TerezaK
4115

Poselství Panny Marie ve světě 16 hod. LISA VIDÍ CERN 18. března 2015

- Ukázal mi CERN. On (Ježíš n.d.r.) řekl, že až ho vyšlou na plný výkon, vyvolá to na Slunci obrovskou sluneční erupci, PŘÍMO VE SMĚRU ZEMĚ, jakou jsme ještě nikdy neviděli!!! Lisa řekla, že budeme …More
-
Ukázal mi CERN. On (Ježíš n.d.r.) řekl, že až ho vyšlou na plný výkon,
vyvolá to na Slunci obrovskou sluneční erupci, PŘÍMO VE SMĚRU ZEMĚ,
jakou jsme ještě nikdy neviděli!!!
Lisa řekla, že budeme mít 3 dny varování,
než k tomu dojde.
Když se objeví sluneční erupce, trvá dva dny, než dorazí k Zemi.
Dokonce i samotné vlnové čelo způsobí, že na obloze budou vidět barvy. Aurory. Celý svět je uvidí i během dne!!! Až hlavní exploze dopadne na Zemi, způsobí obrovský náraz. Tím se barvy ZVÝŠÍ... V důsledku nárazu dojde k obrovskému zemětřesení po celé Zemi. Uslyšíme, uvidíme, ucítíme, ochutnáme a pocítíme dopad. Každý muž, žena, dítě i zvíře to ZKOUŠÍ! Závoj Země (magnetosféra) se roztrhne. Barvy zešednou. A padne tma. Na tři dny! Každá zlá bytost bude chodit po ZEMI! NEVYCHÁZEJTE! Doufáme, že jsme se dostali na PALAWAN (pozn. redakce na Filipínách, místo útočiště pro vyvolené, o kterém se psalo v předchozích měsících). Až skončí tři dny temnoty, vrátíme se a budeme evangelizovat, uzdravovat …More
TerezaK
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ANCILLE Z 6. ZÁŘÍ 2001
I messaggi della Madonna nel Mondo
stproSendofha1a8:iiu čh00 v006i81r5Vc5l01g5ii4610c83hc701hce
SVĚT PO MEZIDOBÍ JEŽÍŠOVA PŘÍCHODU
"Přijdu jako zloděj v noci, přijdu ve chvíli, kterou nečekáš;
Osobně budu bdít nad těmi dětmi, které mi patří.
Člověk, Mé dítě, kdyby věděl, v kolik hodin přijde zloděj, dával by si pozor na svůj dům. …More
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ANCILLE Z 6. ZÁŘÍ 2001

I messaggi della Madonna nel Mondo

stproSendofha1a8:iiu čh00 v006i81r5Vc5l01g5ii4610c83hc701hce
SVĚT PO MEZIDOBÍ JEŽÍŠOVA PŘÍCHODU
"Přijdu jako zloděj v noci, přijdu ve chvíli, kterou nečekáš;
Osobně budu bdít nad těmi dětmi, které mi patří.
Člověk, Mé dítě, kdyby věděl, v kolik hodin přijde zloděj, dával by si pozor na svůj dům.
Nuže, má dcero, přijdu jako zloděj v noci,
Vezmu si vše, co mi patří.
Jeden bude vzat, druhý ponechán; věř mi, má dcero,
Pokud se po mém návratu mé děti neobrátí,
Pokud dveře, které jsem otevřel, zůstanou zavřené až do konce,
Jen málo bude těch, kteří vstoupí do mého království.
Obraťte se, obraťte se.
PAX PAX.
Boží království je blízko, věřte evangeliu a obraťte se.
Pohleď, Mé dítě, jak je smutné, že mnozí jsou v hříchu a žijí takto!
Mnozí budou trpět kvůli svým hříchům, pokud se neobrátí.
Člověk se stal surovcem a jako takový žije, aniž by myslel na svou duši.
Kéž by to všechno skončilo najednou,
ale Mé milosrdenství stále trvá pro ty, kteří se stále neobrátili.
Otevřu svou náruč k nebi v neustálém klanění se Otci.
a já vás všechny odnesu;
nikdo si už nebude pamatovat minulost;
jehně a vlk se budou pást společně.
V novém Jeruzalémě bude vše obnoveno,
Nové svaté rodiny znovu zalidní tento svět.
S několika málo lidmi obnovím Jeruzalém, s několika málo lidmi vytvořím svaté město.
Všichni ji uvidí, ale jen málokdo do ní vstoupí.
Moje dcera, měli čas se obrátit,
a všechno, co se děje, je pouze z Mé milosti.
Veškerý čas, který uděluji, je pouze pro Milosrdenství.
Modlete se, děti moje, modlete se, aby se soužení v těch dnech zkrátilo,
modlete se a proste Otce, aby se vše zkrátilo a mnozí byli zachráněni.
Země se otevře a všechno pohltí; zbude jen málo;
za chvíli všechno obnovím,
za chvíli všude vyvedu
nádherná místa
nádherné domy,
nová města a nové generace je budou obývat.
Bude to jako v krásné pohádce, kde se vše bude jevit kouzelně,
vše bude svaté a nádherné.
Satan bude navždy spoután a s ním i všichni jeho následovníci,
všechny, kdo spolupracovali na zlu.
Boží zákony budou jako oheň hořící v srdcích,
a má živá přítomnost bude hořet v srdcích mých dětí.
Dříve než mě budou vzývat, já, Bůh, budu s nimi."
JESUS

Log in or sign up to view
2 more comments from TerezaK
TerezaK