Přijímají dnes všichni jako Jidáš!?

Svatokrádežně téměř všichni. Hlavně dnešní biskupové, kněží, mnohdy i laici.
Co je ti to platné, jsi-li součástí pravé církve - Židé za 1. příchodu Pána Ježíše Krista také byli, na rozdíl od tehdejších kacířů, heretiků Samaritánů. Ale Židé tehdy, až na pár výjimek, žili jako prasata a většinou skončili navěky v pekle.
Public domain
Jericho 3
Je třeba se neustále klanět Bohu, který k nám přichází pod způsobou chleba a vína.
dominikguzman
To je odkiaľ?
Libor Halik
To mi přišlo na mysl dnes ráno, když jsem vysluhoval (liturgii) mši sv., ve chvíli, když jsem přijímal Krista a hned po sv. liturgii.
Jericho 3
Libor Halik Apoštolové zkoumali, jestli nezrazují Syna člověka
20Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,
21a když jedli, řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“
22Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“
Matouš26,20More
Libor Halik Apoštolové zkoumali, jestli nezrazují Syna člověka

20Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,

21a když jedli, řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“

22Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“

Matouš26,20
dominikguzman
Ja som dávnejšie rozjímal nad citátom z Jánovho evanjelia: Jn 13;26 Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Či apoštol Ján náhodou takto nepriamo nenaznačil tou smidkou, že dal Judášovi svoje telo, či to tu nie je zobrazené, píše sa, že hneď potom do neho však vošiel satan, takže neviem.
Libor Halik
Ano, Jidáš svatokrádežně přijímal a podobně jako apoštol Jidáš tehdy, i dnešní biskupové a kněží, žijí-li v cizoložstvu či s homosexuálním prostitutem a současně přijímají při každodenní mši svaté. Jidáš zradil pro peníze, oni pro peníze a ještě i pro další smrtelný hřích.
dominikguzman
To však nie je v Cirkvi nový fenomén.
U.S.C.A.E.
Augustín Nie je pravda, ako sa nazdávajú niektorí nedbalí čitatelia, že vtedy prijal Kristovo telo len samotný Judáš. Treba totiž chápať, že predtým im už Pán všetkým rozdal sviatosti svojho tela a krvi za Judášovej prítomnosti, ako rozpráva Lukáš (Lk 22,19-23). Napokon však došlo k tomuto, že Pán podľa Jánovho rozprávania prostredníctvom namočenej a podanej smidky vyjavil svojho zradcu. Namočení…More
Augustín Nie je pravda, ako sa nazdávajú niektorí nedbalí čitatelia, že vtedy prijal Kristovo telo len samotný Judáš. Treba totiž chápať, že predtým im už Pán všetkým rozdal sviatosti svojho tela a krvi za Judášovej prítomnosti, ako rozpráva Lukáš (Lk 22,19-23). Napokon však došlo k tomuto, že Pán podľa Jánovho rozprávania prostredníctvom namočenej a podanej smidky vyjavil svojho zradcu. Namočením tohto chleba azda naznačil pretvárku: lebo nie všetko namočené je obmyté a často sa vec namočením znečistí. A ak značí toto namočenie čosi dobré, právom po nevďačnosti za toto dobro nasledovalo odsúdenie; nasleduje totiž: 27 a hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.
Jericho 3
Libor Halik musíme zkoumat sami sebe, jak zrazujeme Syna člověka. Apoštol Petr, když si uvědomil, že zapřel Pána Ježíš, hořce zaplakal
Libor Halik
Nové je to velké množství svatokrádežně a to opakovaně, biskupů a kněží.
Jericho 3
Libor Halik To je možné, ale to se jenom domníváme. Poslední slovo má Bůh. Bůh je spravedlivý a vidí, co se děje. Hříchy lidstva volají k nebi.
Libor Halik
Pokud je biskupem, či knězem skrytý satanista, který denně mnoho roků, svatokrádežně přijímá, velmi pravděpodobně se už rouhal NEODPUSTITELNĚ Duchu Svatému. A dle toho žijeme v časech, kdy bude mnoho rouhačů Duchu Sv., jak vysvětlila fatimské Lucii Panna Maria - že právě tehdy přijde 3. světová válka.
Jericho 3
Libor Halik Povinnost je na hřích upozornit mezi čtyřma očima.....má to postup o kterém nám říká Boží slovo.
No a když upozorním, je to už starost dotyčné osoby.
Libor Halik
Dnes je to stále více veřejně známé, když se na Římské (vatikánské) synodě (r.2021-2023) veřejně vyučuje lež, že Bůh miluje zlé duchy, démony a požaduje se po křesťanských laicích, aby také milovali zlé duchy. Je to dnes satanismus od biskupů jak vyšitý.
U.S.C.A.E.
Petrovo vyznanie. – 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.“ 71 To hovoril o Judášovi, syno…More
Petrovo vyznanie. – 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.“ 71 To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.

Spolok svätého Vojtecha - Biblia - Evanjelium podľa Jána
---
Judáša Kristus už tam nazval diablom pretože vedome neuveril nechcel veriť to nie je tak žeby doň satan vošiel zrazu pri ustanovení Eucharistie to bolo dovŕšenie skazy Judáša
Libor Halik
V súčasnoti býva na 1 biskupa v milosti posvecujúcej, 69 biskupov Judášov, alebo aj viacej.
Jericho 3
Libor Halik jestli o tom víš, má se to říct tomu, kdo synodu vede.
Pak nemáš odpovědnost a můžeš to vkládat do modlitby.
Je to dokonce i cesta Ignáce z Loyoly.
Jericho 3
Jedna dvanáctina zrazuje Syna člověka. Určitě v každé generaci, a proto je nejednota v církvi.
U.S.C.A.E.
osem z desiatich buď tolerovalo arianizmus alebo rovno bolo Ariánmi to nebola dvanástina
Libor Halik
Žijeme totiž v době, kdy vrcholí papežem Lvem XIII. předpovězené období 100 letého ničení Katolické církve. Proto je dnes tak vysoké procento biskupů Jidášů.
dominikguzman
K Judášovi napríklad Mystické mesto Božie hovorí, že zo začiatku taký nebol, ale postupne sa zatvrdzoval a upadal do hriechu stále viac. Inde som našiel, že Mystické mesto Božie je len šikovne napísané dielo, ale v skutočnosti nebolo diktované Matkou Božou Pannou Máriou, a nezjavovala sa Márii z Agredy, ale celé ho mala napísať na základe vedomostí a učenia vtedajšej Cirkvi, takže neviem.
Libor Halik
Brzy vložím video s důkazy.