Clicks32
vi.news

Hai Capucines đốt Tháp 5G

Hai Capuchins, 39 tuổi và 40 tuổi, thuộc hội Capuchins của PiusX ở Villié-Morgon, Pháp, thừa nhận đã phóng hỏa cột điện thoại vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng 9 ở Saint-Forgeux, gần Lyon.

Thiệt hại đã được hạn chế. Đêm hôm sau, họ bị bắt trong khi cố gắng vô hiệu hóa một ăng-ten thứ hai ở Ancy.

Một phát ngôn viên của Capucines giải thích rằng đây là "một hành động độc lập và một sai lầm của tuổi trẻ" và nói thêm rằng "sóng rất có hại cho sức khỏe" và rằng "cả hai muốn hành động vì hạnh phúc của nhân loại.

Nếu họ thuộc về một hiệp hội môi trường của chế độ nào đó, các phương tiện truyền thông của các nhà tài phiệt sẽ tôn vinh họ như những anh hùng.

#newsVodmizzcjr