Clicks1.4K
Peter(skala)

15.4.2021 Posolstvo Kráľovnej Pomoci: "...stráňte sa ducha liberalizmu,"

Dechtice 15.04.2021 - prostredníctvom vizionara Martina

"Moje milované deti!
Pozrite sa na môjho vzkrieseného Syna, ktorý svojim utrpením a slávnym zmŕtvychvstaním vám navrátil život Božích detí.
Ste slobodné a nik vám túto slobodu nemôže zobrať.
Len vy samé sa môžete zotročiť hriešnym a bezbožným životom. Preto stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet a šíri kultúru smrti.
Beda tým, ktorí sa stavajú proti Bohu a životu.
Beda pyšným mocnárom, lebo ich udrie
Božia ruka.

Vy, moje milé deti, obetujte svoje utrpenie a modlitby za záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste zatratenia.
Modlím sa spolu s vami, aby sa zblúdilým otvorili oči a navrátili sa k žitiu Evanjelia a kráčali cestou Božích prikázaní.
Nebojte sa, deti!
Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti - čo je Božím dopustením za všetky rúhania voči Bohu - zostúpim ako Žena živej viery, prostrednica a orodovnica a pätou rozdrvím hlavu tohto pyšného hada.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca."


avemaria.sk/dechtice/

Kráľovná Pomoci hovorí o vyvrcholení liberalizmu, ktorý sa zavŕši celosvetovou vojnou, čo bude trest za všetky úrážky voči Bohu, ale potom príde Veľké Varovanie (Malý Boží Súd nad svetom) a čoskoro aj Veľký Zázrak, ktorý bude súvisieť s víťazstvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a s 5.Mariánskou Dogmou: Prostrednica, Orodovnica, Spoluvykupiteľka.

Toto víťazstvo nastane, až ked duch liberalizmu dosiahne svojho vrcholu a potom Žena odetá slnkom rozšliape hlavu satana svojim Zázrakom.