľuje, že kráčať „verne“ v Mojžišovskom Zákone je nemožné bez Krista. Avšak nakoľko Židovská loby - na rozdiel od Kadtolíckej lobby - je veľmi silná, zbabelý František sa bál, vybrať sa do boja a namiesto toho si zvolil zradiť Vieru.

#newsZrsmaubpdf