Libor Halik
21.5K
apredsasatoci
Vrábel? Otec Halik nedajte sa opiť rožkom.
Verka
Diky