56:44
archivis
31.7K
Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie. „Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie” - referat ks. dr …More
Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie.

„Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie” - referat ks. dr hab. Andrzeja Kobylińskiego wygłoszony 23 września 2017 r. w Drohiczynie w ramach Dnia Pastoralnego.
Piotr i Paweł
Jeśli skutecznie zostanie wyjaśniona tzw. glosolalia (mowa w niezrozumiałym języku) będzie dalej trzeba wyjaśnić wiernym, skąd się wzięły upadki na plecy w odmiennym stanie świadomości religijnej, skąd się wzięły monotonne śpiewy i modlitwy potęgujące ten skutek. Skąd w końcu biorą się spazmatyczne śmiechy, czy demoniczne wycie podczas tak zwanych mszy o uzdrowienie. Dlaczego nadmierna wiedza o …More
Jeśli skutecznie zostanie wyjaśniona tzw. glosolalia (mowa w niezrozumiałym języku) będzie dalej trzeba wyjaśnić wiernym, skąd się wzięły upadki na plecy w odmiennym stanie świadomości religijnej, skąd się wzięły monotonne śpiewy i modlitwy potęgujące ten skutek. Skąd w końcu biorą się spazmatyczne śmiechy, czy demoniczne wycie podczas tak zwanych mszy o uzdrowienie. Dlaczego nadmierna wiedza o szatanie szkodzi Prawdzie Objawionej nam przez Pana Jezusa Chrystusa i szkodzi psychice i kondycji naszej wiary w Polsce. Biskupi - proszę zacznijcie współpracować z łaską Bożą, módlcie się o dary duchowe w tej materii. Nasze modlitwy o uzdrowienie Chrześcijaństwa będą daremne jeśli nie skoncentrujecie, nie pochylicie się nad tym problemem. Czas ucieka a gangrena postępuje.
Piotr i Paweł
Ten ksiądz ma właściwą duchowość. I nie tylko ten. Ci księża przestrzegają przed zwodniczym działanie złego ducha w Chrześcijaństwie i w Kościele Katolickim ale ich głos dotąd jest słabo słyszalny, jest bagatelizowany. Biskupi - proszę dbajcie o Prawdę w Wierze o Prawdę Objawioną. Dlaczego w Kościołach na Mszach Świętych nie wytłumaczycie parafianom, że nie ma takiego czegoś jak niezrozumiała …More
Ten ksiądz ma właściwą duchowość. I nie tylko ten. Ci księża przestrzegają przed zwodniczym działanie złego ducha w Chrześcijaństwie i w Kościele Katolickim ale ich głos dotąd jest słabo słyszalny, jest bagatelizowany. Biskupi - proszę dbajcie o Prawdę w Wierze o Prawdę Objawioną. Dlaczego w Kościołach na Mszach Świętych nie wytłumaczycie parafianom, że nie ma takiego czegoś jak niezrozumiała modlitwa, glosolalia ? Biblia w każdym miejscu jeśli mówi o językach to mówi o darze mówienia w obcym języku, zawsze ZROZUMIAŁYM służącym do Ewangelizacji w tamtych czasach. I obecnie ten dar jest powszechny, gdy ktoś pojmie obcy język innej narodowości a będzie głosił w tym poznanym języku Słowo Boże będzie czynił coś wspaniałego o czym marzył Św. Paweł , cytat : "Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali" . Pan Jezus powiedział - Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, dał im Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Ci pojęli obce języki, byli świadkami Jego Życia i rozeszli się głosić Ewangelie Życia po całym świecie. I gdzie tutaj mowa o niezrozumiałej mowie, glosolalii w kontekście nauki Pana Jezusa i nauki Apostołów. Glosolalia nie została nam objawiona i od tego wyjaśnienia wiernym trzeba zacząć !
One more comment from Piotr i Paweł
Piotr i Paweł
W końcu doczekaliśmy się kogoś z grona duchownych, który zabrał się za to zło, którym zniewolony jest Kościół Katolicki. Szczęść Boże w działaniu i uzdrawianiu Chrześcijaństwa.