Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks833

Zaproszenie sympozjum o Chrystusie Królu 12 grudnia 2015

TV Fides et Ratio
1
Stowarzyszenie Fides et Ratio Radio Chrystusa Króla ... serdecznie zapraszają na okolicznościowe sympozjum z okazji 90 rocznicy ogłoszenia przez Papieża Piusa XI encykliki "Quas Primas" O KRÓLOWAN…More
Stowarzyszenie Fides et Ratio
Radio Chrystusa Króla
...
serdecznie zapraszają
na okolicznościowe sympozjum z okazji 90 rocznicy ogłoszenia
przez Papieża Piusa XI encykliki "Quas Primas"
O KRÓLOWANIU CHRYSTUSA
Sympozjum odbędzie się 12 Grudnia AD 2015 ( sobota)
o godz. 11.00
miejsce sympozjum:
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich
ul. Tuwima 34 w Łodzi
Program sympozjum:
- ks. Marek Bąk " Encyklika Piusa XI "Quas Primas" - magna carta
ruchu na rzecz Intronizacji Chrystusa Króla Polski"
- prof. Jacek Bartyzel " Tradycja katolicka i modernizm
wobec społecznego panowania Chrystusa Króla "
- ks. dr Roman Piwowarczyk " Chrystus Król i Pan panujących odpowiedzią
na utopię nowego porządku świata "
- Andrzej Wronka " Wiara katolicka i społeczne panowanie Chrystusa Króla
w dobie konfrontacji cywilizacji w Europie "
- panel dyskusyjny "Aktualność encykliki "Quas Primas " dla współczesnego
apostolstwa Chrystusa Króla w Polsce
prowadzenie red. Stanisław Papież ( Fides et Ratio)
Patronat medialny: Radio Chrystusa Króla www.radiochrystusakrola.pl
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszam !
Będę wdzięczny za umieszczenie tej informacji na stronie internetowej
i przekazanie wszystkim zainteresowanym osobom
w załączeniu przesyłam też plakat informacyjny o sympozjum
Wydarzenie na Facebooku:
www.facebook.com/events/892988910776683/
Zaproszenie w wersji filmowej: www.youtube.com/watch
pozdrawiam
Stanisław Papież
www.fides-et-ratio.pl
TV Fides et Ratio