Clicks61

163. Kazanie z dnia 12. 05. 2020 r (Część 24)

Waldem
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 24 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 24

Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”

Fragmenty z kazania:

1. „W sercu, które Mi się sprzeciwia, nie Mam upodobania, nigdy się z nim nie połączę. Jeśli Mam władać sercem, musi Mi być poddane i pokorne wedle Mojej woli..”

2. „Sprzeciw serca, to łamanie Moich Przykazań, albo uparte sprzeciwianie się Mojej woli w powołaniu, cierpieniu i doświadczeniu..”

3. „Świadome oddanie swojej woli, to jedno, ale świadome życie z konsekwencjami tego wyboru, to niezbędny drugi etap zawierzenia.”


Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r