Clicks483
BN
7

Rozpoczyna się spotkanie Taizé w Strasburgu

Ponad 4,5 tys. Polaków weźmie udział w rozpoczynającym się w sobotę w Strasburgu we Francji 36. Europejskim Spotkaniu Młodych.

Wraz z uczestnikami „pielgrzymki zaufania” z całego kontynentu będą zastanawiać się „co zrobić, żeby komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się dostrzegalna”. W spotkaniu weźmie udział 20-30 tys. młodych.
Polacy dotrą do Strasburga w sobotę w godzinach przedpołudniowych. W gronie tym są m.in. młodzi z warszawskich i krakowskich duszpasterstw akademickich, a także z Lublina, Wrocławia. Poznania i Gdańska.
Po zameldowaniu się w centrum Spotkania zostaną wysłani do miejscowości, które ich ugoszczą - po francuskiej i niemieckiej stronie Renu. Młodzi będą gośćmi tamtejszych parafii, zamieszkają w rodzinach lub innych miejscach zakwaterowania np. w szkołach i halach sportowych. Jeszcze tego samego dnia przyjadą wieczorem na wspólną modlitwę w halach wystawowych i dużych kościołach w centrum Strasburga.
W niedzielę 29 grudnia młodzi wezmą udział w niedzielnej celebracji w parafiach, które będą ich gościć. Po Mszy, wspólny prosty posiłek będzie okazją do zapoznania się z miejscowymi parafianami. Natomiast po południu, w różnych miejscach w centrum Strasburga i na terenie hal wystawowych odbędą się różne spotkania tematyczne dotyczące wiary i życia wewnętrznego, spraw społecznych, Europy, sztuki.
Na 31 grudnia zaplanowano spotkania w grupach narodowych. Tradycyjnie już młodzi spędzą przełom roku w lokalnych wspólnotach na czuwaniu modlitewnym o pokój na świecie, a po nim wezmą udział w „Święcie narodów”.
Jak podkreślają organizatorzy Spotkania, bracia z Taizé, wziąć udział w spotkaniu w Strasburgu znaczy „modlić się śpiewem i w ciszy w mieście, które jest symbolem pojednania; podążać do źródeł wiary wraz z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy i spoza niej; poznać gościnność rodzin Alzacji i Badenii; spotkać się z ludźmi, którzy żyją Ewangelią pośród wyzwań naszych czasów; rozmawiać o kształcie i znaczeniu instytucji europejskich z ich przedstawicielami”.
Brat Alois skierował już do młodych i ich duszpasterzy „Cztery propozycje na rok 2014”. Młodzi będą też rozważać jego list „Odnowić więzi solidarności”. Wspólnota z Taizé podkreśla, że „chrześcijanie tworzą wielką wspólnotę przyjaźnie nastawioną do wszystkich ludzi. Mogą oni wspierać globalizację solidarności, która nie wyklucza żadnego narodu, żadnego człowieka”.
Już w piątek dotarli do Strasburga pomagający w organizacji spotkania wolontariusze.
„Jesteśmy w takiej nietypowej stolicy, bo w stolicy instytucji europejskiej. W jakimś sensie można powiedzieć, że jesteśmy w stolicy Europy – powiedział Radiu Watykańskiemu jeden z członków wspólnoty w Taizé, br. Marek. – To nie jest wielkie miasto, ale bardzo gościnne. Alzacja to jest region, który bardzo wiele ucierpiał. Myślę, że to cierpienie sprawia, że ludzie są naprawdę serdeczni i otwarci. Prosili nas już od dawna, żeby tutaj przyjechać i w tym roku udało się tak wszystko przygotować, że nawet to niewielkie miasto jest w stanie ugościć tysiące młodych ludzi z całej Europy. Cieszymy się, że będziemy w tym właśnie miejscu, gdzie próbuje się znaleźć drogi do pojednania, do budowania jedności naszego kontynentu, a my tutaj wszyscy będziemy się zastanawiali przede wszystkim jak sprawić, by komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się bardziej dostrzegalna. Będzie też z nami 150 kapłanów i bp Henryk Tomasik, który będzie przewodniczył 31 grudnia Mszy św., na której zgromadzą się wszyscy Polacy” – powiedział br. Marek z Taizé.
Przesłanie do uczestników spotkania skierował papież Franciszek. „Wiarygodność orędzia chrześcijańskiego byłaby o wiele większa, gdyby chrześcijanie przezwyciężyli swoje podziały” - napisał, przypominając swe słowa z adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”. W papieskim przesłaniu do młodych Europejczyków różnych wyznań chrześcijańskich podkreśla się symboliczną wymowę miejsca ich tegorocznego spotkania. Odbędzie się ono w Strasburgu, stolicy francuskiej Alzacji, oraz w innych miejscowościach, tak alzackich, jak i przygranicznych niemieckich, należących do regionu Ortenau. Te ziemie zaznały wielu wojen z ogromną liczbą ofiar. Spotkanie młodzieży w tych miejscach jest znakiem, bo przeżywająca trudności Europa potrzebuje zaangażowania, wiary i odwagi młodych chrześcijan. A podziały wciąż istniejące między wyznawcami Chrystusa są przeszkodą w misji, jaka została powierzona Kościołowi – przypomniano w papieskim przesłaniu.
Europejskie Spotkanie Młodych w Strasburgu potrwa do 1 stycznia 2014 r. Spodziewanych jest w sumie 30 tys. uczestników, w tym: 4,5 tys. Polaków, 2,6 tys. Ukraińców, 1,4 tys. Włochów, 1,2 tys. Chorwatów, 1 tys. Białorusinów
.
Scudetto
Módlmy się, aby uczestniczący w tym katolicy nie utracili wiary. Oczekiwanie ,że heretycy oglądający taki upadek Kościoła się nawrócą jest zapewne niepoprawnym optymizmem ,ale cuda bywają...
alexius
@BN: cytowałem tylko Encyklikę papieską. Jak kolega znajdzie jakieś inne jej tłumaczenie to proszę o podanie linka.
BN
alexius 2013-12-31 13:26:51

To strona sedeków schizmatyków nienależacych do koscioła katolickiego
tylko heretycy cytują tą stronę
www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm
alexius
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI
Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii

"...
Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego…
More
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI
Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii

"...
Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jednego Kościoła Chrystusa, który jest dla wszystkich widoczny i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił. Mistyczna Oblubienica Chrystusa przez całe wieki pozostała bez zmazy i nigdy też zmazy doznać nie może. Daje już o tym świadectwo Cyprian: "Oblubienica Chrystusa – pisze on – nigdy nie może być pozbawioną czci. Jest ona nieskalana i czysta. Zna tylko jedno ognisko, świętość tylko jednej komnaty przechowuje w czystości". I ten święty świadek słusznie się dziwił, jak ktoś wierzyć może, "że ta jedność, której fundamentem jest niezmienność Boga, której spoistość poręczona jest tajemnicą niebios, mogłaby być w Kościele zerwana i rozbita przez waśń poróżnionych ludzi" . Skoro to mistyczne ciało Chrystusa, Kościół, jedno jest, spojone i złączone jak ciało fizyczne, bardzo niedorzecznym człowiekiem okazałby się ten, kto by chciał twierdzić, że ciało mistyczne Chrystusa może się składać z odrębnych, od siebie oddzielonych członków. Kto więc nie jest z Kościołem złączony, ten nie może być Jego członkiem i nie ma łączności z głową – Chrystusem
..."

www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm
alexius
Wszystkich katolików ostrzegam przed antykatolicką ideologią Taizé.

Prorok Z Taize
😲
BN
Ponad 4,5 tys. Polaków weźmie udział w rozpoczynającym się w sobotę w Strasburgu we Francji 36. Europejskim Spotkaniu Młodych.