cedcde
101.2K
wacula25wp.pl
waz2054 A najładniej to wyjaśnił św.Augustyn -polecam
waz2054
Lepiej takich tematów nie badać. Ale jak już komuś się zachciewa takiego mędrkowania to zapytam: czy unia hipostatyczna dotyczy także i Boga Ojca oraz Ducha Świętego? Jeżeli nie to w jaki sposób zostaje zachowana jedność Trójcy Świętej co do istoty, jeżeli Syn boży ma jedną cechę dodatkową niż pozostałe osoby boskie, a jest nią ciało?
wacula25wp.pl
Skoro mówimy, że Bóg jest wszechmocny, to nie może w nim być żadnego braku ,czyli może być Bogiem i człowiekiem , ma wolną wolę, jest niejako współtwórcą tego świata i innego świata np. duchowego itd ,człowiek tak do końca się nie dowie bynajmniej na ziemi .A najładniej to wyjaśnił św.Augustyn
Elkam
SZANOWNE GRENIUM ZNAWCÓW PRZEDMIOTU

Ja prostaczek nie rozumiem WASZEJ DEBATY, ani też nic z "waszej debaty".

WIERZĘ w to , co głosili Apostołowie i co głosi Święty Kościół powszechny.

a więc:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon …
More
SZANOWNE GRENIUM ZNAWCÓW PRZEDMIOTU

Ja prostaczek nie rozumiem WASZEJ DEBATY, ani też nic z "waszej debaty".

WIERZĘ w to , co głosili Apostołowie i co głosi Święty Kościół powszechny.

a więc:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Amen.
wacula25wp.pl
Siula No ja uważam że prosto i dobrze napisałem bo tajemnice trójcy świętej to nikt nie zna .A tak naprawdę to Trójca Święta jest niezrozumiała, bo idea jednego Boga w trzech Osobach wydaje się raczej czymś nieintuicyjnym lub wręcz sprzecznym (jak kwadratowe koło), a nie po prostu czymś bardzo prostym wyjaśnieniem .A najładniej to wyjaśnił św.Augustyn
wacula25wp.pl
Piotrek pod A co się stało? Czemu zaraz do sekty mnie zaliczyłeś odp.moja jest oky
Piotrek pod
Wacula25. Bóg jest aniołem? Do jekiej sekty dołączyłaś?
Jezus jest imeniem Prawdy, Prawda jest naturą Boga. Człowiek stworzony na Jego obraz ma udział w Jego naturze: Prawdzie, Miłości, Wolności. Do rozpoznawania co jest Prawdą a co nie używamy abstrakcyjnego logicznego myślenia.
wacula25wp.pl
Piotrek pod Otóż nie Pan Jezus jest Synem Bożym w Trójcy św.i jest aniołem doskonałym jak Bóg i jako stwórca wszechświata posiada też moc przebóstwienie wszechrzeczy i czyni z rzeczy martwych żywymi i to w każdej postaci widzialnej i nie widzialnej itd.Czego żadna istota nie uczyni i dlatego stworzył człowieka bo miał w nim upodobanie na wzór aniołów Bożych .itd.
Piotrek pod
W Betlejem z Maryji Dziewicy narodziła się Prawda której nadano imię Jezus. Jezus Chrystus był Synem Człowieczym a nie człowiekiem. Człowiek ma ziemską matkę i ziemskiego ojca a Pan Jezus nie, więc nie można Go nazwać człowiekiem. Jedyne poprawne określenie to Syn Człowieczy.
wacula25wp.pl
kovanecky Troszeczkę się pogubiłeś ,ponieważ ten tekst

cedcde opisuje rzeczywistą PRAWDĘ w rzeczy samej