44:59
tommy1
889
Ukraina odbije Krym. Rosja będzie słabym krajem. Prognoza Adama Borowskiego.