Clicks15
lt.news

Bežinis: Pranciškui trūksta elementarių žinių apie katekizmą

Sekmadienį po „Corpus Christi“ pamokslo Pranciškus moralizavo, kad „mes negalime laužyti duonos sekmadienį, jei širdis yra uždara broliams ir seserims. Mes negalime mėgautis ta duona, jei neduodame duonos alkaniems. Negalime dalintis ta duona, nebent dalijamės savo brolių ir seserų, kuriems reikia pagalbos, kančiomis.

Tai priminė jo gėdingą 2019 m. birželio Corpus Christi homiliją, kurioje jis teigė, kad Eucharistija yra „Jėzus, kuris tampa duona“.

Apaštalų perduotame katalikų tikėjime viskas yra atvirkščiai: duona tampa Kristaus kūnu, nes perteikimas duonos esmę keičia Kristaus kūno substancija (CCC 1376).

#newsFkzdcpgjxs