Ecône to wiara Kościoła - Abp Marcel Lefebvr'e

Kazanie wygłoszone podczas ceremonii udzielania święceń kapłańskich w Ecône 29 czerwca 1979 roku W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy …
JOKAMA
@ Piotr Piotr
Mateusza 7:7-11
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o …More
@ Piotr Piotr
Mateusza 7:7-11
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.
Piotr Piotr
Opór - w czym?
Satnowsko FSSPX
1."Bractwo nigdy nie poszło do Rzymu prosząc, aby papież i biskupi nawrócili się na tradycjonalizm"
2.Bractwo nigdy nie domagało się złożenia przez papieża wyznania wiary, wyparcia się herezji, [sformułowania] syllabusa błędów ani temu podobnych rzeczy.
3.Bractwo sformułowało sześć warunków – z których żaden nie dotyczył wiary papieża – aby zagwarantować, że …More
Opór - w czym?

Satnowsko FSSPX

1."Bractwo nigdy nie poszło do Rzymu prosząc, aby papież i biskupi nawrócili się na tradycjonalizm"

2.Bractwo nigdy nie domagało się złożenia przez papieża wyznania wiary, wyparcia się herezji, [sformułowania] syllabusa błędów ani temu podobnych rzeczy.

3.Bractwo sformułowało sześć warunków – z których żaden nie dotyczył wiary papieża – aby zagwarantować, że pozostanie ono nietknięte i będzie się cieszyć wystarczającym stopniem autonomii po hipotetycznym uznaniu kanonicznym.

4.Pierwsza zasada brzmi: Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża.

5.Druga zasada mówi, że papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego.

6.Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek.

7. Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem

Jedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
JOKAMA
@ Piotr Piotr
Gdybyś miał ojca alkoholika, najgorszego z najgorszych grzeszników, któremu groziłoby wieczne potępienie, to czy przestałby być z tego powodu twoim ojcem ?More
@ Piotr Piotr

Gdybyś miał ojca alkoholika, najgorszego z najgorszych grzeszników, któremu groziłoby wieczne potępienie, to czy przestałby być z tego powodu twoim ojcem ?
Piotr Piotr
JOKAMA
"Gdybyś miał ojca alkoholika,"
_______________________________________________________________________
Bractwo FSSPX w swoim obowiązującym dokumencie jasno wyraziło swoje stanowisko z którym nie będę polemizował gdyż wszystko jest jasne.
Jeżeli ma Pan(i) trudność ze zrozumieniem dokumentu, można zapoznać z całością się pod linkiem na końcu wypowiedzi.
togra
Odważny. Sprzeciwić się papieżowi?
Quas Primas
"Tak więc musimy stawiać opór. Musimy wytrwać. Musimy podtrzymywać Kościół. To niemożliwe, by dobry Bóg nam nie pomógł. Pomaga nam. Tylko tak można wytłumaczyć fakt, iż na przestrzeni dziesięciu czy piętnastu lat tak wielu kapłanów, tak wielu zakonników zrozumiało, że koniecznym jest opieranie się, trwanie przy naszej wierze bez względu na konsekwencje, pomimo prześladowań, pomimo trudności …More
"Tak więc musimy stawiać opór. Musimy wytrwać. Musimy podtrzymywać Kościół. To niemożliwe, by dobry Bóg nam nie pomógł. Pomaga nam. Tylko tak można wytłumaczyć fakt, iż na przestrzeni dziesięciu czy piętnastu lat tak wielu kapłanów, tak wielu zakonników zrozumiało, że koniecznym jest opieranie się, trwanie przy naszej wierze bez względu na konsekwencje, pomimo prześladowań, pomimo trudności oraz cierpień.

Pewnego dnia Pan pozwoli – nie mamy co do tego wątpliwości – że zostaniemy nie tylko oficjalnie uznani, ale i podziękuje się nam za obronę Tradycji Kościoła, za formowanie księży, którzy są prawdziwymi kapłanami, którzy posiadają głęboką wiarę, którzy postrzegają Najświętszą Ofiarę Mszy jako program swego życia – i pragną realizować go w praktyce. Oto ratunek dla naszej cywilizacji. Oto ratunek dla dusz! Oto prawdziwy Kościół!"