Trepifajksl
4103K
04:54
Propaganda
Silvia Ivanová shares this
5
NiNa .b shares this
169
Coburg shares this
21.4K
Satanská propaganda médií a to je už jedno z akej strany. Teraz súčasnosť Ukrajina.
Mária Janská
Podpíšte hromadné pripomienky
Milí priatelia,
Európska únia a ani naša pani ministerka Kolíková nezaháľajú. Bohužiaľ nebude sa nám to páčiť. EÚ prišla s návrhom, že si zoberie od členských štátov kompetenciu stanoviť pravidlá pre nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Naša pani ministerka spravodlivosti im tlieska a súhlasí za celú Slovenskú republiku. Výbor slovenského parlamentu …More
Podpíšte hromadné pripomienky
Milí priatelia,
Európska únia a ani naša pani ministerka Kolíková nezaháľajú. Bohužiaľ nebude sa nám to páčiť. EÚ prišla s návrhom, že si zoberie od členských štátov kompetenciu stanoviť pravidlá pre nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Naša pani ministerka spravodlivosti im tlieska a súhlasí za celú Slovenskú republiku. Výbor slovenského parlamentu, ktorý by sa mohol vyjadriť, zatiaľ ( pokiaľ viem) nič nepovedal...
Musíme o tom viac hovoriť. Aliancia za rodinu preto pripravila hromadné pripomienky. Európska únia nemôže rozhodovať o tom, čo je a čo nie je nenávisť a za aký názor sa bude zatvárať, nielen preto, že za názory by sa zatvárať nemalo, ale aj preto lebo nemá hodnoty usporiadané tak, aby o tom mohla rozhodnúť dobre a spravodlivo rešpektujúc skutočné hodnoty rodiny, manželstva a detí.
Ak by ste náhodou netušili o aké názory pôjde, tak nám to EÚ aj pani ministerka osvetľujú jasne.
To, čo my vnímame ako službu lásky k blížnym, vníma homosexuálna propaganda ako nenávisť. Tento návrh EÚ sa priamo odvoláva na Stratégiu LGBTIQ a tá hovorí jasne: „Označovanie LGBTIQ za „ideológiu“ sa šíri v online aj offline komunikácii a to isté platí pre prebiehajúcu kampaň proti takzvanej „rodovej ideológii“. Zóny bez LGBTIQ sú zóny zbavené ľudskosti a v našej Únii nemajú miesto.“

Je úplne jasné, že Poľsko nemá žiadne zóny, v ktorých by sa nemohli pohybovať ľudia s homosexuálnym cítením alebo v ktorých by nemali ľudské práva ako všetci ostatní. To je lož a ideológia. Na týchto miestach iba nepodporujú šírenie tejto ideológie na úradoch a v školách.

Návrh tiež odkazuje na Stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 -2025, a tá hovorí tiež jasne: „Referenciou pre medzinárodné normy v tejto oblasti je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – Istanbulský dohovor. EÚ podpísala dohovor v roku 2017 a dokončenie pristúpenia EÚ k dohovoru je pre Komisiu kľúčovou prioritou. S cieľom urýchliť dokončenie pristúpenia EÚ kdohovoru požiadal Európsky parlament Európsky súdny dvor v roku 2019 o stanovisko k tejto veci.“
Istanbulský dohovor bol trikrát odmietnutý Národnou radou SR. Únia sa vôbec netají tým, že plánuje obísť zmluvne stanovené procesy a postupy bez ohľadu na názor a vôľu obyvateľov členských štátov a v tom istom materiále píše: „Ak by pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru zostalo zablokované, Komisia má v úmysle navrhnúť vroku 2021 opatrenia, v rámci právomocí EÚ, ktorých zámerom bude dosiahnuť rovnaké ciele, ako sú ciele stanovené v Istanbulskom dohovore.“ Môžeme to nazvať aj deficitom demokracie a citu pre základné pravidlá. Istabulský dohovor hovoril o kriminalizácii slovných prejavov a tak to tu máme.

Ak odmietame a varujeme pred homosexuálnym životným štýlom, nerobíme z ľudí, ktorí trpia týmto zranením obete, ale robíme im dobrú službu, ktorou sa im snažíme život predĺžiť a urobiť zdravším a plnším. Nemôžeme popierať biologickú realitu a tváriť sa, že jej popieranie nie je ideológia. Milujúci človek nemôže zamlčiavať, že osoby vedúce homosexuálny životný štýl častejšie trpia vyššími zdravotnými rizikami s dôsledkami na zdravie a život a podľa miery pochopenia a daru viery aj na večnosť človeka.

Nie je našim cieľom robiť to s nenávisťou v srdci alebo otrieskavať niekomu o hlavu pravdu bez lásky, ale ani byť ticho, ak by právo malo byť zneužité na to, aby sa vyrábali deti ako „veci“ na objednávku alebo z detí robili úmyselne vopred polosiroty pre emocionálne uspokojenie dospelých. Dieťa nie je vec, ani nárok, či ľudské právo. V jeho najlepšom záujme je mať otca a mamu a vyrastať v harmonickom rodinnom prostredí, v ktorom svojich rodičov pozná, miluje a obaja rodičia ho prijali ako dar svojej vzájomnej lásky a takisto ho milujú. Oberať ho o to je krivda na dieťati.
Podpíšte naše pripomienky na linku: Nedajme Európskej únii právo zatvárať! – Podpíšem.sk

S úctou

Anton Chromík

predseda
Aliancia za rodinu
PS:
Povzbudzujem kresťanov v politike a vo vláde, ktorí majú dnes zodpovednosť za našu budúcnosť, aby túto vec nepodcenili a nespoľahli sa na to, že to všetko zachráni v EÚ napádané Maďarsko či Poľsko. Aj náš postoj formuje úniu.
Sedevakantistický kanál
Nový článok o Františkovi a jeho proticirkvi, pozrite si, študujte, zdielajte: Antipápež František a jeho proticirkev - sedevacantista - Blog - Pravda
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nie som zástanca Dánka ani Putina, ale ani ostatných čo sú tam. Nemôžeš povedať bander,nacista, fašista lebo cenzúra alebo si vymyslia dačo iné.
Coburg
Martin nedá sa toto stiahnuť od teba?
U.S.C.A.E.
2378
Satanská propaganda médií a to je už jedno z akej strany. Teraz súčasnosť Ukrajina.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ľudia sú z toho potom opitý s falošnými informácií.
apredsasatoci
Z rodinného alba? 😂
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Největší váleční zločinci pracují pro režimní média a propagandu. To oni rozdmýchávají nenávist s cílem poštvat proti sobě celé národy.
Trepifajksl
aderito
That is correct ,the first victim in a war is the truth ,because war comes from the father of lies