3
4
1
2
Clicks271
Wilcza
Instrukcje o pielęgnowaniu chorych. Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej: www.gruszczynska.blogspot.comMore
Instrukcje o pielęgnowaniu chorych.

Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej: www.gruszczynska.blogspot.com