Clicks10.4K
Coburg
36

Mariánske zjavenia a kríza koronavírusu

Mariánske zjavenia
a kríza koronavírusu


Vatikán, 31.3.2020 (kath.net) Keď pápež František večer 27. marca 2020 na prázdnom Námestí sv. Petra prosil Boha o zľutovanie s ľudstvom naplneným strachom z pandémie koronavírusu, nebol možno celkom sám. Na oblakmi zatiahnutom nebi nad severnou kolonádou námestia sa zjavila ľudská postava so svetlom v strede. Tisíce veriacich, ktorí si to pri prenose všimli, sú presvedčené, že to bolo zjavenie Božej Matky, ktorá veriacim signalizovala, že v tejto hodine núdze nie sú sami.
Je zbytočné špekulovať, či to bola ozaj Božia Matka, alebo iba „náhodné“ zoskupenie oblakov. Aj renomovaní mariológovia hľadajú teraz poukazy na pandémiu v mariánskych posolstvách v ostatných 150 rokoch. Vo Fatime, ani v Lurdoch, či La Salette sa nehovorí o celosvetovej nákaze, no poukazy na to nájdeme v novších posolstvách, o ktorých Cirkev ešte celkom nerozhodla.

Výzvu k obráteniu, pokániu a modlitbe majú všetky mariánske zjavenia spoločné.

Na povzbudenie najprv posolstvo z Medžugoria:
V Medžugorí povedala Božia Matka 25. marca 2020:

„Milé deti! Som celé tie roky s vami, aby som vás viedla na cestu spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a k pôstu! Moje milé deti, pripustite, aby Boh hovoril k vášmu srdcu, lebo satan vládne a chce vaše životy a Zem, po ktorej kráčate, zničiť. Buďte odvážne a rozhodnite sa pre svätosť! Uvidíte obrátenie vo svojom srdci a svojich rodinách, modlitba bude vypočutá. Boh vaše úpenlivé volanie vypočuje a dá vám pokoj. ... “

Garabandal a zákaz verejných svätých omší

Najznámejším príkladom poukazov na súčasnosť sú možno zjavenia Panny Márie v Garabandale na severe Španielska. Tam sa mala Božia Matka desiatky ráz zjavovať v r. 1961 a 1965 štyrom dievčatám Márii Loly Mazonovej (12), Conchite Gonzalezovej (12), Hyacinte Gonzalezove (12) a Márii Cruz Gonzalezovej (11).
Raz prišla sama, inokedy mala v náručí Ježiška alebo ju sprevádzal sv. Michal archanjel. Zvláštnu pozornosť si získal Garabandal, lebo tu po prvý raz lekári a psychológovia skúmali extázu. Dievčatá sa pohybovali synchrónne a necítili bolesť ani pichnutím ihlou. Občas levitovali, alebo boli veľmi ľahké. Raz nafilmovali mystické prijímanie, keď sa biele svetlo na jazyku vizionárok zmenilo na Hostiu. V r. 2007 uznal Garabandal apoštolský administrátor, biskup Carlos Osoro – dnes kardinál a arcibiskup Madridu, ako miesto modlitby.
Posolstvá z Garabandalu vyzývali ľudí k obráteniu a pokániu a hovorili aj o udalostiach za života štvrtého pápeža po Jánovi XXIII. – teda Benedikta XVI.
Príde k svetovému varovaniu, aby sa vyzvalo ľudí k obráteniu a v rámci jedného roka príde k veľkému zázraku v Garabandale. Conchita povedala:
„Varovanie je vec, ktorá príde priamo od Boha. Všetci ľudia to uvidia. Bude to zjavenie našich hriechov. Veriaci aj neveriaci všetkých svetadielov to uvidia a pocítia. ... Varovanie bude strašné. Oveľa strašnejšie bude zemetrasenie. Bude ako oheň. Nespáli naše telo, ale pocítime to na tele i na duši. Všetky národy a všetci ľudia to pocítia rovnako. Nikto tomu nemôže ujsť. A dokonca aj neveriaci pocítia strach pred Bohom. Nedokážeme si ani predstaviť, ako veľmi urážame Boha.“
Varovanie sa podľa nej uskutoční krátko po dôležitej synode a súčasne s kozmickou udalosťou spojenou s kométou alebo kolíziou dvoch komét.
„Prišiel čas, keď uvidia, že svätá omša sa už nebude môcť slobodne sláviť, vtedy svet bude potrebovať najnaliehavejšie, aby Boh zasiahol.“
Keď sa Conchity v r. 1982 - 17 rokov po poslednom zjavení – na túto výpoveď pýtali, mysleli si mnohí, že obsadenie západnej Európy Rusmi a vláda komunistov bude dôvod zákazu omší. No vizionárka odmietla uviesť dôvod. Potvrdila iba:
„Bude veľmi ťažké praktizovať vieru, bude pre kňazov veľmi ťažké slúžiť omšu a pre ľudí otvoriť brány kostolov. … Verejné omše budú očividne zakázané.“
K varovaniu povedala už 22. októbra 1965 ešte nasledovné:
„Neviem, čo je kométa. Ak je to niečo, čo závisí od vôle ľudí, tak hovorím – nie. Ak je to niečo od Boha, tak je to možné.“

Faktom je, že pre koronavírus po prvý raz v 1700-ročnej histórii kresťanského západu, prakticky v celej západnej Európe zakázali svätú obetu.
A kométa „Atlas“ (C/2019 Y4) sa k Zemi priblíži 23. mája 2020 tak blízko, že ju každý na nočnej oblohe zbadá, lebo bude jasnejšia ako Venuša. Toto nebeské teleso, ktoré má 720 000 kilometrov dlhý plynový chvost, objavili 28. decembra 2019 skrze „Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System“ (ATLAS) na Havaji. Nebezpečie kolízie tu však nie je – Zem minie o 117 miliónov kilometrov, zatiaľ čo k Slnku sa priblíži do 39 miliónov kilometrov.

Schio a zákon o eutanázii

Schio je malá obec v talianskej provincii Vicenza na úpätí predhoria Álp. Renato Baron, 53- ročný kostolník z kostolíka San Martino kľačal 25. marca 1985 a modlil sa pred sochou Ružencovej Panny Márie, keď sa mu zdalo, že sa na neho usmieva a hýbe sa a počul jej hlas:
„Od dnes sem prichádzaj, musím ti povedať veľa vecí … ktoré zapíšeš. Príď zajtra zasa. ...“
Baron bol realista, ženatý, vyučený hospodár, zamestnaný najprv v textilnom priemysle a potom v diaľničnej spoločnosti, člen mestskej rady a sekretár kresťanskodemokratickej strany. No od toho dňa sa stal mystikom. Svedkovia hovoria o intenzívnej vôni ruží, vychádzajúcej od vizionárovho kríža, ktorá plnila izbu, keď hovoril s Božou Matkou. Istý čas aj malá soška Dieťaťa Ježiška plakala krvavé slzy.
Mária sa v Schiu označila ako „Kráľovná lásky“ a dala Renatovi vyše 1500 posolstiev pre svet. V r. 1987 založil Renato Baron so spolupracovníkmi „Mariánske hnutie Kráľovnej lásky“ (Movimento Mariano Regina dell' Amore), ktoré má za cieľ realizovať Máriine želania – obrátenie, modlitbu a žité zasvätenie Božej Matke, no aj konkrétne skutky lásky (domov seniorov v Schiu, misijné stanice v Keni, Brazílii a Neapole). Hnutie schválil biskup Vicenzy. Keď Baron v r. 2004 zomrel, zúčastnilo sa na slávnostnej zádušnej omši 40 kňazov a 3000 veriacich.

28.12.2000 Renato oznámil posolstvo Božej Matky:

„Keď sa zavedie zákon o eutanázii, dospeje svet k rozhodujúcemu bodu. Potom vlastnými očami uvidíte a zažijete, čo musí ľudstvo trpieť, lebo zradilo Boha.“

24. septembra 2019 schválili v Taliansku zákon o eutanázii. V ten istý deň sa zrútil veľký kríž na mieste modlitby v Schiu. Pokus podať žalobu proti zákonu stroskotal výnosom najvyššieho súdu v decembri 2019. V rovnakom mesiaci s vyskytli prvé prípady koronavírusu v Číne, od februára 2020 aj a Taliansku.

Trevignano Romano

Odkedy sa vrátili v marci 2016 z púte v Medžugorí, manželia Gisella a Gianni z Trevignano Romano (33 km severne od Rím) - pôvodom Sicílčania - zažívali zázraky.
Najprv začala soška Panny Márie z Medžugoria prelievať krvavé slzy. Potom sa opakoval „zázrak slzenia“ na obraze Božieho milosrdenstva, ktorý kúpili v Ríme. Od júna 2016 mali obaja zjavenia Božej Matky a prijímali posolstvá. Slnečný zázrak a rôzne znamenia na nebi, ktoré sa aj filmovali, sa zdali potvrdzovať nadprirodzený pôvod.
Zbierke posolstiev udelil imprimatur krakovský arcibiskup. Od počiatku sa tu zjavení varovalo pred pandémiou, ktorá zasiahne aj Rím. Niekoľko príkladov:

18.6.2016: „Nákaza, bieda napadnú Rím, čo spôsobí smrť a zúfalstvo.“
10.10.2016: „Otvor svoje srdce pre nekonečnú lásku môjho Syna a živ sa Telom môjho Syna. Modli sa, aby choroba, pre ktorú niet liečby, mohla byť vykorenená.“
17.1.2017: „Čoskoro budete nútení znova sa modliť vo svojich domoch. Pevne sa držte sa každodennej modlitby svätého ruženca, ktorý je jediným štítom, ktorý vás uchráni od Zlého. Budem stále s vami, po každý raz, keď budete vzývať moje meno.“
13.5.2017: „Moji milovaní, zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu je nesmiernou ochranou proti chorobám, ktoré čoskoro prídu a proti útokom démonov.“ 5.1.2019: „Moje milé deti modlite sa, modlite sa, súženie prichádza a epidémie sa šíria … Modlite sa neustále, deti moje, časy, ktoré som predpovedala, sa začali, ale nemajte strach, lebo vždy budem po vašom boku! Moji milí, to bude čas žatvy, teda sejte dobre a kto to nerobil, toho prosím, aby sa obrátil!
20.7.2019: „Milovaní bratia, milujte Boha v jeho celej plnosti, obráťte sa, čas spravodlivosti už prišiel. Budete vidieť z neba prichádzať ohnivé gule, Zem sa neprestane otriasať, staré a pochované choroby sa vrátia a nové choroby sa rozšíria.“
18.2.2020: „Milované deti, hľaďte dobre na všetko, čo sa okolo vás deje: kostol sa rúti spolu s mnohými mne zasvätenými osobami, zemetrasenia sú všade, vírusy si našli svoju cestu, hospodárstvo sa zrúti, ale vaša viera žije ďalej. Ty si slabý, ale naozaj nebadáš toto všetko? Si uprostred zmätenia a boja a keď si toto všetko uvedomíš, tak si posilníš vieru a zohneš kolená v modlitbe. Obráťte sa deti, ja budem vždy s vami, keď ma budete vzývať.“

Najzreteľnejší oznam však nasledoval 28.9.2019:

„Modli sa za Čínu, lebo odtiaľ prídu nové choroby. Všetko je pripravené znečistiť vzduch neznámymi baktériami. (…) Modli sa za Cirkev, lebo prídu útočníci a ich útok bude katastrofálny. Nenechajte sa viesť vlkmi prevlečenými do ovčích rúch. Všetko naberie skoro veľký obrat. Hľaď na nebo, uvidíš znamenia konca časov.“

Nastal čas materinské posolstvá Božej Matky brať veľmi vážne a spoznávať znamenia času. Príliš dlho žilo ľudstvo akoby Boha nebolo. Koronavírus spochybňuje mnohé, čo nám bolo samozrejmé. Konfrontuje nás s našou smrteľnosťou. Dáva nám pocítiť túžbu po sviatostiach, ktoré sa zrazu zdajú nedosiahnuteľné. A napomína nás, že Boh je Pánom nad životom a smrťou. Kto jemu dôveruje, nemusí sa báť. (zg)
ľubica
V Garabandal uvěří příliš pozdě - sv. Pio stigmatik (slovenské titulky viditelné)
Roberto 55
Radsej pracujme na sebe a zdokonalujme sa, lebo " nic nesvate nevojde do neba"... My sme stvoreni pre stastie a nie utrpenie, ale odkedy prisla na svet smrt v dosledku hriechu Prarodicov vsetci sa musime borit aj s utrpenim. Pan Jezis nam ukazal cestu a nechajme sa viest Nim. Modlime sa ruzenec.
Dnes mame vela zjaveni a netreba vsetkemu verit, lebo senzacie nas mozu odvadzat od veci dolezitych …More
Radsej pracujme na sebe a zdokonalujme sa, lebo " nic nesvate nevojde do neba"... My sme stvoreni pre stastie a nie utrpenie, ale odkedy prisla na svet smrt v dosledku hriechu Prarodicov vsetci sa musime borit aj s utrpenim. Pan Jezis nam ukazal cestu a nechajme sa viest Nim. Modlime sa ruzenec.
Dnes mame vela zjaveni a netreba vsetkemu verit, lebo senzacie nas mozu odvadzat od veci dolezitych pre nasu spasu. Zime tak aby sme sa nemuseli bat smrti, a pripravujme sa na nas osobny sud pred Panom Jezisom. Nebudme vsak prilis suverenny, ale radsej pokorny.
Janka S.
Verím, verím, verím,....všetko čo bolo uverejnené v tomto príspevku Verím.Nie sú naviac jediní.Kňaz Michel Rodrigue z Kanady,ktorý bol Pannou Máriou označený ako Apoštol posledných čias nás varoval, že čoskoro vstúpime do obdobia súženia ľudstva a všetko v oveľa väčšej miere ako doteraz /nové vírusy, nebeské znamenia,prírodné katastrofy/ sa začnú odvíjať na jeseň tohto roka, krátko na to …More
Verím, verím, verím,....všetko čo bolo uverejnené v tomto príspevku Verím.Nie sú naviac jediní.Kňaz Michel Rodrigue z Kanady,ktorý bol Pannou Máriou označený ako Apoštol posledných čias nás varoval, že čoskoro vstúpime do obdobia súženia ľudstva a všetko v oveľa väčšej miere ako doteraz /nové vírusy, nebeské znamenia,prírodné katastrofy/ sa začnú odvíjať na jeseň tohto roka, krátko na to očakávajme sľúbené tajomstvá z Medžugoria, počnúc nebeskou udalosťou a tri dni na to príde Varovanie, Zázrak sa uskutoční zopár týždňov po týchto dvoch tajomstvách ako tretí v poradí s následným trvalým znamením,ktoré bude na skutočných miestach zjavenia P.M. ako sú Dechtice, Medžugorie, Garabandal a iné.
Hiwea
Dúfam, že nájdete silu v sebe a z úcty k Bohu a pravde prídete sem a verejne sa budte kajať pod svojím pravým menom, ak sa nevyplní to, čo "prorokujete". Inak zvoláte na seba prekliatie.
Peter(skala)
Hiwea, ale to iste by sa dalo povedať o tých, čo boli tunajšími proroctvami varovaní a nič s tým neurobili, dokonca ich prenalsledovali.

Okrem toho, už sa vyplnilo to, že virus vypukol v Číne.
Ako to mohla vedieť viz.Gizella?
Hiwea
Ku peterskala: Áno, avšak k tým proroctvám, ktoré uznala Cirkev. To, že vírus vypukol v Číne, nie je isté. Coburg odpublikoval video, kde v USA mali vírus už v lete 2019. Tak ako to je. Komu veríte? Kto Vám niečo povie, alebo ste tak inteligentný, že vidíte aj v skrytosti. Ja počúvam matku Cirkev.
Peter(skala)
Rozumiem ti, lebo podobne sa dodnes ludia nevedia dohodnuť, komu prvému sa Ježiš zjavil ked vstal zmrtvych, či Magdalene alebo Panne Márii.

Biblia hovorí len o Magdalene, ale zjavenia ct.Márie z Agredy hovoria že prvá bola Panna Mária, ked sa Jej zjavil Ježiš už v sobotu o 21:00

alebo kto prvý začal 2.svet.vojnu?
Kto ju ukončil?

a dalo by sa vela písať o tom, čo a kde sa 1x niečo udialo, ale …More
Rozumiem ti, lebo podobne sa dodnes ludia nevedia dohodnuť, komu prvému sa Ježiš zjavil ked vstal zmrtvych, či Magdalene alebo Panne Márii.

Biblia hovorí len o Magdalene, ale zjavenia ct.Márie z Agredy hovoria že prvá bola Panna Mária, ked sa Jej zjavil Ježiš už v sobotu o 21:00

alebo kto prvý začal 2.svet.vojnu?
Kto ju ukončil?

a dalo by sa vela písať o tom, čo a kde sa 1x niečo udialo, ale nakoniec vždy prídeme na to, čo aj Boh ked hovorí tak hovorí tak aby sme rozumeli Jeho reči, takže si používa aj našu reč a nemyslím tým národný jazyk, ale spôsoby:

ked hovoríme slová ako napr. "všetko" a nemyslíme pritom na celý svet, ale iba na celý štát, tak predsa slovo "všetko" (na Slovensku) vystihuje svoj zmysel. Nie je to klamstvo alebo podvod, ked použijeme to slovo, len treba čitať v kontexte.

Takisto Boh ked hovorí cez svojich prorokov (aj cez Bibliu) tak treba čitať v kotexte, aby sme pochopili čo chce povedať slovom: "všetko" "mnohým" "Pokoj" "Oheň"... alebo aj v našom prípade "Čína"

Ja viem, že američania COVID-19 vypustili doma a až potom v Číne, ale doma to len vyskušali na jednom mieste, a ututlali. To bola len skuška, ale vypustili to v Číne, kde vypukla skutočná epidémia vo velkom rozsahu, lebo to nedokazali uhasiť ako v USA (vtedy).

Tomáš ako s celosvetovou vojnou.
Taká vojna nezačína hned, ale najprv malými vojnami.
Avšak, ked sa má zhrnuť a definovať, kde vojna začala, tak sa neukáže na nejaký malý konflikt medzi dvoma krajinami, kdesi v zapadakove. Poukáže sa na krajiny, kde to vrelo dlhodobo.

napr. vieme si predstaviť, že 3 svetovu vojnu budu v historii zaznamenavať tak, že počiatok vojny ukažu na konflikt v Ukrajine.
Tam je totiž ohnisko boja už dlhodobo (nepriami ale predsa konflikt ukrajincov s Rusmi) a ked Rusko ovladne svet, tak potom logicky ukažu na Ukrajinu ako na ohnisko a začiatok vojny.

Predsa však dnes ked ešte Vojna nie je ukončena, tak by mnohí povedali, že to ohnisko je inde napr. v Jeruzaleme medzi izraelom a palestinou, alebo medzi Severnou Koreou a Južnou Koreou, lebo komunisti z Koreii tiež budu mať podiel na celosvetovej vojne

Takže ked sa na to pozrieš z nadhladu, potom musíš vidieť, že ohnisko nákazy sa neurčuje vo všeobecnosti na miesto skušky ale na miesto - ohnisko epidemie.

Taktiež je dobre na porozumenie poznať význam jednotlivých fáz:
Často sa hovorí o fáze 1., fáze 2., fáze 3.... ako slovo, ktoré má vystihovať určité významné udalosti, ale kto rozumie správne tomu, čo to znamená a prečo vôbec to slovo používajú v slovenčine?

Na to treba rozumieť el.vedeniu.
Rozumieš ako to funguje?
Ak ano, tak to pomôže pochopiť ako funguje aj vojna, či virologia
ľubica
skalovi davam 1000 smajlikov co gulaju očami! .... skala zájdi k ofm bratom alebo ofms terciárom a opýtaj sa prečo sa modlia x rokov 7desiatkový ruženec, pričom tajomstvo 6 desiatku je:" ktorého si Panna ako prvá po zmrzvychvstani pozdravila "
............................
ty sa koľko ružencov pomodliš denne há? musis mat dobre preležaniny na zadku, od sedenia za PC!
Peter(skala)
🤪 si zabilllllllllllllllllllllllla 😉 😇 😂 😍 🤗 🤭 😘 🥳
Hiwea
Pán Selecký, pokiaľ viem, tak Garabandal nebol nikdy schválený Cirkvou. No Vy napriek tomu sa odvolávate na garabandalské posolstvá. Nie je Vám to čudné?
ľubica
ano, mates suhlas, len maj strpenie, kým tí, ktorí to brali vážne sa od toho odpútajú..... nedá sa to naraz...ak si písal že ´našťastie ja nie som prívržencom mariánskych zjavení´...tak tebe sa to dá mihnutím oka, ale tí ktorí verili na základe toho že iné osobnosti , napr. sv p. PIO , verili v pravost zjavenia...... tak sa to nedá za jeden deň!
ja tiež bojujem s myšlienkou že Garabandal nebol …More
ano, mates suhlas, len maj strpenie, kým tí, ktorí to brali vážne sa od toho odpútajú..... nedá sa to naraz...ak si písal že ´našťastie ja nie som prívržencom mariánskych zjavení´...tak tebe sa to dá mihnutím oka, ale tí ktorí verili na základe toho že iné osobnosti , napr. sv p. PIO , verili v pravost zjavenia...... tak sa to nedá za jeden deň!
ja tiež bojujem s myšlienkou že Garabandal nebol schválený, ale práve dar p Pia Conchite a jeho vyjadrenie ku G. ma stále drží, že je to pravdivé.... a najmä tieto vety:
Varovanie sa podľa nej / Conchity/ uskutoční krátko po dôležitej synode a súčasne s kozmickou udalosťou spojenou s kométou alebo kolíziou dvoch komét.
„Prišiel čas, keď uvidia, že svätá omša sa už nebude môcť slobodne sláviť, vtedy svet bude potrebovať najnaliehavejšie, aby Boh zasiahol.“
Keď sa Conchity v r. 1982 - 17 rokov po poslednom zjavení – na túto výpoveď pýtali, mysleli si mnohí, že obsadenie západnej Európy Rusmi a vláda komunistov bude dôvod zákazu omší. No vizionárka odmietla uviesť dôvod. Potvrdila iba:
„Bude veľmi ťažké praktizovať vieru, bude pre kňazov veľmi ťažké slúžiť omšu a pre ľudí otvoriť brány kostolov. … Verejné omše budú očividne zakázané.“
Peter(skala)
Hiwea, vieš aký je dnes Deň?!
Zaiste vieš: Deň viery a nevery. Viery pre tých, čo uverili, že Ježiš sa zjavil ako zmertvychvstalý a nevery, pre tých, ktorí tomu neveria.

Lenže zakonici tiež hovorili že neveria ... dokonca aj Tomáš apoštol
a to boli nábožní ludia, vzdelaní vo viere a predsa neuverili dokonca ani svedkom akými bola Panna Mária, apoštoli....

Kedže sa považuješ za veriaceho kresťan…More
Hiwea, vieš aký je dnes Deň?!
Zaiste vieš: Deň viery a nevery. Viery pre tých, čo uverili, že Ježiš sa zjavil ako zmertvychvstalý a nevery, pre tých, ktorí tomu neveria.

Lenže zakonici tiež hovorili že neveria ... dokonca aj Tomáš apoštol
a to boli nábožní ludia, vzdelaní vo viere a predsa neuverili dokonca ani svedkom akými bola Panna Mária, apoštoli....

Kedže sa považuješ za veriaceho kresťana, predstav si, že žiješ v dobe Veľkonočnej Nedele. Ráno príde za tebou Magdalena s posolstvom, že videla Ježiša.

... a teraz pozor: Nikto v tedajšej Cirkvi ešte ani nevedel (okrem Panny Márie) ale hlavne ani nepovedal, žeby videl Ježiša. Tu však pride Magdalena za tebou (ako napr. za Petrom) a povie ti, že videla Ježiša.

.. a teraz to príde: uvažuješ, či je to schválené cirkevne?

Jasnééééééééééééé, že nemôžeš na takú dôležitú informáciu uvažovať ako zákonííííííííííííííííík. Zakonici totiž uvažovali tak, rozmýšľali, či vôbec niečo také už bolo v minulosti a hlavne, čo na to najvyšší predstavitel Velknaz.

Namiesto toho, aby hladali Pravdu o zjavení Ježiša, tak uvažovali nad Imprimatur(om). Čo to boli za ľudí?

Dobre, to boli falošní zakonici, ktorí aj tak nechceli Ježiša ani vidieť, ale zoberme si takého Tomáša, lebo on chcel vidieť Ježiša, resp. chcel vedieť pravdu o Ježišovi, ako by sme mali predpokladať aj o tvojej tužbe spoznať pravdu o zjaveniach... v Garanbandale

Nemáš pocit, že ten duch Tomáša akosi sa dotkol aj tvojho ramena? Lebo zjavenia v Garabandale vyzývajú ludí, aj teba aby žil Sviatostne. Aj Tomáš bol vyzvaný k tejto ulohe, ked mal uveriť v zjavenie Ježiša. Tam nešlo len o samotné zjavenie, ale aj o to, že Ježiš svojim zjavením chcel niečo povedať a aj povedal: chodte do celeho sveta a učte... ako keby povedal: žite sviatostne a učte o tom ako som sa zjavil...

Garabandal to isté: chodte do sveta a učte o tom že Ježiš a Mária sa zjavili a že máem žiť Sviatostne.

Lenže ten duch Tomáša je tu stále a lepí sa na kresťanov hovoriac:
je to vôbec možné? je to schvalené, je to vôbec dôležité?

a tak plynu roky, človek mávne rukou alebo naopak bude sa pýtať ako zakoník v noci, ked prišiel za Ježišom... a uniká mu pointa.

nemáš ten dojem, či skutočnosť?
Hiwea
Ku Peter Skala: Neberiem takéto vysvetlenie. Je rozporné na viacerých miestach. Nebudem však vyvracať Vaše tvrdenie. Je to zbytočné z môjho pohľadu. Vy sa tu stále pasujete za obrancu pápeža Františka čo do jeho úcty a rešpektu, čo je dobré. Poslušnosť je jedná z čností, ktorá robí z veriaceho človeka svätca. Ale pápež neuznal Garabandal, nie je Vám to čudné, že vy ho propagujete takým spôsobom, …More
Ku Peter Skala: Neberiem takéto vysvetlenie. Je rozporné na viacerých miestach. Nebudem však vyvracať Vaše tvrdenie. Je to zbytočné z môjho pohľadu. Vy sa tu stále pasujete za obrancu pápeža Františka čo do jeho úcty a rešpektu, čo je dobré. Poslušnosť je jedná z čností, ktorá robí z veriaceho človeka svätca. Ale pápež neuznal Garabandal, nie je Vám to čudné, že vy ho propagujete takým spôsobom, ktorý priamo odporuje vyhláseniu Ríma? Nevidíte v tom niečo diabolské?
Peter(skala)
lenže to "ak pápež neuznal..." je len "ak", pretože existuje mnoho Božích zjavení, ktoré ešte papež oficiálne dokuemntom neuznal a čo povieme, že je to čudné?

Vôbec to nie je čudné, len to má svoj čas?
Azda si myslí niekto že biblické knihy boli uznané hned do jedneho roka?

Dogmy kristocventricke a marianske tiež boli uznané po dlhých rokoch a tiež to neznamená, že ich obsah nebol pravdivý.

More
lenže to "ak pápež neuznal..." je len "ak", pretože existuje mnoho Božích zjavení, ktoré ešte papež oficiálne dokuemntom neuznal a čo povieme, že je to čudné?

Vôbec to nie je čudné, len to má svoj čas?
Azda si myslí niekto že biblické knihy boli uznané hned do jedneho roka?

Dogmy kristocventricke a marianske tiež boli uznané po dlhých rokoch a tiež to neznamená, že ich obsah nebol pravdivý.

Pri pohlade na mnoho zjavení ktoré pápeži uznal až po dlhých rokoch a medzi tým sa preli s klerikmi i laikmi (Vatikanskymi kongregaciami) mi vôbec nie je divné, že svätý Pavol VI. sa vbyjadril pozitivne o Garabandale len sukromne.

Pozrime sa len na zjavenie Ježiša Krista sv.Faustíne
Zjavenia na zozname zakazaných knih (samozrejme papež s tým nič nemal) a dnes kto pochybuje o tých zjaveniach?
Ked nepočitam extremistov z radu tradicionalistov, tak len inoverci, či ateisti, ale každý normálni veriaci katolik prijma zjavenia sa Božie.

Vyhlasenie Ríma nie je Ríma ale len vatikanskej Kongregacie a to bez schvalenia papeža. Dokonca už 2x a toto akosi niektorí ludia neberu do uvahy resp. to zamerne ignoruju, pritom a to je zvlaštne, tak často hovoria že papeža treba posluchať.
Hiwea
Ku peterskala: Myslím, že ste sa nechali uniesť vierou v rôzne proroctvá. Len aby ste ich vedeli správne rozlíšiť. Mám obavu, že toho nebudete schopný. Je to náročný proces, ktorý podlieha skúmaniu Vatikánskych úradov. Už tu niekto napísal, k tejto téme štúdiu ohľadom Garabandalu a výhrady sú pomerne logické. Ale asi nie pre vás. Buďte opatrný. Takto ste ľahká korisť pre oveľa inteligentnejšieho …More
Ku peterskala: Myslím, že ste sa nechali uniesť vierou v rôzne proroctvá. Len aby ste ich vedeli správne rozlíšiť. Mám obavu, že toho nebudete schopný. Je to náročný proces, ktorý podlieha skúmaniu Vatikánskych úradov. Už tu niekto napísal, k tejto téme štúdiu ohľadom Garabandalu a výhrady sú pomerne logické. Ale asi nie pre vás. Buďte opatrný. Takto ste ľahká korisť pre oveľa inteligentnejšieho tvora, ako ste Vy.
zaba
Pro Hiwea: Byl bych opatrný zvláště s přeceňováním a nekritickým následováním úřadujícího papeže. Z tohoto zdroje dochází k daleko většímu narušení naší víry než z různých proroctví. Proroctví přece automaticky posuzujeme podle shody s věroukou (ono Imprimatur) a pak teprve je porovnáváme s tím, jestli nejsou v rozporu s realitou (na kterou je třeba u předpovědí si počkat). Výroky hierarchie, …More
Pro Hiwea: Byl bych opatrný zvláště s přeceňováním a nekritickým následováním úřadujícího papeže. Z tohoto zdroje dochází k daleko většímu narušení naší víry než z různých proroctví. Proroctví přece automaticky posuzujeme podle shody s věroukou (ono Imprimatur) a pak teprve je porovnáváme s tím, jestli nejsou v rozporu s realitou (na kterou je třeba u předpovědí si počkat). Výroky hierarchie, natož té nejvyšší, však jsme si odvykli posuzovat podle shody s Božským učením. Skrze tento papežem kritizovaný, ale jím fakticky provozovaný klerikalizmus nakonec díky postupujícímu sekularismu a ekumenismu nakonec přijdeme nebo jsme už téměř přišli o stěžejní obsah víry nám předané apoštolskou tradicí. Tímto mechanismem se můžeme rychle přiblížit k protestantismu a nakonec i k pohanství. Hlavním sdělením všech proroctví je obvykle varování před vyprazdňováním naší spásonosné víry a to se rozhodně hodí, protože ďábel je rozhodně činný i v naší době.
Peter(skala)
Hiwea... rozumiem tvojim obavam, ale niekto sa môže obávať aj o tvoju vieru, kedže sa spoliehaš "len" na Vatikanske urady, pretože práve tie urady ako napr. Kongregacia pre vieru si tak povediac robí čo chce.

Vysvetlim: Ich povinnosťou je skumať zjavenia a vyjadriť sa k nim dokumentom. To robia a preto sa vyjadrili aj ku Garabandalu.

Lenže nie je vyjhadrenie ako vyjadrenie.
Totižto na to, aby …More
Hiwea... rozumiem tvojim obavam, ale niekto sa môže obávať aj o tvoju vieru, kedže sa spoliehaš "len" na Vatikanske urady, pretože práve tie urady ako napr. Kongregacia pre vieru si tak povediac robí čo chce.

Vysvetlim: Ich povinnosťou je skumať zjavenia a vyjadriť sa k nim dokumentom. To robia a preto sa vyjadrili aj ku Garabandalu.

Lenže nie je vyjhadrenie ako vyjadrenie.
Totižto na to, aby vyjadrenie Kongregacie bolo oficiálnym učením Cirkvi, čiže Magistériom - neomylným učením Cirkvi - definitívne potvrdené Svätou Stolicou, tak musí ich vyjadrenie (dokuemntom) byť podpísané pápežom alebo schválene pri istej príležitosti.

To sa dá zsitiť tak, že na konci dokuemntu je napísané pri akej priležitosti tento dokument schvalil pápež alebo je tam vlastnoručný podpis pápeža.

Pozri si dokuemnty Kongregacie a porovnaj.
Uvidíš, že viacere dokumenty ani nemaju toto schvalenie a preda Kongregacia dokument vydala verejne.

Na jednej strane sa im nedá zazlievať, že to tak robia, lebo oni sa musia vyjadriť ku kauzám, či už ide o zjavenia alebo osoby s kontroverznou povesťou a ked pápež nechce ich dokument schvaliť, či už preto že s ním nesuhlasí, lebo je presvedčení že sa Kongregacia mýli alebo len preto že papežovi to prekáža v narušaní vzťahov napr. s nejakými politikmi, tak Kongregacia sa musí vyjadriť. Vyžaduje to spoločnosť-kleriic aj laici, lenže na druhej strane ak naozaj papež nechce schvaliť dokuemnt Kongregacie preto, lebo považuje ho za mylnýýýýýýýýýýýýýý, tak potom nie je chyba v pápežovi, ale v Kongregacii.

... a teraz si zoberme, že 1.dokument Kongregacie ku Garaband.zjaveniam nepodpísal sv.Pavol VI.
Další dokument Kongregacie nepodpísal sv.Ján Pavol II.

práve naopak: obidvaja pápeži sa vyjadrili k zjaveniam pozitívne.

Takže spoliehať sa LEN na vyjadrenie Kongregacie je ako spoliehať sa na jeden z viacerých úradov, ktorý nemá posledné slovo, lebo ním má najvyšší úrad. Tak ako v civilnom úrade, aj v cirkevnom úrade platí to, čo rozhodne najvyšší...

V našom prípade je to Svätá Stolica, čiže pápež, ktorý svoje vyjadrenie musí deklarovať písomne a dekrétom.

Ked tak urobí a bude tam, že zjavenia su v Garabandale falšoné, tak samozrejme, že sú... ale ak tam napíše, že sú od Boha, tak potom všetky tie doterajšie vyjadrenia či už Kongregacie alebo len komisií su LEN osobným názorom jednotlivých členov Cirkvi.
Hiwea
Pre peterskala: Skúste sa vyjadriť k pochybnostiam, ktoré vyslovil poliak, ktorý skúmal Garabandal. Nie je Vám to divné? Alebo si myslíte, že dovtedajšie znamenia boli rovnaké ako Garabandal? Mne sa to nezdá, z toho čo píše. Priam je to zaražajúce. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
Peter(skala)
a čo konkretne sa ti pozdáva na tom, čo povedal poliak?
... čo presne považuješ za tak dôležité a dôveryhodné z toho, čo povedal ten poliak, že sa nazdávaš ako su zjavenia v Garabandale falošné?!
🤔
poli75
10.10.2016: „Otvor svoje srdce pre nekonečnú lásku môjho Syna a živ sa Telom môjho Syna. Modli sa, aby choroba, pre ktorú niet liečby, mohla byť vykorenená.“

To je ten problem s udajnými zjaveniami Panny Marie, že v jednom zjaveni povie niečo a v inom udajnom zjaveni si protireči niekde inde na svete. Takže tu nam tvri , že na tuto chorobu nie je liek, ale v inom udajnom zjaveni v Argentine …More
10.10.2016: „Otvor svoje srdce pre nekonečnú lásku môjho Syna a živ sa Telom môjho Syna. Modli sa, aby choroba, pre ktorú niet liečby, mohla byť vykorenená.“

To je ten problem s udajnými zjaveniami Panny Marie, že v jednom zjaveni povie niečo a v inom udajnom zjaveni si protireči niekde inde na svete. Takže tu nam tvri , že na tuto chorobu nie je liek, ale v inom udajnom zjaveni v Argentine tvrdi , že mame použivat olej Samaritana a borovicový čaj, v Grecku na hore Athos vraj povedala že jedine sv.prijmanie nas ochrani , tak teraz si vyber , čo je pravda.
Peter(skala)
Tomaš tak ako ked ateista alebo veriaci z ineho naboženstva si prečita Bibliu a hovorí, že Biblia si protirečí, na jednom mieste sa píše, že Ježiš neprišiel svetu darovať Pokoj a na inom mieste hovorí, že nám daruje Pokoj.

a dalo by sa vela takých kontroverzných miest nájsť v Biblii, ktoré keby sme neboli kresťanmi, tak ako ateisti alebo inoverci by sme radšej skritizovali, lenže LEN viera nás …More
Tomaš tak ako ked ateista alebo veriaci z ineho naboženstva si prečita Bibliu a hovorí, že Biblia si protirečí, na jednom mieste sa píše, že Ježiš neprišiel svetu darovať Pokoj a na inom mieste hovorí, že nám daruje Pokoj.

a dalo by sa vela takých kontroverzných miest nájsť v Biblii, ktoré keby sme neboli kresťanmi, tak ako ateisti alebo inoverci by sme radšej skritizovali, lenže LEN viera nás učí, že Božie Slovo nemožno najprv pochopiť a potom prijať, ale najprv prijať a potom pochopiť. Celý život sa učíme porozumieť Svätému Písmu a do konca života budeme tak robiť, predsa však to neznamená, že nebudeme veriť tým ťažkým biblickým textom, ked im nerozumieme.

Lenže to iste sa stáva aj s Božím Slovom, ktoré je vypovedané mimo biblických zjavení, či už v Krakowe alebo na iných miest, kde sa Ježiš zjavil a prehovoril.

ČO sa týka liekov na Koronavirus
Treba rozlišovať: za liek sa považuješ v odbornom zmysle to, čo už je lekarskou komorou schvalene a nie to, čo ešte len sa ponuka ako liečivo.

Liečivá Panny Márie sú z časti už aj liekmi, ktoré by sme našli v lekarni, podobne ako liečivá sv.Hildegrady. Avšak liečiva Panny Márie proti Koronavirusu ešte nie su registrované lekarskou komorou a preto sa v mediach nespominaju ako liek.

Ešte asi pred 2 rokmi prišli s novou latkou z Kuby na hojenie rán, ktoré sa vytvaraju hlavne na chodidlach. Doteraz nemaju na to liek a to liečivo z Kuby ešte dodnes neschvalila lekarska komora na Slovensku. Preto to ani verejne nepomenuvavaju za liek.

Aj v posolstvách Svätých, ked sa hovorí že vo svete neexistuju lieky na určité virusy, či choroby, tak to nie preto, žeby Boh nám nemal čo ponuknuť z prírody ako liečivo, ale preto, že svetské zdravotnicke inštitucie ešte neschvalili liečivá a nevyhlasili za liek.

Ved napokon je známe, že na rakovinu vynašli liek a dodnes ho nezverejnili. Prečo asi?
Pretože by prišli o biznis
Peter(skala)
to mi pripomína "dnešného" Tomáša apoštola:
Ježiš sa zjavil najprv osobám s povesťou svätosti: Panna Mária, potom Magdaléne, emauzským učeníkom, Petrovi, Jánovi... ale Tomáš nechcel uveriť...
... až ked sa zjavil Ježiš osobne Tomášovi, dokonca až ked vložil prst do Jeho rany, tak potom uveril.

Dnešní Tomášovia sú rovnakí v tom, že im darmo hovoria osoby s povesťou svätosti, proroci, biskupi, …More
to mi pripomína "dnešného" Tomáša apoštola:
Ježiš sa zjavil najprv osobám s povesťou svätosti: Panna Mária, potom Magdaléne, emauzským učeníkom, Petrovi, Jánovi... ale Tomáš nechcel uveriť...
... až ked sa zjavil Ježiš osobne Tomášovi, dokonca až ked vložil prst do Jeho rany, tak potom uveril.

Dnešní Tomášovia sú rovnakí v tom, že im darmo hovoria osoby s povesťou svätosti, proroci, biskupi, kňazi, pápeži... aj tak im neuveria, lebo "dnešní Tomášovia" majú toho istého ducha, ktorý sa "nalepil" na apoštola Tomáša.

Oni jednoducho, pokial neuvidia sami - vlastným zrakom a nepocítia vlastným dotykom, tak neuveria.

Na jednej strane sa môže zdáť, že o nič podstatné neprídu, že ide len o nadprirodzené a mimoriadne udalosti, ale v skutočnosti ich nevera im prináša tragický postoj k životu ako pozemskému tak aj nebeskému.

Ved si to len predstavme:
Keby sme boli na mieste apoštolov, ktorým sa zjavil Ježiš. Hned by sme uverili a išli to povedať aj "Tomášovi". Ten, ktorý uveril že Ježiš je Spasitel, 3 roky s ním chodil kade-tade a tak aj s nami (apoštolmi) a on by neveril nám, ktorí berieme Ježiša vážne - jeho smrť aj život. Lenže to nie je to najhoršie, lebo apoštoli, hoc akí boli, predsa ešte neboli tak svätí ako Panna Mária a predsa Tomáš neuveril ani Panne Márii. Ved Ona ho videla ako prvá ešte v sobotu o 21:00. Vemi dobre vedela, že Ježiš vstane zmrtvych aj s telom v nedelu ráno a zjaví sa ostatným... Tá, ktorá bola Svätá od počiatku a Tomáš ju spoznal na vlastné oči, tak ani Jej neuveril.

Čo to bol za človeka, veriaceho človeka?!
Veril v Boha, veril že Otec poslal Syna Ježiša a zasite aj v Ducha Svätého (Svätu Trojicu), Cirkev uznával, aj Sviatosti... ale neveril Panne Márii?????????????????????????????????????????

Vôbec sa nečudujem, že dnešní Tomášovia neveria sučasným zjaveniam Panny Márii.
Peter(skala)
Gisella, testimone delle apparizioni della Madonna di Trevignano Romano
„Gianni a Gisella“

Potrebbe interessarti: www.chietitoday.it/attualita/gisella-testimo…
Peter(skala)
Najzreteľnejší oznam však nasledoval 28.9.2019:

„Modli sa za Čínu, lebo odtiaľ prídu nové choroby. Všetko je pripravené znečistiť vzduch neznámymi baktériami. (…)
🤔

tak toto je najzretelnejšie posolstvo ku Koronavirusu aké som počul: jasne hovorí, že príde z Číny a naozaj prišlo.
UBest
Gospa je satan.
V Sehnal
Pro Mates5485: Z Vás ta nenávist vůči Medžugoriji apod. přímo stříká !!
Obdivuhodné !.....
Peter(skala)
Ináč, tá Gizela má stigmy a poľaci informuju, len u nas akosi nevidieť:
www.youtube.com/watch
Peter(skala)
Mates5485

Tie všetky veci boli už dávno predpovedané úplne inde u pravých zjaveniach,posolstviach, proroctvách aj u svätcov už 10tky keď nie 100ky rokov. To je všetko iba kopírovanie.
😉
ano a preto doteraz nikto z tých akože uvedomelých nič o virusu neinofrmoval. Hlavne, že udajne vedel dávno... ale keby virus neprišiel, tak by sa ani neozvali. Po vojne každý general?!
ľubica
,,,,,manželia Gisella a Gianni z Trevignano Romano (33 km severne od Ríma) prijali najzreteľnejší oznam z 28.9.2019Modli sa za Čínu, lebo odtiaľ prídu nové choroby. Všetko je pripravené znečistiť vzduch neznámymi baktériami. (…) Modli sa za Cirkev, lebo prídu útočníci a ich útok bude katastrofálny. Nenechajte sa viesť vlkmi prevlečenými do ovčích rúch. Všetko naberie skoro veľký obrat. …More
,,,,,manželia Gisella a Gianni z Trevignano Romano (33 km severne od Ríma) prijali najzreteľnejší oznam z 28.9.2019Modli sa za Čínu, lebo odtiaľ prídu nové choroby. Všetko je pripravené znečistiť vzduch neznámymi baktériami. (…) Modli sa za Cirkev, lebo prídu útočníci a ich útok bude katastrofálny. Nenechajte sa viesť vlkmi prevlečenými do ovčích rúch. Všetko naberie skoro veľký obrat. Hľaď na nebo, uvidíš znamenia konca časov.“

18.6.2016: „Nákaza, bieda napadnú Rím, čo spôsobí smrť a zúfalstvo.“
10.10.2016: „Otvor svoje srdce pre nekonečnú lásku môjho Syna a živ sa Telom môjho Syna. Modli sa, aby choroba, pre ktorú niet liečby, mohla byť vykorenená.“
17.1.2017: „Čoskoro budete nútení znova sa modliť vo svojich domoch. Pevne sa držte sa každodennej modlitby svätého ruženca, ktorý je jediným štítom, ktorý vás uchráni od Zlého. Budem stále s vami, po každý raz, keď budete vzývať moje meno.“
13.5.2017: „Moji milovaní, zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu je nesmiernou ochranou proti chorobám, ktoré čoskoro prídu a proti útokom démonov. 5.1.2019: „Moje milé deti modlite sa, modlite sa, súženie prichádza a epidémie sa šíria … Modlite sa neustále, deti moje, časy, ktoré som predpovedala, sa začali, ale nemajte strach, lebo vždy budem po vašom boku! Moji milí, to bude čas žatvy, teda sejte dobre a kto to nerobil, toho prosím, aby sa obrátil!
20.7.2019: „Milovaní bratia, milujte Boha v jeho celej plnosti, obráťte sa, čas spravodlivosti už prišiel. Budete vidieť z neba prichádzať ohnivé gule, Zem sa neprestane otriasať, staré a pochované choroby sa vrátia a nové choroby sa rozšíria.“
18.2.2020: „Milované deti, hľaďte dobre na všetko, čo sa okolo vás deje: kostol sa rúti spolu s mnohými mne zasvätenými osobami, zemetrasenia sú všade, vírusy si našli svoju cestu, hospodárstvo sa zrúti, ale vaša viera žije ďalej. Ty si slabý, ale naozaj nebadáš toto všetko? Si uprostred zmätenia a boja a keď si toto všetko uvedomíš, tak si posilníš vieru a zohneš kolená v modlitbe. Obráťte sa deti, ja budem vždy s vami, keď ma budete vzývať.“
ľubica
„Keď sa zavedie zákon o eutanázii, dospeje svet k rozhodujúcemu bodu. Potom vlastnými očami uvidíte a zažijete, čo musí ľudstvo trpieť, lebo zradilo Boha.“

24. septembra 2019 schválili v Taliansku zákon o eutanázii. V ten istý deň sa zrútil veľký kríž na mieste modlitby v Schiu. Pokus podať žalobu proti zákonu stroskotal výnosom najvyššieho súdu v decembri 2019. V rovnakom mesiaci sa vyskytli …More
„Keď sa zavedie zákon o eutanázii, dospeje svet k rozhodujúcemu bodu. Potom vlastnými očami uvidíte a zažijete, čo musí ľudstvo trpieť, lebo zradilo Boha.“

24. septembra 2019 schválili v Taliansku zákon o eutanázii. V ten istý deň sa zrútil veľký kríž na mieste modlitby v Schiu. Pokus podať žalobu proti zákonu stroskotal výnosom najvyššieho súdu v decembri 2019. V rovnakom mesiaci sa vyskytli prvé prípady koronavírusu v Číne, od februára 2020 aj a Taliansku.
------------------
Taliansko, Taliansko..... ( Jeruzelem, Jeruzalem.... ) toľko si dostalo výziev! proroctiev! prosieb!... a neuposluchlo si! Preto na teba dopadol ťažký kríž C19! silnejší ako v iných krajinách! Myslím že aj Spanieli maju prsty v liberalnych a prochoice zákonoch! Preto aj tam umieraju viac ludia ako inde v EU!
dalila
Conchita de armida či akú myslíš
ľubica
Conchita: Prišiel čas, keď uvidia, že svätá omša sa už nebude môcť slobodne sláviť, vtedy svet bude potrebovať najnaliehavejšie, aby Boh zasiahol.“
Keď sa Conchity v r. 1982 - 17 rokov po poslednom zjavení – na túto výpoveď pýtali, mysleli si mnohí, že obsadenie západnej Európy Rusmi a vláda komunistov bude dôvod zákazu omší. No vizionárka odmietla uviesť dôvod. Potvrdila iba: Bude veľmi ťažké…More
Conchita: Prišiel čas, keď uvidia, že svätá omša sa už nebude môcť slobodne sláviť, vtedy svet bude potrebovať najnaliehavejšie, aby Boh zasiahol.“
Keď sa Conchity v r. 1982 - 17 rokov po poslednom zjavení – na túto výpoveď pýtali, mysleli si mnohí, že obsadenie západnej Európy Rusmi a vláda komunistov bude dôvod zákazu omší. No vizionárka odmietla uviesť dôvod. Potvrdila iba: Bude veľmi ťažké praktizovať vieru, bude pre kňazov veľmi ťažké slúžiť omšu a pre ľudí otvoriť brány kostolov. … Verejné omše budú očividne zakázané.“

K varovaniu povedala už 22. októbra 1965 ešte nasledovné: „Neviem, čo je kométa. Ak je to niečo, čo závisí od vôle ľudí, tak hovorím – nie. Ak je to niečo od Boha, tak je to možné.“

---------------------------------------
idem pozriet kde som to čítala o tých telesách tento rok....
🤔
ľubica
.....o udalostiach za života štvrtého pápeža po Jánovi XXIII. – teda Benedikta XVI.
Príde k svetovému varovaniu, aby sa vyzvalo ľudí k obráteniu a v rámci jedného roka príde k veľkému zázraku v Garabandale. Conchita povedala:
„Varovanie je vec, ktorá príde priamo od Boha. Všetci ľudia to uvidia. Bude to zjavenie našich hriechov. Veriaci aj neveriaci všetkých svetadielov to uvidia a pocítia. ..…More
.....o udalostiach za života štvrtého pápeža po Jánovi XXIII. – teda Benedikta XVI.
Príde k svetovému varovaniu, aby sa vyzvalo ľudí k obráteniu a v rámci jedného roka príde k veľkému zázraku v Garabandale. Conchita povedala:
„Varovanie je vec, ktorá príde priamo od Boha. Všetci ľudia to uvidia. Bude to zjavenie našich hriechov. Veriaci aj neveriaci všetkých svetadielov to uvidia a pocítia. ... Varovanie bude strašné. Oveľa strašnejšie bude zemetrasenie. Bude ako oheň. Nespáli naše telo, ale pocítime to na tele i na duši. Všetky národy a všetci ľudia to pocítia rovnako. Nikto tomu nemôže ujsť. A dokonca aj neveriaci pocítia strach pred Bohom. Nedokážeme si ani predstaviť, ako veľmi urážame Boha.“

Varovanie sa podľa nej uskutoční krátko po dôležitej synode a súčasne s kozmickou udalosťou spojenou s kométou alebo kolíziou dvoch komét.
---------------
...
ma to byt....synoda o Amazonii? ta skoncila nedávno.... ne jesen 2019, sotva bude nejaka ina, kedze vsetky verejne zhromazdenia sa zakazuju...!!!! a tie telesá ozaj lietaju volajako blízo Zeme.... ano jedna kolizia nas caka, citala som, neviem kde pohladam.....

no nielen v cirkvi ale aj v politickom zivote sa uz deju zmeny v suvise C19: www.hlavnespravy.sk/…/2104215
Pravda bude skryta
@ľubica Je to tam takto napísané?? Za života Benedikta XVI má prísť Varovanie?
Synoda už bude najbližšie až v roku 2022,tak to môže byť i tento rok.
ľubica
pravda.... šááák čítaj ten text od coburga, ja som to odtial len skopirovala lebo ma to zaujalo.... aj ohladne tej synody... ta bola na jesen 2019, a súčasne má byť kozmická udalosť s kometou, resp koliziou 2 komet........ jedna kolízia sa očakava v máji 2020 asi o mesiac:Astronómka: K Slnku letí jedovatá kométa

a janka s píše: Ako prezradil Martin z Dechtíc, prvé tajomstvo sa uskutoční 3 dni …More
pravda.... šááák čítaj ten text od coburga, ja som to odtial len skopirovala lebo ma to zaujalo.... aj ohladne tej synody... ta bola na jesen 2019, a súčasne má byť kozmická udalosť s kometou, resp koliziou 2 komet........ jedna kolízia sa očakava v máji 2020 asi o mesiac:Astronómka: K Slnku letí jedovatá kométa

a janka s píše: Ako prezradil Martin z Dechtíc, prvé tajomstvo sa uskutoční 3 dni pred druhým. Druhé tajomstvo je Varovanie a tretie Zázrak,ktorý na mieste zjavenia zanechá nadprirodzené znamenie, ktoré tam ostane až do konca sveta. Ostatné sú tresty obsiahnuté v Jánovom zjavení. Tri dni pred vianocami toho roku sa na nebi uskutoční úkaz, ktorý sa naposledy objavil pre 400 rokmi.Veľká konjunkcia Jupitera a Saturnu. Buďme duchovne pripravení!
janka s @:

Kňaz Michel Rodrigue z Kanady,ktorý bol Pannou Máriou označený ako Apoštol posledných čias nás varoval, že čoskoro vstúpime do obdobia súženia ľudstva a všetko v oveľa väčšej miere ako doteraz /nové vírusy, nebeské znamenia,prírodné katastrofy/ sa začnú odvíjať na jeseň tohto roka, krátko na to očakávajme sľúbené tajomstvá z Medžugoria, počnúc 1/ nebeskou udalosťou a 2/ tri dni na to príde Varovanie, 3/ Zázrak sa uskutoční zopár týždňov po týchto dvoch tajomstvách ako tretí v poradí s následným trvalým znamením,ktoré bude na skutočných miestach zjavenia P.M. ako sú Dechtice, Medžugorie, Garabandal a iné.