Clicks195
hr.news

Katoličko sveučilište optužuje svećenika za "zlostavljanje" da bi ga se riješilo

Oca Luisa Talló Figueroa, profesora teologije, 4. veljače otpustilo je Katoličko sveučilište u Salti, Argentina. Dvojica studenata tvrdila su da je otac od njih tražio "seksualne usluge" u zamjenu za dobre ocjene (AbcDiario.com.ar, 15. veljače).

Talló je negirao optužbe, tražeći od policije da ispita i pronađe izjavu svjedoka koju je Sveučilište zadržalo.

Policija je pronašla samo kratku pritužbu studenta koja nije povezana s onim za što je Talló optužen. Slučaj je odbačen.

Talló pojašnjava da je Sveučilište tražilo izgovor da ga otpusti bez plaćanja naknade jer se mogućnosti zaposlenja na Sveučilištu smanjuju. U 23 godine službe nikada nije imao problema.

#newsEvsbapiolr