Clicks429
Stylita
56

Boží slovo na den 17.7. A.D. 2021

Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'
Mt 12,14-21

obr. Giovanni Battista Tiepolo - Prorok Izaiáš
b8111
Otčenáš: hlavně mi nepiš, že se Tě nesmím na takové věci ptát, jak jsi mi nedávno TAJEMNĚ SDĚLIL, nacež jsi to i s mými příspěvky ,které ti neseděli, celé smazal.
b8111
Otčenáš: Promlouvá k Tobě člověk Ježíš osobně, skrze Tebe /slyšíš jeho hlas/, když jsi napsal nedávno níže uvedené /jsou to věty diktované v přítomném čase z pozice venkovní druhé osoby, než jsi Ty Otčenáši, Ty jsi pouhý zapisovatel, medium/, ano či ne?:
........Jestliže zůstávám v Lásce, je ve mně Bůh. Kdybyste mne znali osobně, na skutcích, které skrze mne Bůh činí, byste viděli Boha ve mně. …More
Otčenáš: Promlouvá k Tobě člověk Ježíš osobně, skrze Tebe /slyšíš jeho hlas/, když jsi napsal nedávno níže uvedené /jsou to věty diktované v přítomném čase z pozice venkovní druhé osoby, než jsi Ty Otčenáši, Ty jsi pouhý zapisovatel, medium/, ano či ne?:
........Jestliže zůstávám v Lásce, je ve mně Bůh. Kdybyste mne znali osobně, na skutcích, které skrze mne Bůh činí, byste viděli Boha ve mně. Věděli byste, že nejsem Bůh, že jsem jen člověk, který zde podává svědectví skrze nick Otčenáš. A já bych věděl, že jste od Boha obdarování duchovním zrakem....
b8111
Otčenáš: I přes Tvoji skromnost, jak jsi napsal nedávno /.....Nežádám, aby někdo ve mne věřil. Já nejsem nikdo, Bůh bude všechno ve všem....../, se stavíš do pozice učitele.
Co Tě k tomu opravňuje, či vede? Můžeš jmenovat Sv. bibli z které čerpáš, nebo přímo jsi vyučován Kristem?
b8111
Milá Bohumilo, neplácej, už jsi naplácala toho dost. Snad Otčenáš je svépravný k odpovědím. Pokud chceš někomu pomoci, přihlas se na na Vaši obci, či charitě.
Otčenáš
Trepifajksl, tvůj příklad je nesmyslný, protože v sobě zahrnuje zcela specifické aspekty. Jak vidím, ani věci zcela světské nedokážeš pochopit.
Trepifajksl
Mě nezajímají tvé nedůsledné výklady, založené na dvou citátech, ignorujících sedm dalších, souvisejících a dalších dvou překroucených.
---
Zkusím ti to vyložit na jednodušším příkladě, protože na písmu si evidentně lámeš zuby.
To, že v Chorvatsku bylo teplo, neznamená, že už tam teplo není, frštenzííí?
Pokračujeme dále:
Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
4 V něm byl život …More
Mě nezajímají tvé nedůsledné výklady, založené na dvou citátech, ignorujících sedm dalších, souvisejících a dalších dvou překroucených.
---
Zkusím ti to vyložit na jednodušším příkladě, protože na písmu si evidentně lámeš zuby.
To, že v Chorvatsku bylo teplo, neznamená, že už tam teplo není, frštenzííí?
Pokračujeme dále:
Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
4 V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.
5 A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.
Normální člověk si povšimne, že to světlo svítí stále a tma je nepohltila. Pán Ježíš je světlo světa.
---
K údajnému falšování- normální, průměrně inteligentní člověk vidí, že po přesné citaci už se necituje znova, ale provádí rozbor. Zase jsi se ukázal jako hlupák a podvodník.

Buď dobré mysli, pozdravím tě tvým sloganem, který jsi převzal od Kuťáka.
Otčenáš
Trepifajksl, je na pováženou, že to myslíš vážně.
Láska ovšem v Janově evangeliu je, vždyť Bůh je LÁSKA. Láska, to je něco, co ve svém srdci nemáš. Hlavně, když nám falšuješ první slova Janova evangelia.

Trepifajksl - "Je zde jen Slovo, které je Bůh a které je u Boha."

Ne, Trepifajksle, Jan řekl něco jiného. Nikoli je, ale bylo.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo More
Trepifajksl, je na pováženou, že to myslíš vážně.
Láska ovšem v Janově evangeliu je, vždyť Bůh je LÁSKA. Láska, to je něco, co ve svém srdci nemáš. Hlavně, když nám falšuješ první slova Janova evangelia.

Trepifajksl - "Je zde jen Slovo, které je Bůh a které je u Boha."

Ne, Trepifajksle, Jan řekl něco jiného. Nikoli je, ale bylo.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Tak je to správně.
Celé Písmo svaté je o Bohu a Bůh je LÁSKA.
V tom je ta láska našeho Boha k nám, jak svědčí Boží Slovo a Jan -
16„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Láska v Janově evangeliu je. Láska však není v lidech, kteří Boha - LÁSKU odmítají.
8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život.
10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat.
12Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Trepifajksl
Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha

a to Slovo bylo Bůh.
----
Tady není o čem se bavit, je to napsané zcela zřetelně. Termín Láska zde není. Je zde jen Slovo, které je Bůh a které je u Boha. Bůh je u Boha. Před věčností zplozený Syn-Bůh, Slovo, který dřív, než Abraham byl. A je stále. Raději se budeme držet toho, co píší a ne si dosazovat své termíny. Nebo pro tebe vlastní filosofie …More
Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha

a to Slovo bylo Bůh.
----
Tady není o čem se bavit, je to napsané zcela zřetelně. Termín Láska zde není. Je zde jen Slovo, které je Bůh a které je u Boha. Bůh je u Boha. Před věčností zplozený Syn-Bůh, Slovo, který dřív, než Abraham byl. A je stále. Raději se budeme držet toho, co píší a ne si dosazovat své termíny. Nebo pro tebe vlastní filosofie neplatí???
Otčenáš
Ne, jeden Bůh, uchopený v lidském chápání do dvou pojmů. LÁSKA a SLOVO.
Trepifajksl
Jasně, na začátku teda podle tebe byli 2 Bohové a jeden z nich pak přestal být Bohem, aby se židi nerozčilovali :-)
U.S.C.A.E.
alebo mohamedáni čo bolo svätému Konštantínovi-Cyrilovi úprimne hodne jedno či sa budú rozčuľovať nad pravdou či nie aj u jedných aj u druhých

prebil dvanásť chazarských rabínov a Tóru vedel lepšie ako oni to bude tým že mal Ducha Svätého a duchovný zrak si nezasvinil talmudom
Otčenáš
Trepifajksl stačí dobře rozlišovat čas. Je čas minulý, přítomný a budoucí. To, co apoštol Jan píše, je potvrzením slov jiného apoštola - Pavla. Že totiž Slovo samo sebe zmařilo.
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Jak jednoduché! Bylo u Boha a už není. Bylo Bůh a už není. Apoštol Jan nelhal a znal pravdu. Jenže pak přišli falešní pastýři s novým evangeliem. Ti …More
Trepifajksl stačí dobře rozlišovat čas. Je čas minulý, přítomný a budoucí. To, co apoštol Jan píše, je potvrzením slov jiného apoštola - Pavla. Že totiž Slovo samo sebe zmařilo.
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Jak jednoduché! Bylo u Boha a už není. Bylo Bůh a už není. Apoštol Jan nelhal a znal pravdu. Jenže pak přišli falešní pastýři s novým evangeliem. Ti jsou podle Galatským 1:8 prokletí -
Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
Nejsou totiž dva Bohové, ale jenom jeden. Jak svědčí celé Písmo svaté, zde například prorok Malachíáš -
10Což nemáme všichni jednoho otce? Cožpak nás nestvořil jeden Bůh?
No ano, stvořil nás jeden Bůh, ne dva Bohové, ne Bůh otec a Bůh Syn.
Trepifajksl
Protože mě ten bohapustý žvanil zablokoval, tak tady.
Samozřejmě, že má Stylita pravdu. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Tělesný člověk semitský nemá takovou představivost, aby chápal duchovní věci. Marxismus je mu bližší. Zrovna nedávno jsem o tom četl knihu a musím dát za pravdu. Hlavně, že se ráchaj v mléce a mučí zvířata.
U.S.C.A.E.
Ján 1:14-18 SSV

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda …More
Ján 1:14-18 SSV

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad

___

Trepi ono sväté Písmo nechce skončiť tam ako by niekto rád to ti je pech čo? 😊
Modré Hluboké Nebe
Hahahahahaha, bohapustý žvanil zablokoval:)) To je zdejší rituál - blokovat:)) Blbec má pak náplastíčku na svým velkým jebáku.
apredsasatoci
Sám diabol vyznal Božstvo Ježiša Krista, keď nechcel aby ho mučil v ľudskom tele.
Samson1
Eva zhřešila, Panna Maria poslušností napravila. Jak se to stane, muže nepoznávám. Moc Nejvyššího tě zastíní, počneš a prorodíš syna. Jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého Slova. Eva nevěřila Bohu, trhala a dala Adamovi, Maria uvěřila a stala se Makou Krista. Jistě, vše je od Boha, ale Panna Maria je též počátek nového. Nová Eva.
Samson1
Jo a u pádu i povstání stál anděl. Lucifer a archanděl Gabriel. Jeden překrotil Boží nařízení zakázaného, Gabriel nesl poselství Boží mislosti spásy a vykoupení. Jo a u vykoupení ještě musí být, jistě žena a muž a strom, dřevo kříže. Panna Maria platila probodenou duší mečem bolesti, Ježíš krvavou obětí kříže. To jsou znamení k pádu a povstání mnohých, kterým se odpírá. Ti kdo ho přijali, též i …More
Jo a u pádu i povstání stál anděl. Lucifer a archanděl Gabriel. Jeden překrotil Boží nařízení zakázaného, Gabriel nesl poselství Boží mislosti spásy a vykoupení. Jo a u vykoupení ještě musí být, jistě žena a muž a strom, dřevo kříže. Panna Maria platila probodenou duší mečem bolesti, Ježíš krvavou obětí kříže. To jsou znamení k pádu a povstání mnohých, kterým se odpírá. Ti kdo ho přijali, též i ji. Hle sny tvůj, hle Matka tvá..
Samson1
Co tě nemá. I Panna Maria obětovala svého syna za spásu světa.
ekans
co to meleš charismatiku?
Samson1
Jak vidím ekans, smýšlení tvého srdce je zlé, stejně jak Bomumily.
Otčenáš
Tebe jediného Boha ve všech třech osobách opěvuji, v Otci, v Synu i ve Svatém Duchu.

Tak je to správně, U.S.C.A.E. 😉
U.S.C.A.E.
áno je to správne že aj Kristus je Boh vždy bol aj bude človekom vždy nebol ale už aj ním bude naveky
Otčenáš
Správně je tak, že v Kristu je Bůh. 😉
U.S.C.A.E.
správne je tak že Kristus je pravý Boh a pravý človek to je Pravá Viera
Otčenáš
U.S.C.A.E. chápu tvůj postoj. Musíš mít své názory v souladu s dogmaty. Máš to těžké, když na jednu stranu musíš věřit, že Bůh je jen jeden -
12. Je pouze jeden jediný Bůh.
A na stranu druhou musíš vyznat, že Ježíš Kristus je Bůh.
1. Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.
Jestliže je Ježíš Kristus pravý Bůh, kdo je Otec? Je Otec také Bůh? Jsou Bohové dva? Jestliže jsou Bůh Otec a Bůh …More
U.S.C.A.E. chápu tvůj postoj. Musíš mít své názory v souladu s dogmaty. Máš to těžké, když na jednu stranu musíš věřit, že Bůh je jen jeden -
12. Je pouze jeden jediný Bůh.
A na stranu druhou musíš vyznat, že Ježíš Kristus je Bůh.
1. Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.
Jestliže je Ježíš Kristus pravý Bůh, kdo je Otec? Je Otec také Bůh? Jsou Bohové dva? Jestliže jsou Bůh Otec a Bůh Ježíš Kristus jeden, tak proč se Ježíš modlí k Otci? Jsou dva Bohové, jeden je v druhém a druhý v prvním, jsou tedy dva Bohové v jednom Bohu, když dogma tvrdí - 12. Je pouze jeden jediný Bůh.?
Máš to těžké, U.S.C.A.E.
Já to mám jednodušší. -
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Tim 2:5
Amen.
U.S.C.A.E.
až na to že On neposlušný nebol 😊 to bola príprava blíži sa čas učil ich ochranárstvo končí
U.S.C.A.E.
Boh je Trojjedinný On je stále Jeden a vždy bol v Troch Osobách a Kristus je už dve milénia Bohočlovek jednoduchšie nie je synonymom pravdivého 😊
Otčenáš
U.S.C.A.E. opakuji, že ti rozumím. Vím, z čeho vycházíš.
Jestli chceš, zkus pochopit mé stanovisko.
Bůh je ve třech osobách, to je v pořádku. Je Bůh Otec, který je v Synu i Duchu svatém.
Věříš, že je Bůh jeden. Ale v momentě, kdy řekneš, že Ježíš je Bůh, popřeš pravdu formulovanou jako dogma, že - 12. Je pouze jeden jediný Bůh.
Jestliže je Otec Bohem a ty řekneš, že Bohem je i Ježíš, máš Bohy …More
U.S.C.A.E. opakuji, že ti rozumím. Vím, z čeho vycházíš.
Jestli chceš, zkus pochopit mé stanovisko.
Bůh je ve třech osobách, to je v pořádku. Je Bůh Otec, který je v Synu i Duchu svatém.
Věříš, že je Bůh jeden. Ale v momentě, kdy řekneš, že Ježíš je Bůh, popřeš pravdu formulovanou jako dogma, že - 12. Je pouze jeden jediný Bůh.
Jestliže je Otec Bohem a ty řekneš, že Bohem je i Ježíš, máš Bohy dva. Kdybys zůstal u toho, že jsou tři osoby v jednom Bohu, bylo by to v pořádku.
Jak je to tedy s tebou? Věříš, že je Bůh jeden nebo věříš, že Bohové jsou dva? Buď tři osoby v jednom Bohu nebo dva Bohové, pokud trváš na tom, že Ježíš je Bůh.
U.S.C.A.E.
ja ho chápem však držíte sa herézy a nie jednej predstavte si že my Bohu neurčujeme vnútorné bytie On je Jeden v Troch Osobách bez ohľadu či sa to niekomu zdá pravdepodobným to sa nedá vypátrať to musel o sebe Zjaviť a človek má len dve možnosti buď to prijať alebo zavrhnúť prach si nemôže dovoľovať to opravovať
Otčenáš
Vnitřní bytí ve třech osobách. Ale to je to, co tvrdím já, že Bůh je v Ježíši Kristu.
U.S.C.A.E.
Kristus nie je človek s Bohom vo vnútri ale Boh a človek v Jednej Osobe človek s Bohom vo vnútri je každý v milosti posväcujúcej

to bolo myslené ako vzájomné vzťahy Osôb v Trojici navzájom a pritom je to jeden Boh toto je Tajomstvo to telesnému človeku náramne prekáža že sa mu to nedá preniknúť ale to je normálne Boh sa nedá preniknúť ani Anjelom a to sú Anjeli

a ono je to ešte tak že Kristus …More
Kristus nie je človek s Bohom vo vnútri ale Boh a človek v Jednej Osobe človek s Bohom vo vnútri je každý v milosti posväcujúcej

to bolo myslené ako vzájomné vzťahy Osôb v Trojici navzájom a pritom je to jeden Boh toto je Tajomstvo to telesnému človeku náramne prekáža že sa mu to nedá preniknúť ale to je normálne Boh sa nedá preniknúť ani Anjelom a to sú Anjeli

a ono je to ešte tak že Kristus ako človek Boha požíva lebo má ľudskú prirodzenosť
Otčenáš
To se ale vracíme k mým otázkám. Když je Kristus Bůh, nemůže platit dogma 12. Je pouze jeden jediný Bůh.
Rozumíš mé námitce?
Stylita
Jestliže podle tebe Boží Syn se zmařil , což vykládáš takto: tedy stal se člověkem a vzdal se tím podle tebe božství, potom jen ten svůj argument posuň dozadu před andělovu návštěvu a jsi ve sporu. Pokud měl Boží Syn před Vtělením božství, byl Bohem , ale když je jen Bůh Otec Bohem, je to ve sporu.
Jedině Bůh v Trojici svaté toto sporné nečiní.
U.S.C.A.E.
to vy dávate do sporu ono je Jeden Boh ale nie Unitárny ale Trinitárny a to presahuje akúkoľvek stvorenú myseľ iba nestvorená myseľ pochopí seba samého ako Trojjediného ale to neznamená že to neexistuje
Otčenáš
Stylita Stylito, Bůh je LÁSKA. SLOVO je slovo vyřčené z lásky. Na věčnosti se SLOVO od LÁSKY neoddělilo, proto když apoštol Jan tyto duchovní věci nazírá a převádí je do lidských slov a vět jako informace, které člověk může chápat, tak píše -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co …
More
Stylita Stylito, Bůh je LÁSKA. SLOVO je slovo vyřčené z lásky. Na věčnosti se SLOVO od LÁSKY neoddělilo, proto když apoštol Jan tyto duchovní věci nazírá a převádí je do lidských slov a vět jako informace, které člověk může chápat, tak píše -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.

Jan nepíše, že byli dva Bohové, ale jen jediný Bůh. Bůh, který promluvil. U Jana vidíme, že Slovo bylo u Boha, LÁSKA a SLOVO, bylo jedním Bohem.
Ve třetí verši Jan píše, že Všechno vzniklo skrze ně, tedy skrze LÁSKU a SLOVO a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Bez něho nevzniklo vůbec nic, co je znamená, že bez Boha nevzniklo vůbec nic. Bůh musel promluvit, aby tvořil. Viz Genesis - 3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo.
Nic sporného v mých komentářích není, stále byl a stále je jeden jediný Bůh, což ostatně je i katolické dogma.
Diskuze je o duchovních věcech, bavíme se o duchu, nikoliv o tělu. Bavíme se o LÁSCE a SLOVU. Slovo musilo vyprázdnit samo sebe, jak svědčí některé překlady, jinde je užito slovo zmaření, opět jinde stojí, že se zřekl sám sebe. Bůh ve své božské podstatě nemohl vstoupit do stvořeného světa, protože by ho stvořený svět nepojal. SLOVO muselo sebe sama zmařit, když se mělo stát člověkem (nikoli bohočlověkem), aby mohl být Beránek rovnocennou výkupnou obětí. Adam za Adama.
Když budete LÁSKU a SLOVO považovat za osoby podobné člověku, nebudete rozumět tomu, co vám píšu. Bůh je duch a duch nemá ruce, nohy. Nemá ani ústa, aby mluvil. Vše, co se v nebesích odehrálo, bylo jinak, v jiné, nám dosud nedostupné rovině. To jen apoštol Jan užívá obrazy známé člověku, aby člověku přiblížil, co je v nebesích. Ve skutečnosti to, co je v nebesích, je nevyslovitelné. Tento svět neumožňuje chápat to co je nad ním.
Takže znovu - od počátku do konce pouze jeden Bůh. Žádný spor.
(Slovo samo sebe nezmařilo podle mne, píše nám o tom apoštol Pavel.) 😉
Otčenáš
Přijměte Boha takového, jakým opravdu je!
15Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
17V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
Stylita
Sv. Jan Evangelista nikdy nenapsal, že Boží Slovo někdy přestalo být Bohem. Naopak Evangelium popisuje Vtělení jediného Božího Syna, kdy z Panny Marie přijal tělo a stal se člověkem.
Boží Syn Ježíš Kristus řekl , že je Vzkříšení a Život, že je Láskou , Pravdou i Cestou. Bůh je věčná Láska a Boží Syn nikdy onou Láskou být nepřestal. Tedy nikdy nepřestal být druhou Osobou Boží, Bohem, tak jak bylo …More
Sv. Jan Evangelista nikdy nenapsal, že Boží Slovo někdy přestalo být Bohem. Naopak Evangelium popisuje Vtělení jediného Božího Syna, kdy z Panny Marie přijal tělo a stal se člověkem.
Boží Syn Ježíš Kristus řekl , že je Vzkříšení a Život, že je Láskou , Pravdou i Cestou. Bůh je věčná Láska a Boží Syn nikdy onou Láskou být nepřestal. Tedy nikdy nepřestal být druhou Osobou Boží, Bohem, tak jak bylo na počátku i nyní i vždycky na věky věků.
Otčenáš
Chápu. Ne každý to chce vidět.
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Jak jednoduché! Bylo u Boha a už není. Bylo Bůh a už není. Apoštol Jan nelhal a znal pravdu. Jenže pak přišli falešní pastýři s novým evangeliem.
Stylita
Kde je napsáno ono už není? To je tvůj přídavek a vede tě k nesmyslu, že Boží Slovo při vtělení přestalo být Bohem.
Otčenáš
Je to smysl slov byl a bylo. Tato slova svědčí o tom, že je něco minulostí. V tomto případě zmařené božství.
6Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,
7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem
.
Filipským 2:6-7
Stylita
Ne, to je jen tvůj výklad. Když sv. Jan píše: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha. to Slovo bylo Bůh, rozumí se tím, že Slovo je věčné, nikdy nebyl okamžik, kdy by nebylo, bylo Bohem i na počátku a je Bohem na věky věků.
Otčenáš
apredsasatoci – Ako moze úbohé ľudstvo spasiť človek?

21Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie:
22Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
apredsasatoci
Ako moze úbohé ľudstvo spasiť človek?
U.S.C.A.E.
vy ste sa samozrejme pýtali ako to môže iba človek a odpoveď znie samozrejme nijak ale to vy viete a človek s hriechom už vôbec nie to je ako ťahať sám seba z jamy a ešte aj druhých holt na tajomstvo vtelenia Boha treba vieru lebo náš rozumček nemôže byť viac ako nekonečný rozum ale vám to netreba písať
U.S.C.A.E.
Bůh na sebe vzal naši přirozenost - sv. Maxim Vyznavač, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

Velké tajemství Božího vtělení zůstává stále tajemstvím. Neboť jakým způsobem je Slovo svou osobou bytostně přítomno v těle, když přece celé existuje bytostně jako tatáž osoba u Otce? Jak je totéž Slovo celé svou přirozeností Bůh a celé se stalo přirozeností i člověkem a nepřišlo při tom ani o …More
Bůh na sebe vzal naši přirozenost - sv. Maxim Vyznavač, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

Velké tajemství Božího vtělení zůstává stále tajemstvím. Neboť jakým způsobem je Slovo svou osobou bytostně přítomno v těle, když přece celé existuje bytostně jako tatáž osoba u Otce? Jak je totéž Slovo celé svou přirozeností Bůh a celé se stalo přirozeností i člověkem a nepřišlo při tom ani o jednu z obou přirozeností, ani o božskou, jíž je Bohem, ani o naši, jíž se stalo člověkem?

Už jenom tato víra má v sobě ona tajemství; ona je zajisté podstatou a základem věcí, které převyšují všechno pomyšlení a všechen rozum.
U.S.C.A.E.
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti - sv. Hilarius z Poitiers, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

12. S radostí tedy má duše přijala tuto nauku o Božském tajemství, neboť skrze tělo dospívám k Bohu, skrze víru jsem povolán k novému narození, obdržel jsem moc dosáhnout nebeského znovuzrození, poznávám, že můj Otec a Stvořitel o mě pečuje, a shledal jsem, že Ten, který mě …More
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti - sv. Hilarius z Poitiers, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

12. S radostí tedy má duše přijala tuto nauku o Božském tajemství, neboť skrze tělo dospívám k Bohu, skrze víru jsem povolán k novému narození, obdržel jsem moc dosáhnout nebeského znovuzrození, poznávám, že můj Otec a Stvořitel o mě pečuje, a shledal jsem, že Ten, který mě z nicoty povolal k bytí, mě opět neuvrhne v nicotu. A všechna tato tajemství přesahovala meze možností lidského poznání, neboť obyčejný lidský rozum není schopen obsáhnout nebeský úmysl. Lidský rozum se domnívá, že v přirozenosti věcí existuje pouze to, čemu buď sám rozumí, nebo co může pojmout díky vlastním schopnostem. Počal jsem tedy poté oceňovat všemohoucnost Boha, projevující se ve velkoleposti odvěké moci, ne svou myslí, ale bezmeznou vírou: pevně jsem věřil, že Bůh byl na počátku u Boha[5] a že Slovo, které se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Měl jsem na paměti, že těmto pravdám mohu porozumět pouze tehdy, přijmu-li je vírou.
U.S.C.A.E.
Remígius Pán Ježiš Kristus bol nazvaný služobníkom všemohúceho Boha nie podľa božstva ale podľa milosti prijatého tela, lebo v spolupráci s Duchom Svätým prijal telo z Panny bez poškvrny hriechu. V niektorých knihách sa píše: „vyvolený, ktorého som si vyvolil,“ lebo bol Bohom Otcom vyvolený, čiže predurčený, aby bol vlastným, nie adoptovaným Božím Synom.

Raban A hovorí: „ktorého som si vyvolil…More
Remígius Pán Ježiš Kristus bol nazvaný služobníkom všemohúceho Boha nie podľa božstva ale podľa milosti prijatého tela, lebo v spolupráci s Duchom Svätým prijal telo z Panny bez poškvrny hriechu. V niektorých knihách sa píše: „vyvolený, ktorého som si vyvolil,“ lebo bol Bohom Otcom vyvolený, čiže predurčený, aby bol vlastným, nie adoptovaným Božím Synom.

Raban A hovorí: „ktorého som si vyvolil“ na dielo, ktoré nevykonal nik iný, a síce vykúpiť ľudský rod a zmieriť svet s Bohom. Nasleduje: môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Iba on je baránok bez poškvrny hriechu, o ktorom Otec vraví: toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3,17)