JEZUS: Nastąpi zjednoczenie krajów, utworzone przez ich banki, firmy, przez bratnie sojusze na …

JESUS: The unification of countries will be created through their banks, businesses, alliances as comrades in the event of future wars, politics and …