Clicks894

Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,

novaetvetera
Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.