Clicks104
Edward7
1

„Querida Amazonia” sposób na zmiany z „Amoris Laetitia”

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).

Bergoglio zmienił zasady synodu w 2018 r., Zawarł postanowienie, które mówi że; końcowy dokument synodu można uznać za część magisterium papieskiego, po „wyraźnym zatwierdzeniu” przez papieża, - a po jego wypowiedzi ; „Wolałem nie cytować tego Dokumentu w niniejszej adhortacji, ponieważ zapraszam do przeczytania go w całości.”- można się spodziewać że takie zatwierdzenie dostąpi...

www.pch24.pl
Ksiądz Raymond J. de Souza; „Querida Amazonia powtórzy model Amoris laetitia” – przekonuje. Jego zdaniem, wszystko dokona się za sprawą działań lokalnych episkopatów a Rzym będzie „z uśmiechem przyglądał się temu z dystansu”.
Ks. de Souza przypomina, że; "w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia Bergoglio ani razu wyraźnie nie wspomniał o udzielaniu Komunii świętej rozwodnikom w nowych związkach. Zawarł tam tylko dwuznaczny przypis, który mógł być różnie interpretowany przez biskupów. A jednak później Bergoglio wysłał list do biskupów Buenos Aires, w którym stwierdził, że ich interpretacja jest „jedyną właściwą”; interpretacja ta tymczasem mówiła o dopuszczeniu rozwodników do Eucharystii nawet wówczas, gdy nie żyją wstrzemięźliwie. Po kilku miesiącach okazało się, że ów papieski list do biskupów Buenos Aires został włączony do papieskiego magisterium, co zapisano w oficjalnych dokumentach watykańskich."

W 2016 r. Amoris Laetitia nie udzieliła prostej odpowiedzi na pytanie, czy - w przeciwieństwie do panującej dyscypliny sakramentalnej - ci katolicy, którzy byli cywilnie rozwiedzeni i ponownie się ożenili, pozostając w Kościele z kimś innym, mogą przyjąć Komunię Świętą. Był tylko dwuznaczny przypis, który nie wspomniał wyraźnie o Komunii Świętej. Lokalnych biskupów poproszono o wytyczne, co zrobili w sprzeczny sposób, tak aby to, co było święte w jednym miejscu, było ciężkim grzechem w innym.

Droga Synodalna realizuje postulaty Marcina Lutra
www.pch24.pl/kard--walter-br…

To, co zasadniczo nie uległo zmianie, zmieniło się w praktyce w niektórych częściach Kościoła, ale nie w innych.
Rozdział 8 Amoris Laetitia wydawał się zaprzeczać nauczaniu Veritatis Splendor o sumieniu. Kiedy pytanie to zostało postawione bezpośrednio Bergoglio - słynnej dubii przedstawionej przez czterech kardynałów - Bergoglio nie udzielił odpowiedzi .Ale pytanie zostało po czasie ostatecznie rozwiązane. Dwóch biskupów z Malty wydało wytyczne, w których zaprezentowano rozumienie sumienia jako zupełnie subiektywnego, co było sprzeczne z Veritatis splendor. Efekt? Obaj biskupi otrzymali awanse. Abp Charles Scicluna otrzymał ważne stanowisko w Kongregacji Nauki Wiary, a bp Mario Grech w sekretariacie Synodu Biskupów. „Tym samym, w międzyczasie, Amoris została pośrednio zinterpretowana w sprzeczności z Veritatis splendor” – zaznacza kapłan.

Jak to będzie działać „Querida Amazonia” ? Najpierw będą pytania, odpowiedzi dużo później...

Pytania i oczekiwania zwolenników zmian, dotyczyły statusu „ostatecznego dokumentu” samego synodu, (amazońskiego) który zatwierdził propozycję małżeńskich księży. Querida Amazonia zaczyna się od „oficjalnego przedstawienia” tego końcowego dokumentu.
„2. Podczas Synodu słuchałem wystąpień i czytałem z zainteresowaniem przyczynki wypracowane w mniejszych kręgach. Poprzez tę adhortację pragnę wyrazić oddźwięk, jaki wywołał we mnie ten proces dialogu i rozeznania. Nie będę tutaj omawiał wszystkich zagadnień obficie wyłożonych w Dokumencie końcowym. Nie zamierzam go zastępować ani też powtarzać. Pragnę jedynie przedstawić zwięzły zarys refleksji, który ucieleśniałby w rzeczywistości amazońskiej syntezę niektórych głównych trosk, które wyraziłem już w moich poprzednich dokumentach, aby pomógł i ukierunkował ku harmonijnej, twórczej i owocnej recepcji całego procesu synodalnego. 3. Jednocześnie chcę oficjalnie przedstawić ten Dokument, zawierający wnioski z Synodu, przy którym współpracowało wiele osób znających lepiej ode mnie i od Kurii Rzymskiej problematykę Amazonii, ponieważ w niej żyją, cierpią i namiętnie ją miłują. Wolałem nie cytować tego Dokumentu w niniejszej adhortacji, ponieważ zapraszam do przeczytania go w całości.„

Bergoglio zmienił zasady synodu w 2018 r., Zawarł postanowienie, które mówi że; końcowy dokument synodu można uznać za część magisterium papieskiego, po „wyraźnym zatwierdzeniu” przez papieża,

Następnym krokiem będzie prośba biskupa z regionu Amazonii do prośby Kongregacji ds. Duchowieństwa i / lub Kongregacji Nauki Wiary (jurysdykcje tutaj się pokrywają) o pozwolenie na wyświęcenie diakona na kapłana, zgodnie z ostatecznym dokument synodu, „oficjalnie przedstawiony” przez Querida Amazonia . Przedstawienie prawdopodobnej sprawy może zająć trochę czasu, ponieważ w regionie Amazonii w rzeczywistości jest niewielu żonatych diakonów. ( Querida Amazonia wzywa do większej liczby stałych diakonów w Amazonii).
W tym momencie można wydać zgodę, z zastrzeżeniem różnych warunków. To, co zasadniczo nie zostało zatwierdzone, może zostać zatwierdzone w praktyce. To oczywiście pozostaje wszystko w kwestii założeń , ale tak właśnie działał model Amoris Laetitia .

www.pch24.pl/ks--raymond-j--…
www.ncregister.com/daily-news/with-querida-am…

Czyli zmiany przejdą ale w sposób mniej dostrzegalny ...
Nowa „adhortacja” zdaje się nic nie zmieniać, jednak każdy obeznany w polityce , wie o co chodzi , rząd gdy przygotowuje nowy podatek, mówi np. że będzie wynosił 100 zł , wszyscy się burzą protestują , rząd wprowadza podatek ;10 zł. a wszyscy przestają być oburzeni i nawet zaczęli by go całować w „stopy” za dobrą wolę . A więc polityka małych kroków , zbyt duże zmiany to przebudzanie z letargu, a żabę trzeba „wolno gotować aby nie wyskoczyła”. Najlepsza jest dwuznaczność na przykładzie Amoris Laetitia - wystarczy mała wieloznaczność a wszystko można przepchnąć - świętokradzka komunia dla rozwodników jest już praktykowana gdyż „miłosierdzie nie może czekać”.

Po ostatnim Synodzie z 2019r. można się wszystkiego spodziewać .
Wprowadzenie demona majów pacha-mama (matka ziemia) do kościoła a i jego intronizacja przeszła z echem, i ucichła , teraz antypapież zdaje się lubić tradycje, w sposób zewnętrzny...
Demon matki ziemi w nowym kościele ma zastąpić Matkę Boską - wielu to przełknie dla świętego spokoju , jednak tych herezje jest i będzie coraz więcej - po prostu pogaństwo ma zastąpić prawdziwą Katolicką naukę, a kto przyjmie tą nową naukę stanie się poganinem, i będzie zachwycać się poetycką „adhortacją” nie dostrzegając że kościół staje się jakiś inny ....

Bergoglio w liście do biskupów argentyńskich: Jedyna interpretacja „Amoris Laetitia” to dopuszczenie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach
franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/franciszek-w-li…

franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/piec-dowodow-na…
Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla tzw. rozwiedzionych w nowych związkach
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.