Wieczne Odpoczywanie Amen
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
czy nie będzie można ODMÓWIĆ przyjęcia mandatu? Komentarz prawnika
youtube.com/watch?v=1xhcemiyJIs
Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
Sąd podkreślił, że nałożenie – rządowym rozporządzeniem – nakazu noszenia maseczek na ogół polskich obywateli, było bezprawnym rozszerzeniem zapisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Pozwala ona bowiem nakazywać określony sposób zachowania tylko osobom chorym i podejrzanym o zachorowanie.