Clicks836
Peter(skala)
3

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala list, kde obhajuje práva zamestnancov, ktorí sa nechcú očkovať proti COVIDU

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala zásadné vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení: „JE VAKCÍNA PROTI COVID-19 MORÁLNE PRIJATEĽNÁ?! „

„Aj keď sa pri niekoľkých príležitostiach hovorilo o vakcíne proti Covid-19, zdá sa, že je vhodné povedať niekoľko vecí znova a znova. Uvedomujúc si predovšetkým nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pandémia Covid 19, ako aj súčasný stav spoločnosti, vyzývame veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sa zamysleli a konštruktívne spolupracovali v súčasných podmienkach pre spoločné dobro jednotlivcov a spoločnosti.

Týmto krátkym vyhlásením v duchu Ježišovho príkazu „byť soľou zeme a svetlom sveta“ chceme poskytnúť svetlo evanjelia v tejto náročnej spoločenskej chvíli.

1. Keď Kongregácia pre náuku viery 21. decembra 2020 zverejnila poznámku o používaní určitých vakcín proti Covid-19, naznačila, že je „morálne prijateľné dostať vakcíny proti Covid-19“ (č. 2). Okrem toho podporila „výrobu, schválenie, distribúciu a ponuku eticky prijateľných vakcín, ktoré nevytvárajú konflikt svedomia medzi zdravotníkmi a medzi tými, ktorí budú očkovaní“. (č. 4).

Očkovanie teda zostáva prostriedkom na zabránenie a potlačenie prenosu infekčného agensu, ale na základe uznesenia kongregácie „musí byť dobrovoľné!“ (č. 5).

2. V posledných dňoch sa vytvorila atmosféra tlakov na osoby, ktoré prejavili výhrady vlastného svedomia. Tematizovanie straty zamestnania a spoločenského postavenia kvôli tomu, že sa niektorí nedali zaočkovať, to dodatočne zaťažilo spoločenskú klímu a otriaslo dôverou národa. Majúc na zreteli, že základom spoločenského poriadku je úcta k človeku a jeho dôstojnosti, považujeme za potrebné brať do úvahy argumenty a dôvody jednotlivcov, ktorí z opodstatnených dôvodov vylučujú možnosť očkovania. V tejto súvislosti všetky opatrenia a rozhodnutia na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom by mali byť bez nátlaku a podmienenosti, ako zdôraznila kongregácia, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, na služby a účasť na spoločenskom živote. Odporúča sa aj použitie neinvazívnych metód a iných foriem testovania.

3. Majúc pred sebou človeka a jeho dôstojnosť, vyzývame veriacich a občanov, organizátorov spoločenských podujatí, nositeľov zodpovedných služieb v spoločnosti, ako aj zamestnancov médií, aby svojim osobným vkladom prispeli k vytváraniu zdravej medziľudskej klímy. Pri prevencii nákazy koronavírusom by mali dbať na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, aby nedochádzalo k diskriminácii v spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať starším ľuďom a chudobným, ktorým by mala byť poskytnutá zdravotná a iná starostlivosť, aby sa cítili chránení a „ako doma“.

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie

hkm.hr/…-li-cjepivo-protiv-covida-19-moralno-prihvatljivo/
macusana
Takže vakcina je morálne v poriadku. Ide vlastne oto že sa do očkovania nemá nútiť. Spravne som to pochopila?
Peter(skala)
...ako sa to vezme: totižto nie je vakcina ako vakcina a biskupi Chorvatska aj ked poukazuju na to, aby očkovanie nebolo povinné a podmienené trestom (napr.vyhodením zo zamestnania), predsa tým neschvaluju užívanie vakcin z potratených detí, lebo ked sa odvolávaju na dokument Kongregacie, tak hlavne na to, čo aj sama Kongregacia v dokumente píše, aby nebolo očkovanie povinné.

Chapem, …More
...ako sa to vezme: totižto nie je vakcina ako vakcina a biskupi Chorvatska aj ked poukazuju na to, aby očkovanie nebolo povinné a podmienené trestom (napr.vyhodením zo zamestnania), predsa tým neschvaluju užívanie vakcin z potratených detí, lebo ked sa odvolávaju na dokument Kongregacie, tak hlavne na to, čo aj sama Kongregacia v dokumente píše, aby nebolo očkovanie povinné.

Chapem, že bolo by lepšie keby biskupi Chorvatska sa otvorene vyjadrili proti vakcinam z potratených deti, ale ich prezident sa tiež vyjadruje nejednoznačne, ked na jednej strane hovorí v mediach, že už nechce, aby očkovalo v jeho krajine a na druhej strane poukazoval na to, že on sám sa dal zaočkovať.

Ide o to, že už má plné zuby toho, ako zaobchadza ich premier s vladou s "jeho" chorvatskými občanmi, ked pod hrozbou straty zamestnania ich nutia sa očkovať.

Ich prezident je presný opak našej prezidentky, lebo aj ked sa dal zaočkovať, aspon sa už nemôže pozerať na to, ako ich občania trpia pre donucovacie prostriedky k očkovaniu - na rozdiel od našej prezidentky, ktorá práve v tomto prostriedku sa ľubuje v zmysle: vakcina je sloboda.

Ináč povedané, ako prezident, tak aj biskupi Chorvatska prechádzaju vnutorným zapasom medzi tým, ako zachovať občanom práva a tým, ako správne zaujať postoj voči zdravému životnému štýlu.
Janko333
Náhody nie su! Chorvátsko a Medžugorie miesto zjavenia sú blízko seba. Modlitby veriacich dávajú požehnanie a svetlo, aj preto rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala list: „JE VAKCÍNA PROTI COVID-19 MORÁLNE PRIJATEĽNÁ?! „NIE !!!